Noc múzeí a galérií

Dvere múzeí a galérií zostanú v sobotu 21. mája otvorené pre návštevníkov do neskorých večerných a nočných hodín, aby im umožnili prehliadku expozícií. Popri tom ponúknu všetkým bohatý sprievodný program. Aktivity múzeí a galérií sú orientované najmä na rozšírenie tradičnej ponuky múzeí a na činnosti, ktoré po celý rok zostávajú pred verejnosťou ukryté. Prehliadka depozitárov, ukážky reštaurovania, odborné poradenstvo v rôznych oblastiach od umeleckých až po prírodovedné, či nočné prehliadky expozícií s pútavým výkladom kurátorov sú aktivity, ktoré pomôžu verejnosti aj prostredníctvom takto získaných poznatkov a informácií lepšie chápať význam múzeí a galérií a ich úlohy pri záchrane, ochrane a sprístupňovaní kultúrneho dedičstva.

Slovenské národné múzeum
sídelná budova,
Vajanského nábrežie 2, Bratislava
9:00 – 24:00 h (posledný vstup o 23:00 h)

Príbehy zbierkových predmetov
15:00 h
Lektorát komisárky výstavy 4 milióny v múzeu PhDr. Gabriely Podušelovej
Reťazové sprevádzanie na výstave 4 milióny v múzeu
16:00 – 21:00 h (každú celú hodinu)
Ukážky tlače na starom litografickom lise so súťažou o originály výtlačkov a návrh známky
17:00 – 21:00 h
Prehliadka výstavy s účasťou odborných pracovníkov zo SNM-PM
9:00 – 23:00 h

SNM-Prírodovedné múzeum
Vajanského nábrežie 2, Bratislava

Prednášky:
Príroda a de novo sa objavujúce vírusy (Prof. MUDr. Fedor Čiampor, DrSc.)
Osudy a tajomstvá koruny z veže Dómu sv. Martina (Patrik Baxa)
Výlet k moru električkou (Mgr. Andrej Ruman)
BARCODING – čiarový kód života (Mgr. Ivona Kautmanová, PhD)

Fascinujúci svet pavúkov a škorpiónov

Výstava
Medzi viac ako 40-mi živými exemplármi v sklenených teráriách je aj jeden z najjedovatejších pavúkov na svete „čierna vdova“ (Lathrodectus mactans), najväčší pavúk (Theraphosa stirmi) či škorpión obrovský  (Pandinus imperator).

 

SNM-Historické múzeum
Bratislavský hrad
10:00 – 24:00 h (posledný vstup  o 23:00 h) 

Dejiny Slovenska – Od praveku po Veľkú Moravu
11:00 h
Komentovaná prehliadka archeológov SNM- Archeologického múzea
Ľudovít Štúr (1815-1856) reformátor slovenskej spoločnosti
Komentovaná prehliadka kurátora výstavy
15:00 h
Dejiny Slovenska – Od praveku po Veľkú Moravu
Komentovaná prehliadka archeológov SNM-Archeologického múzea
17:00 h
Zbierkový predmet Noci múzeí a galérií 2016
Zo zbierok ľudového umenia – Pastierstvo. Geletky na bryndzu, formy na syr, črpáky na žinčicu, valašky, to všetko sa spája so životom pastierov na salaši. 

Dejiny Slovenska
Prvá – archeologická – časť expozície pod názvom Od praveku po Veľkú Moravu predstavuje dejiny, historické medzníky a udalosti spoločnosti, ako aj každodenný život ľudí obývajúcich územie dnešného Slovenska. Výstava  prevedie návštevníkov od počiatkov prítomnosti človeka na slovenskom území (paleolit) až po zánik Veľkej Moravy na prelome 9. a 10. storočia a zrod stredovekej spoločnosti.

Ľudovít Štúr (1815 – 1856) – reformátor slovenskej spoločnosti
predĺžené do 30. 6. 2016
Život a dielo Ľudovíta Štúra v kontexte slovenských dejín, od čias Veľkej Moravy po súčasnosť. Výstava pripomína zdroje, na ktoré Štúr nadviazal, podrobne mapuje jeho životnú dráhu a dielo, ktoré vytvoril a ukazuje, ako sa v jednotlivých historických obdobiach napĺňal jeho ideový a mravný odkaz.

 

SNM-Archeologické múzeum
Žižkova 12, Bratislava
11:00 h – 23:00 h (posledný vstup 22:30 h)

Prezentácia reštaurovaného kamenného románskeho  oblúku z Bíne
Stredoveká hrnčiarska dielňa
Rekonštrukcie súboja slovanských bojovníkov

Výstavy:

Stĺp Marca Aurelia a Slovensko
Nové prírastky v zbierkach Archeologického múzea SNM
Kabinetná zbierka Evanjelického lýcea v Bratislave
LATERARIUS – Dejiny tehliarstva na Slovensku

 

SNM-Hudobné múzeum
Brämerova kúria, Žižkova 18, 810 06 Bratislava 16

Gajdošu gajdošu, zagajduj tú našu
17:00 h
Pásmo hudby a tanca o gajdách a s gajdami

 

SNM-Múzeum židovskej kultúry
Zsigrayova kúria, Židovská 17, Bratislava
14:00 h – 23:00 h (posledný vstup 23:00 h)

Sviatok Pesach (sviatok nekvasených chlebov)
15:00 h
Tvorivé dielne
Židovská Bratislava
17:00 h
Prednáška
Holokaust na Slovensku – premietanie dokumentárnych filmov EDAH o.z. z cyklu „Knižnica zachránených pamätí“ a „Seredské svedectvá“
od 18:30 h
I. Prednáškový cyklus:  Židovské zvyky a sviatky
II. Prednáškový cyklus:  Kolobeh života tradičnej židovskej
14:00 – 22:00 h 

 

SNM-Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku
Istrijská 68, Bratislava 

Vystúpenie folklórneho súboru ČRIP
13:00 – 14:30 h
Rozprávanie k výstave o Čunove
15:00 – 16:00 h
Prednáška Ive Maásza k výstave
Kvíz: Poznáš naše múzeum?
16:30 – 17:30 hVedomostný kvíz zameraný nielen na expozície múzea
(2 – 4 členné tímy sa môžu registrovať na: mkchs@snm.sk alebo v deň konania osobne do 16:00 h)

Chorvátsko nie sú len pláže
18:00 – 19:00 h
Prednáška redaktorky cestovateľských príloh Jany Čevelovej o zaujímavostiach Chorvátska

Expanzia Osmanskej ríše na Balkáne v 16. a 17. storočí a jej dôsledky na Uhorsko
19:30 – 20:30
Prednáška doc. PhDr. Ivana Mrvu, CSc.

Čunovo a Čunovčania / Čunovo i Čunovci
do 27. 5. 2016
Výstava prezentujúca históriu a kultúru obce Čunovo (v spolupráci s MČ Čunovo a Chorvátskym kultúrnym zväzom na Slovensku)

 

SNM-Múzeum karpatských Nemcov
Žižkova 14, Bratislava
10:00 h – 23:00 h 

Premietanie dokumentárnych filmov o dejinách a kultúre karpatských Nemcov
Premeny Zuckermandla do konca roka 2015
Výstava o časti bratislavského Podhradia

 

SNM-Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku
Brämerova kúria, Žižkova 18, Bratislava
10:00 h – 23:00 h (posledný vstup) 

Koncert na nádvorí Brämerovej kúrie
19:00 h
Kapely:
Juraj Schweigert and Stanislav Počaji – blues, jazz
20:30 h
Pósfa zenekar – maďarská ľudová hudba
Nielen pre minulosť, ale aj pre budúcnosť…
Prezentačná výstava k 130. výročiu Podunajského múzea v Komárne
Tradície a hodnoty – Maďari na Slovensku
Expozícia

Múzeá

Divadelný ústav

Múzejno-dokumentačné centrum Železníc Slovenskej republiky

Múzeum dopravy – STM

Múzeum mesta Bratislavy

Múzeum školstva a pedagogiky

Pechotný zrub B-S 6 Vrba

Stredoeurópsky dom fotografie

Ústredie ľudovej umeleckej výroby

Vodárenské múzeum BVS

Galérie

Dom umenia/Kunsthalle Bratislava

Galéria Nedbalka

Galéria UMELKA (Slovenská výtvarná únia)

PHOTOPORT – Centrum vizuálneho umenia

Slovenská národná galéria

Slovenské centrum dizajnu

DOPRAVA

Historické vozidlá z Dopravného podniku Bratislava, bezplatná doprava
Historické električky 13.10 – 23.05
Hl. stanica (Múzeum dopravy, PHOTOPORT) – Obchodná (ÚĽUV, SCD) – Kapucínska (Galéria Nedbalka, SNM-MŽK), – tunel – Nábr. L. Svobodu (SNM Žižkova) – SND, stará budova  (SND, SNG, ZŠ Matky Alexie) – Nám. SNP (MMB, KHB Kunsthalle) – Obchodná (ÚĽUV, SCD) – Radlinského – Hl. stanica (Múzeum dopravy, PHOTOPORT)
Historické autobusy ŠKODA RTO, Karosa ŠM 11, Karosa ŠL 11, TAM 232 12.00 – 22.30
SND, nová budova (SND, DÚ Štúdio 12, UMELKA) – Vajanského nábr. (SNM) – Nám. Ľ. Štúra (SND, stará budova, SNG, ZŠ Matky Alexie) – Most SNP (SNM-MŽK) – Žižkova (SNM Žižkova) – Riviera (Vodárenské múzeum) – Ostrov Sihoť (VM vodný zdroj) – Hrad Devín (MMB Hrad Devín) – Novoveská (SNM-MKCHS) – SAV (Múzeum dopravy, PHOTOPORT) – Hodžovo nám. (ÚĽUV) – Zochova (SNM-MŽK) – Nový most (SNM Žižkova) – Nám. Ľ. Štúra (SNG) – Krupkova (SND nová budova, DÚ Štúdio 12, UMELKA)
Historický trolejbus Škoda 9Tr, 13.45 – 22.10
Búdkova – Mudroňova (SNM-HM Baratislavský  hrad) – Palisády – Hodžovo nám.(ÚĽUV) – Kollárovo – 29. Aug. – AS Mlynské nivy a späť.
www.dpb.sk

Vláčik Blaváčik
Spoločnosť Blue Danube Tours poskytne vláčik Blaváčik označený logom Noc múzeí a galérií 2016 Každú celú hodinu 11.00 –  23.00 preprava s platnou vstupenkou na podujatie.
Trasa: Vajanského nábr. (SNM) – Rázusovo nábr. (SNG) – Nábr. L. Svobodu (SNM Žižkova) – Bratislavský hrad (SNM-HM) – IBIS Hotel (SNM-MŽK) – Stará tržnica (MMB, KHB Kunsthalle, Nedbalka Gallery) – Vajanského nábr. (SNM)
www.blavacik.sk

 

noc muzei_cover

 

Táto stránka používa súbory cookies. Pokračovaním prehliadania tejto stránky vyjadrujete súhlas s ich využívaním. Informácie o využívaní súborov cookies.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close