Kontaktujte nás

Vaše telefonické dopyty radi zodpovieme počas pracovných dní v čase od 9:00 do 16:00.

Môžete nás tiež kontaktovať e-mailom na adrese touristinfo@visitbratislava.com.

 

Infolinku s prepisom nájdete na tomto linku

Korunovačný sprievod a rytiersky turnaj

Korunovačný sprievod

*Trasa korunovačného sprievodu sa z organizačných dôvodov mierne zmenila. Novú mapku trasy nájdete nižšie.

Čo vás čaká?

V korunovačnom sprievode môžu návštevníci a diváci sledovať jednotlivých kráľov spolu s ich dobovým sprievodom, ktorí boli v Bratislave v minulosti korunovaní, zatiaľ čo kráľ Ferdinand II pôjde na koni aj so svojou suitou na čele sprievodu. V sprievode bude pred korunovačnými klenotmi kráčať aj duchovenstvo na čele s arcibiskupom.

Diváci tak postupne uvidia vývoj odevu, zbroje a odevných doplnkov v čase. Počas celého sprievodu vám bude na Hlavnom námestí prinášať informácie o historických súvislostiach korunovácií spolu s trubačmi na radničnej veži Herold a len čo sa ukáže sprievod, predstaví aj jeho jednotlivé zložky.

Korunovačné prísahy

Súčasťou uhorského korunovačného rituálu boli aj dve prísahy: „korunovačná prísaha“  a „prísaha krajine“.  Korunovačná prísaha pozostávala z aktu, keď kráľ vzopäl svojho žrebca na zadné nohy a korunovačným mečom mávol na štyri svetové strany, aby dokladoval, že je pripravený brániť krajinu proti nepriateľom, nech by prišli odkiaľkoľvek. Tento akt si môžu diváci vychutnať na Tyršovom nábreží o 17:30, kde kráľ postaví koňa na zadné nohy a vykoná obrad rituálneho boja s nepriateľmi.

Prísahou krajine sa zaväzuje, že bude rešpektovať a ctiť zákony krajiny, zvykové právo a všetky dovtedy udelené výsady, či už jednotlivcom, alebo spoločenstvám. V zmysle Zlatej buly Ondreja II. porušenie tejto prísahy oprávňovalo obyvateľov kráľovstva povstať so zbraňou v ruke proti kráľovi. Preto bolo v dejinách Uhorska také množstvo stavovských povstaní!

Korunovačný sprievod začne v sobotu 14. augusta o 15:00 na Bratislavskom hrade a končí na Hlavnom námestí o 16:00. Pozrite si trasu sprievodu. 

Trasa sprievodu: Hrad- Viedenská brána, Palisády, Zámocká, Župné námestie, Hurbanovo námestie, Námestie SNP, Uršulínska, Františkánska, Františkánske námestie, Hlavné námestie, Sedlárska, Ventúrska, Panská, Rybárska brána, Hlavné námestie.

Rytiersky turnaj

Čo vás čaká?

Prirodzenou súčasťou korunovačných slávností boli aj rytierske turnaje. Na Tyršovom nábreží sa preto o 18:00 odohrá rytiersky turnaj, ale ešte pred jeho začiatkom si o 17:30 budú môcť diváci vychutnať dobové tance, šerm či rituál so zástavou. Následne budú návštevníci sledovať obrad korunovačnej prísahy, kde kráľ postaví koňa na zadné nohy a mávne mečom na štyri svetové strany.

Zároveň si diváci budú môcť vypočuť niečo o najúspešnejšej panovníčke na uhorskom tróne – Márii Terézii, ktorá zanechala významnú stopu vo všetkých oblastiach spoločenského života a dodnes predstavuje model osvietenského panovníka, ktorý záujem krajiny kladie nad všetky iné hodnoty.

Šermiarske a tanečné vystúpenia začnú v sobotu 14. augusta na Tyršovom nábreží o 17:30, rytiersky turnaj o 18:00. Na predstavenie sa je potrebné zahlásiť pomocou formulára nižšie.

Kapacita podujatia je naplnená. Ďakujeme za záujem.