BTB Tím

PR a komunikácia

 • Ing. Michal Foltýn
  vedúci oddelenia
  tel.: +421 905 926 383
  e-mail: foltyn@visitbratislava.com
  Oblasť: realizácia PR kampaní
 • Bc. Maroš Plitko
  PR manažér
  tel.: +421 908 755 661
  e-mail: plitko@visitbratislava.com
  Oblasť: PR, hovorca, famtripy, infocesty, presstripy, newsletter
 • Mgr. Renáta Péterová
  PR manažér
  tel.: +421 905 408 364
  e-mail: peterova@visitbratislava.com
  Oblasť: správa webu, sociálnych sietí a aplikácie, inzercia

Marketingové oddelenie

 • Mgr. art František Morong
  vedúci oddelenia
  tel.: +421 902 985 826
  e-mail: morong@visitbratislava.com
  Oblasť: tvorba a zavádzanie nových  marketingových produktov, projektové riadenie oddelenia, tvorba marketingových stratégií, projektový manažment kľúčových podujatí BTB
 • Mgr. Alžbeta Szabóová
  marketingový manažér
  tel.: +421 918 582 343
  e-mail: szaboova@visitbratislava.com
  Oblasť: organizácia veľtrhov, destinačný marketing, činnosť spojená so zabezpečením realizácie reklamných predmetov, propagačných materiálov,  tematických prezentačných tlačovín, zahraničné spolupráce
 • Mgr. Veronika Rybárová
  marketingový manažér
  tel: +421 918 465 706
  e-mail: rybarova@visitbratislava.com
  Oblasť: realizácia projektov BTB, tvorba spoluprác, odborné  spracovanie štatistík a analýz pre potreby BTB a destinácie

Bratislava Convention Bureau

 • Ing. Nina Erneker
  MICE špecialista
  tel.: +421 902 985 805
  e-mail: erneker@visitbratislava.com
  Oblasť: kongresový cestovný ruch – MICE
 • Mgr. Jana Mičeková
  MICE špecialista
  tel.: +421 905 449 168
  e-mail: micekova@visitbratislava.com
  Oblasť: kongresový cestovný ruch – MICE

Predsedníčka predstavenstva

 • Ing. Alžbeta Melicharová
  e-mail: melicharova@visitbratislava.com

Výkonný riaditeľ

 • Ing. Mgr. Tomáš Koniar, PhD.
  tel: +421 911 760 855
  e-mail: koniar@visitbratislava.com

Ekonomicko-personálny referát

 • Bc. Mário Turan
  tel.: +421 918 365 674
  e-mail: turan@visitbratislava.com
 • Turistické informačné centrum

  Front office TIC, Klobučnícka 2

     • PhDr. Eva Mazuchová
      vedúca turistického informačného centra
      tel.: +421 2 593 566 56
      tel.: +421 905 848 409
      e-mail: mazuchova@visitbratislava.com
      Oblasť: projektový manažment Bratislava City Card, content management a tvorba produktov
     • Mgr. Monika Výbochová
      tel.: +421 2 544 19 410
      tel.: +421 2 16 186
      e-mail: touristinfo@visitbratislava.com
      Oblasť: správa call centra, provízny predaj Bratislava City Card, komerčná propagácia v TIC BTB, riešenie sťažností
     • Mgr. Róbert Šedivý
      tel.: +421 2 544 34 059
      tel: +421 905 848 407
      e-mail: guides@visitbratislava.com
      Oblasť: tematické prehliadky mesta na objednávku, prehliadky mesta a okolia šité na mieru vrátane doplnkových služieb
     • Mgr. Sabina Šperglová
      zodpovedná za prevádzku frontofficu TIC Klobučnícka
      tel.: +421 2 593 56 653
      e-mail: sperglova@visitbratislava.com
      Oblasť: personálno-technické zabezpečenie prevádzok TIC BTB, koordinácia externých prezentačných akcií s účasťou TIC BTB, poskytovanie informácií a predaj produktov
     • Mária Šedivá
      tel.: +421 2 593 56 652
      e-mail: sediva@visitbratislava.com
      Oblasť: poskytovanie informácií a predaj produktov, provízny predaj ubytovacích služieb
     • Mgr. Alexandra Lorenzetti
      tel.: +421 2 593 56 651
      tel: +421 908 705 070
      e-mail: citycard@visitbratislava.com
      Oblasť: poskytovanie informácií a predaj produktov, denné garantované pešie prehliadky mesta
     • Mgr. Jana Kačalová
      tel.: +421 2 593 56 652
      e-mail: kacalova@visitbratislava.com
      Oblasť: poskytovanie informácií a predaj produktov, správa informačného fondu
 • Front office TIC, Letisko M.R.Štefánika

     • Mgr. Lucia Heinfling
      tel.: +421 2 381 039 88
      e-mail: letisko@visitbratislava.com
      Oblasť: poskytovanie informácií a predaj produktov
     • Martin Bátora
      tel.: +421 2 381 039 88
      e-mail: letisko@visitbratislava.com
      Oblasť: poskytovanie informácií a predaj produktov

Táto stránka používa súbory cookies. Pokračovaním prehliadania tejto stránky vyjadrujete súhlas s ich využívaním. Informácie o využívaní súborov cookies.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close