SNM Detské múzeum

Big world of the small ones

Detské múzeum je priestor, ktorý víta všetky deti a všetkých dospelých, ktorí si zachovali zvedavé detské oči a hravú detskú dušu. Ponúka alternatívu aktívneho a tvorivého spôsobu trávenia voľného času, vyzývajúcu deti k aktívnej participácií s vytvoreným prostredím. Na rozdiel od klasického múzea využíva detské múzeum najmä princíp „rukolapnosti“ (hands on) – dotýkať sa vystavených exponátov je u nás prikázané!

Bratislava CARD

This site uses cookies. By continuing to view this site, you agree to their use. Information on the use of cookies.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close