Kontaktujte nás

Vaše telefonické dopyty radi zodpovieme počas pracovných dní v čase od 9:00 do 16:00.

Môžete nás tiež kontaktovať e-mailom na adrese touristinfo@visitbratislava.com.

 

Infolinku s prepisom nájdete na tomto linku

Kritériá zverejňovania na webe

Na našom webe zverejňujeme primárne informácie o našich členoch

Kritériá na zverejňovanie atrakcií, produktov a služieb (ďalej len APS) na webe visitbratislava.com

 1. Atrakcia, produkt, alebo služba musí byť vhodná a zaujímavá pre domáceho a zahraničného turistu, nie len pre obyvateľa Bratislavy.
 2. APS musí mať web minimálne v anglickom jazyku s kontaktom, menu, cenami, otváracími hodinami, programom a doplňujúcimi informáciami (informácie na webe sú samozrejme závislé od toho, či sa jedná o produkt, službu, atrakciu alebo podujatie)
 3. Personál musí hovoriť po anglicky.
 4. APS by mali byť jednoducho dostupné pre domácich alebo zahraničných turistov.
 5. APS by mali byť umiestnené v blízkosti alebo dostupnosti turisticky atraktívnych lokalít alebo pamiatok v Bratislave.
 6. APS nemôžu byť priama konkurencia ponuke členskej základne BTB(https://www.visitbratislava.com/sk/btb-clenovia/). V takom prípade je odporúčané vyplniť žiadosť o členstvo v BTB.
 7. Finálne rozhodnutie o zverejnení atrakcie, produktu alebo služby robí oddelenie PR BTB.

Podmienky:

 1. Nutnosť dodať textové podklady v 3 jazykoch + min. 1 fotografiu min. 3000x2000px.
 2. Nie je možné pridávať obsah, ktorý ohrozuje verejný poriadok, bezpečnosť alebo morálku, resp. porušuje právne predpisy.
 3. APS musí recipročne pridať link, článok alebo banner s odkazom na visitbratislava.com na svoj web.

Odporúčania:

 1. BTB berie ohľad aj lokálny charakter – preferuje sa podpora miestnych atrakcií, produktov a služieb ktoré majú pozitívny vplyv na rozvoj CR v Bratislave.
 2. BTB berie ohľad aj na verejné recenzie cez dostupné portály ako tripadvisor.com alebo google.com.
 3. BTB berie ohľad aj na udržateľnosť a ekologickú ohľaduplnosť danej APS.
 4. BTB berie ohľad aj na kvalitu a vybavenosť, čo zahŕňa napríklad profesionálny prístup personálu, bezbariérový prístup, možnosť online rezervácie, platba kartou a podobne.
 5. BTB berie ohľad aj na to či daná APS má sociálne siete a ako na nich komunikuje.

V prípade záujmu je nutné zaslať email s odpoveďami na jednotlivé kritéria a odporúčania na pr@visitbratislava.com.

Ďakujeme za pochopenie ~