☎ Call our Tourist Information Centre: +421 2 5441 9410 (local rate)

Get in touch with us

We are here to to help you make the most of your visit. Whether you need directions or find out what’s happening in the city or the region during your trip, our friendly and experienced team is here to help you.

We are here for you 5 days a week: Monday – Friday: 9 am – 4:30 pm

  • +421 2 16 186 (local rate)
  • touristinfo@visitbratislava.com

Or visit us in one of our List of Tourist Information Centers

Antická Gerulata Rusovce

V areáli múzea, ktorý bol súčasťou Limes Romanus, sa nachádzajú základy stavieb z 2. až 4. storočia. Je to miesto, kde stál rímsky vojenský tábor Gerulata. Vo výstavnej sieni sú umiestnené nálezy z archeologických výskumov.

Gerulata je rímsky vojenský tábor, ktorý bol súčasťou Rímskej hranice Limes Romanus na severe ríše. Okolo tábora sa rozprestierala osada, v širokom oblúku za osídlenou časťou sa nachádzali pohrebiská. V širšom zázemí boli rustikálne sídliská a villy rustici, súčasťou bol iste aj prístav na Dunaji, ktorý sme zatiaľ archeologicky nepotvrdili.

V roku 1961 pri ťažbe zeminy na stavbu dunajských hrádzí narazili robotníci na kamenné piliere. Začal intenzívny výskum a už v roku 1963 bola znovunájdená Gerulata vyhlásená za Kultúrnu pamiatku.

Múzeum Antická Gerulata môžete navštíviť v lete a nájdete ho za odbočkou pri Kostole sv. Márie Magdalény na Gerulatskej 69. V lapidáriu múzea je vystavená unikátna zbierka kamenných výtvarných diel, doplnená vitrínami s nálezmi Gerulaty – šperkami, súčasťami odevu, zbraňami, keramikou, toaletnými predmetmi, doplnená modelmi kastela a villy rustici, mapami, fotografickým materiálom a rekonštrukciou kostrového hrobu.

V exteriéri sú prezentované kamenné múry kastela 2. stavebnej etapy a piliere neskoroantickej pevnosti zo 4. stor. po Kr.

Hoci prvá písomná zmienka antickej Gerulaty siaha až do 16. storočia, jej presná poloha nebola známa, až kým v roku 1965 archeológ Ján Dekan nenašiel dôkazy o dvoch pevnostiach. Jedna z nich bola po sto rokoch zničená markomanským kmeňom, druhá bola neskôr postavená Rimanmi ako súčasť opevňovania hraníc Rímskej ríše.

100% zľava s Bratislava Card*

*Platí na jednorázový vstup.

This site uses cookies. By continuing to view this site, you agree to their use. Information on the use of cookies.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close