BTB Tím

Všeobecné otázky týkajúce sa vašej návštevy

E-mail: touristinfo@visitbratislava.com
Telefón: +421 2 16 186, +421 2 5935 6651
Turistické informačné strediská: Klobučnícka 2 (mapa tu) a letisko Bratislava
Máme k dispozícií množstvo brožúr na stiahnutie priamo z našej webovej stránky.


PR a médiá – kontaktujte náš PR tím podľa druhu Vašej požiadavky

Fotografie na mediálne použitie nájdete tu.

Marketingové otázky – kontaktujte náš marketingový tím podľa druhu Vašej požiadavky

Ak chcete požiadať o propagačný materiál v tlačenej podobe, kontaktujte prosím pani Kollárovú (kollarova@visitbratislava.com).
Propagačné materiály nezasielame poštou. Všetky brožúry si môžete stiahnuť tu.


Tím Bratislava Tourist Board

PR a komunikácia

foltyn Ing. Michal Foltýn
vedúci oddelenia
tel.: +421 905 926 383
e-mail: foltyn@visitbratislava.com
Oblasť: spolupráca s domácimi a zahraničnými médiami, tlačové konferencie, komunikačné kampane, inzercie, projektové riadenie oddelenia, verejné obstarávania marketingových a komunikačných nástrojov
plitko Bc. Maroš Plitko
PR manažér
tel.: +421 908 755 661
e-mail: plitko@visitbratislava.com
Oblasť: hovorca organizácie, tlačové konferencie a kontakt s médiami, usporiadanie presstripov, infociest zahraničných návštev a blogerov, famtripov cestovných kancelárii a tvorba newslettra
Andreas Bloom
PR Špecialista
tel.: +421 905 408 364
e-mail: bloom@visitbratislava.com
Oblasť: manažment sociálnych sietí (Facebook, Instagram, Youtube a Twitter), správa webov (visitbratitslava.com, bagoclassical.sk), tvorba obsahu (foto, video, PR články), manažment online kampane

Marketingové oddelenie

 csibeiova Mgr. Barbara Csibreiová
vedúci oddelenia
tel.: +421 905 236 021
e-mail: csibreiova@visitbratislava.com
Oblasť: tvorba a zavádzanie nových  marketingových produktov, projektové riadenie oddelenia, tvorba marketingových stratégií, projektový manažment kľúčových podujatí BTB
durica Ing. Peter Ďurica
marketingový manažér
tel.: +421 918 582 343
e-mail: durica@visitbratislava.com
Oblasť: organizácia veľtrhov, destinačný marketing, činnosť spojená so zabezpečením realizácie reklamných predmetov, propagačných materiálov,  tematických prezentačných tlačovín, zahraničné spolupráce
MSc. Sára Kollárová
marketingový manažér
tel: +421 918 465 706
e-mail: kollarova@visitbratislava.com
Oblasť: realizácia projektov BTB, tvorba spoluprác, odborné  spracovanie štatistík a analýz pre potreby BTB a destinácie
renacsova Ing. Silvia Renácsová
marketingový manažér
tel.: +421 902 985 826
e-mail: renacsova@visitbratislava.com
Oblasť: organizácia veľtrhov, destinačný marketing, činnosť spojená so zabezpečením realizácie reklamných predmetov, propagačných materiálov,  tematických prezentačných tlačovín, zahraničné spolupráce

Bratislava Convention Bureau

erneker Ing. Nina Erneker
Head of Bratislava Convention Bureau
tel.: +421 902 985 805
e-mail: erneker@visitbratislava.com
Oblasť: Budovanie platformy pre rozvoj kongresového cestovného ruchu v Bratislave, definovanie BVP destinácie a strategické plánovanie marketingových, PR a sales aktivít pre jednotlivé MICE trhy (meetings, incetives, conferences and events), reprezentácia na kľúčových veľtrhoch branže, podpora kandidatúr pre usporiadanie konferenčných podujatí, projekt management.
micekova Mgr. Jana Mičeková
MICE špecialista
tel.: +421 905 449 168
e-mail: micekova@visitbratislava.com
Oblasť: Realizácia projektov, content marketing management, podpora pre strategické plánovanie, RfPs management, reprezentácia na veľtrhoch branže, činnosť spojená s realizáciou propagačných predmetov pre účely MICE podujatí.

Oddelenie stratégie

Ing. Mgr. Daniela Chrančoková, PhD.
Vedúci oddelenia stratégie, projektov a destinačného manažmentu
tel.: +421 905 998 154
e-mail: chrancokova@visitbratislava.com
Oblasť: projektové a dotačné riadenie, výskumu trhu a stratégií, sieťovanie subjektov cestovného ruchu,  medzinárodná spolupráca, poradenstvo

Predseda predstavenstva

melicharova Ing. Alžbeta Melicharová
e-mail: melicharova@visitbratislava.com

Výkonný riaditeľ

koniar_4 Ing. Mgr. Tomáš Koniar, PhD.
tel: +421 911 760 855
e-mail: koniar@visitbratislava.com

Ekonomicko-personálny referát

turan Bc. Mário Turan
Vedúci ekonomického oddelenia
tel.: +421 918 365 674
e-mail: turan@visitbratislava.com
volek Ing. Ondrej Volek
Office manager
tel.: +421 907 980 927
e-mail: volek@visitbratislava.com

Turistické informačné centrum

Front office TIC, Klobučnícka 2

mazuchova_4 PhDr. Eva Mazuchová
vedúci turistického informačného centra
tel.: +421 905 848 409
e-mail: mazuchova@visitbratislava.com
Oblasť: projektový manažment Bratislava CARD, content management a tvorba produktov
vybochova_4 Mgr. Monika Výbochová 
tel.: +421 2 544 19 410
tel.: +421 2 16 186
e-mail: touristinfo@visitbratislava.com
Oblasť: správa call centra, provízny predaj Bratislava CARD, komerčná propagácia v TIC BTB, riešenie sťažností
sedivy_4 Mgr. Róbert Šedivý
tel.: +421 2 544 34 059
tel: +421 905 848 407
e-mail: guides@visitbratislava.com
Oblasť: tematické prehliadky mesta na objednávku, prehliadky mesta a okolia šité na mieru vrátane doplnkových služieb
sperglova_4 Mgr. Sabina Šperglová
zodpovedná za prevádzku frontofficu TIC Klobučnícka
tel.: +421 2 593 56 653
e-mail: sperglova@visitbratislava.com
Oblasť: personálno-technické zabezpečenie prevádzok TIC BTB, koordinácia externých prezentačných akcií s účasťou TIC BTB, poskytovanie informácií a predaj produktov
sediva_4 Mária Šedivá
tel.: +421 2 593 56 652
e-mail: sediva@visitbratislava.com
Oblasť: poskytovanie informácií a predaj produktov, provízny predaj ubytovacích služieb
lorenzzeti_4 Mgr. Alexandra Lorenzetti
tel.: +421 2 593 56 651
tel: +421 908 705 070
e-mail: citycard@visitbratislava.com
Oblasť: poskytovanie informácií a predaj produktov, denné garantované pešie prehliadky mesta
kacalova_4 Mgr. Jana Kačalová
tel.: +421 2 593 56 652
e-mail: kacalova@visitbratislava.com
Oblasť: poskytovanie informácií a predaj produktov, správa informačného fondu
Magdaléna Sýkorová
tel.: +421 2 5935 6651
e-mail: sykorova@visitbratislava.com
Workload: poskytovanie informácií a predaj produktov

Front office TIC, Letisko M.R.Štefánika

dsc_1310 Mgr. Lucia Heinfling
tel.: +421 2 381 039 88
e-mail: letisko@visitbratislava.com
Oblasť: poskytovanie informácií a predaj produktov
Martin Bátora
tel.: +421 2 381 039 88
e-mail: letisko@visitbratislava.com
Oblasť: poskytovanie informácií a predaj produktov

 

Bratislava Card

Táto stránka používa súbory cookies. Pokračovaním prehliadania tejto stránky vyjadrujete súhlas s ich využívaním. Informácie o využívaní súborov cookies.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close