Kontaktujte nás

Vaše telefonické dopyty radi zodpovieme počas pracovných dní v čase od 9:00 do 16:00.

Môžete nás tiež kontaktovať e-mailom na adrese touristinfo@visitbratislava.com.

Radi vás privítame aj osobne v Turistickom informačnom centre počas otváracích hodín:
Pondelok – Piatok: 9:00 – 16:00
Sobota: 10:00 – 15:00
Nedeľa: zatvorené

 

Infolinku s prepisom nájdete na tomto linku

Jesenský / Weinwurm: obsahy a formy

Múzeum Janka Jesenského otvára novú dočasnú inštaláciu

Počas júla a augusta otvára Múzeum mesta Bratislavy ďalšiu zo svojich expozícií, dlhodobo uzavreté Múzeum Janka Jesenského, ktoré sídli vo funkcionalistickej vile na bratislavských Palisádach navrhnutej architektom Friedrichom Weinwurmom.

V obmedzenom režime bude múzeum otvorené počas štvrtkov a piatkov od tretej do šiestej popoludní. Pri tejto príležitosti si budete môcť pozrieť aj dočasnú inštaláciu podľa kurátorskej koncepcie Daniela Hupka, ktorá predstaví jednu z tradičných expozícií múzea z nového uhla pohľadu. Múzeum počas leta chystá aj niekoľko sprievodných podujatí.

Vila Jakuba Sonnenfelda je miestom posledného bratislavského bydliska Janka Jesenského, ktoré ako múzejná expozícia slúžila v rokoch 1950 – 2015. Postupné opätovné sprístupňovanie objektu verejnosti nazerá na byt novým spôsobom – prezentuje ho ako súčasť vily, ktorá je dielom architekta Friedricha Weinwurma, a zároveň ako autentický doklad bývania vyššej strednej triedy v medzivojnovom období, do ktorej Janko Jesenský ako vysoký štátny úradník, ale i známy spisovateľ a intelektuál patril.

Nájomnú vilu, ktorú v roku 1924 nechal postaviť Jakub Sonnenfeld, považujú za prvú realizáciu architekta Fridricha Weinwurma, zosobňujúcu princípy jeho tvorby – účelné vnútorné usporiadanie založené na pravouhlej schéme ústiace do priestrannej terasy a premietnuté do kompaktnej budovy s prostými fasádami bez ozdôb. Byt na prvom poschodí vily obývali manželia Janko a Anna Jesenskí. Po smrti Janka Jesenského v ich byte vzniklo prvé literárne múzeum na Slovensku.

Súčasťou slávnostného otvorenia Múzea Janka Jesenského, ktoré sa uskutoční 7. júla o 17:30, bude aj kurátorský výklad o živote Anny a Janka Jesenských, ktorí sa do vily nasťahovali začiatkom 30. rokov 20. storočia.

Podujatie na Facebooku otvoríte po kliknutí na obrázok: