Kontaktujte nás

Vaše telefonické dopyty radi zodpovieme počas pracovných dní v čase od 9:00 do 16:00.

Môžete nás tiež kontaktovať e-mailom na adrese touristinfo@visitbratislava.com.

Radi vás privítame aj osobne v Turistickom informačnom centre počas otváracích hodín:
Pondelok – Piatok: 9:00 – 16:00
Sobota: 10:00 – 15:00
Nedeľa: zatvorené

 

Infolinku s prepisom nájdete na tomto linku

Ex post

Prehliadka najnovšej tvorby Jána Zelinku, ale zároveň, vďaka kontinuitnému charakteru jeho produkcie, je to výstava bilančná

Reflektuje autorovu fascináciu témami ako smrť alebo dočasnosť/pominuteľnosť. Zelinkova tvorba by sa dala identifikovať ako neúnavné hľadanie nového výtvarného jazyka, jazyka, ktorý spolu s hlbokým a hĺbkovým ponorom do tém týkajúcich človeka, telesnosti, vytvára záznamy existencie a pracuje s polaritou prítomnosť/neprítomnosť.

Prešovský sochár sa invenčne pohybuje medzi kresbou, sochou a objektom, testuje krehkosť a trvanlivosť, vytvára odtlačky, odliatky, stopy a záznamy tela, zaujíma ho pamäť a uchovávanie.

Výstava vo White & Weiss Gallery v kurátorskom výbere Silvie L. Čúzyovej predstavuj staršie Zelinkove diela – kovové sarkofágy, sadrové plastiky uhynutých zvierat, originálne sochárske portréty, ale aj najnovšiu líniu jeho tvorby „Anonymy“ – papierové objekty/kresby v priestore, ktoré autor chápe ako svoj osobný dialóg s uhynutými zvieratami.

foto