Kontaktujte nás

Vaše telefonické dopyty radi zodpovieme počas pracovných dní v čase od 9:00 do 16:00.

Môžete nás tiež kontaktovať e-mailom na adrese touristinfo@visitbratislava.com.

 

Infolinku s prepisom nájdete na tomto linku

Ľudská tvár – Sloboda alebo smrť

Poctu Alexandrovi Dubčekovi k 100. výročiu narodenia skladá 37 výtvarných umelcov

Výstavný projekt súčasného moderného umenia tvorivo prezentuje umelecké diela na danú tému. Vznikol pri príležitosti 100. výročia narodenia Alexandra Dubčeka ako hommage k významnej osobnosti Európy i sveta a nájdete ho na 3. poschodí Bratislavského hradu.

Výstava prostredníctvom rôznorodých diel zo Slovenska, Česka a z USA odzrkadľuje dobu a život Alexandra Dubčeka. Pozostáva z veľmi odlišných výtvarných vyjadrení. Expresívnu, dramatickú a realistickú interpretáciu témy zaručujú Katarína Alexyová Fígerová, Mária Bidelnicová, Slavomír Brezina, Stanislav Bubán, Ivan Bukovský, Laco Černý, Juraj Čutek, Martin Dzurek, Ľubomír Guman, Soňa Herényiová, Ján Hlavatý, Svetozár Ilavský, Jozef Jankovič, Boris Jirků, Katarína Kissoczy, Marián Komáček, Martin Král, Fero Kráľ, Pavol Kráľ, Dušan Králik, Milan Lukáč, Igor Mosný, Cleopatra Muchová, Dušan Pacúch, Ivan Pavle, Igor Piačka, Peter Pollág, Michael Rittstein, Andrej Rudavský, Ondrej Rudavsý ml., Jozef Srna, Róbert Szittay, Martin Šafárik, Iveta Tomanová, Jakub Trajter, Ján Ťapák a Andy Warhol.

Organizátorom výstavy je spoločnosť LECA production a občianske združenie LECA v spolupráci so Slovenským národným múzeom – Historickým múzeom a Asociáciou teoretikov, kritikov a historikov výtvarného umenia. Kurátorkou projektu je Dagmar Kudoláni Srnenská.

foto