Kontaktujte nás

Vaše telefonické dopyty radi zodpovieme počas pracovných dní v čase od 9:00 do 16:00.

Môžete nás tiež kontaktovať e-mailom na adrese touristinfo@visitbratislava.com.

Radi vás privítame aj osobne v Turistickom informačnom centre počas otváracích hodín:
Pondelok – Piatok: 9:00 – 16:00
Sobota: 10:00 – 15:00
Nedeľa: zatvorené

 

Infolinku s prepisom nájdete na tomto linku

Hlavný program Bratislavských korunovačných dní

Nech žije kráľ!

Panovníci ešte úplne nevymizli. Všetci milovníci histórie a zábavy nájdu v korunovačnej Bratislave to pravé. Príďte si pripomenúť atmosféru minulosti s dobovým sprievodom, obradom korunovácie a rytierskym turnajom.

Korunovačný sprievod sa na svoju slávnostnú cestu mestom vyberie z Bratislavského hradu o jednej popoludní. Tvoriť ho bude približne 250 členov historických skupín v dobových kostýmoch. So všetkou parádou budú prevolávať na slávu čerstvo korunovaného Ferdinanda IV.

Na Hlavnom námestí predvedú jednotlivé skupiny ukážky svojich šermiarskych súbojov. Pred turnajom na Tyršovom nábreží budú mať skupiny historického šermu na tieto súboje priestoru viac.

Sprievod ponesie podobizeň Ferdinanda IV. Na jeho čele pôjdu bratislavskí zástavníci a bubeníci, po nich sprievod Maximiliána II., za ním sprievod Rudolfa II. a sprievod Mateja II., ďalej sprievod Ferdinanda II. spojený so sprievodom Ferdinanda III. a nasledovať bude predvoj hlavného sprievodu Ferdinanda IV.

V ňom na čele s deťmi, sypúcimi kvetné lístky, pôjdu dámy, tvoriace dvor a cirkevní hodnostári – mních s cirkevnou koruhvou, farár s kadidlom, kanonik s bibliou, arcibiskup a dvaja biskupi.

Korunovačný sprievod budú ďalej tvoriť nosiči insígnií uhorského kráľovstva, sprievod uhorského palatína so zástavníkom, bubeníkom a palatínom samotným, vlastný sprievod kráľa Ferdinanda IV. so šľachtou v kostýchmoch z obdobia po skončení tridsaťročnej vojny, panovníkom obklopeným telesnou strážou rondašírov a na záver sprievodu západná šľachta a uhorská šľachta v barokových kostýmoch. Na záver zaznie salva z muškiet.

Na Hlavnom námestí privíta o druhej popoludní sprievody jednotlivých doteraz korunovaných kráľov herold, ktorý následne oznámi príchod práve korunovaného kráľa. Tu kráľ Ferdinand IV. za zvuku fanfár vykoná prísahu mečom na štyri svetové strany.

Nasledovať bude slávnostné predstavenie pamätnej zlatej mince s podobizňou kráľa a cisára Rudolfa II., veľkého podporovateľa a mecenáša umenia, ako aj vied, najmä alchýmie. Národná banka Slovenska slávnostne odovzdá prvý vyrazený kus tejto vzácnej mince zástupcom mesta.

Hold korunovačnej tradícii aj oslave emisie pamätnej mince potom vzdajú členovia historických skupín z krajín V4 ukážkami sokoliarstva a šermiarskych súbojov. Program na Hlavnom námestí uzavrie slávnostná salva a sprievod sa po tretej popoludní v špalieri presunie na Tyršovo nábrežie, kde sa o pol piatej popoludní začne program rytierskeho turnaja.

Pred meraním síl stredovekých rytierov najprv vystúpia sokoliari a potom za zvuku fanfár a slávnostnej hudby príde kráľovský dvor na čele s Ferdinandom IV. Ten mečom znova spečatí svoju korunováciu korunovačnou prísahou na všetky štyri svetové strany.

Potom sa už na scénu dostanú rytieri. Vytvoria obraz rytierskeho turnaja, konaného pri príležitosti slávneho zasnúbenia uhorského kráľa Ľudovíta I. Veľkého z Anjou s princeznou Margarétou Luxemburskou, dcérou rímsko-nemeckého cisára a českého kráľa Karola IV. Luxemburského. Rytieri budú reprezentovať České kráľovstvo, Uhorské kráľovstvo, slobodné kráľovské mesto Prešporok a Poľské kráľovstvo.