Kontaktujte nás

Vaše telefonické dopyty radi zodpovieme počas pracovných dní v čase od 9:00 do 16:00.

Môžete nás tiež kontaktovať e-mailom na adrese touristinfo@visitbratislava.com.

 

Infolinku s prepisom nájdete na tomto linku

BTB Tím / Kontaktujte nás

Všeobecné otázky týkajúce sa vašej návštevy

E-mail: touristinfo@visitbratislava.com
Telefón: +421 2 16 186, +421 2 5935 6651
Turistické informačné centrum: Klobučnícka 2 (mapa tu)
Máme k dispozícií množstvo brožúr na stiahnutie priamo z našej webstránky.


PR a médiá

email: press@visitbratisalva.com

Oblasť: spolupráca s domácimi a zahraničnými médiami, tlačové konferencie a kontakt s médiami, usporiadanie presstripov, infociest zahraničných návštev a blogerov, famtripov cestovných kancelárií a tvorba newslettra

Prípadne kontaktujte náš PR tím podľa druhu vašej požiadavky.

Fotografie na mediálne použitie nájdete tu.

Marketingové otázky

Kontaktujte náš marketingový tím podľa druhu vašej požiadavky.

Ak chcete požiadať o propagačný materiál v tlačenej podobe, kontaktujte, prosím, pána Ďuricu (durica@visitbratislava.com).
Propagačné materiály nezasielame poštou. Všetky brožúry si môžete stiahnuť tu.

Správa webu

web@visitbratislava.com

Oblasť: správa a vývoj webov visitbratislava.com a card.visitbratislava.com a ich jaz. mutácií a tvorba obsahu


Tím Bratislava Tourist Board

Oddelenie komunikácie, PR a médií

Ing. Michal Foltýn
vedúci oddelenia
tel.: +421 905 926 383
e-mail: foltyn@visitbratislava.com
Oblasť: komunikačné kampane, inzercie, projektové riadenie oddelenia, verejné obstarávania marketingových a komunikačných nástrojov, tvorba obsahu do kampaní a zabezpečovanie projektov

Mgr. Ivana Tóthová
Social Media Manager / PR špecialistka
tel.: +421 905 408 364
e-mail: tothova@visitbratislava.com
Oblasť: správa sociálnych sietí (Facebook, Instagram, YouTube a Twitter), tvorba obsahu (foto, video), správa online kampaní


Oddelenie marketingu, eventov a destinačného manažmentu

Ing. Peter Ďurica
vedúci oddelenia
tel.: +421 918 582 343
e-mail: durica@visitbratislava.com
Oblasť: spolupráca s MDV SR pri príprave a realizácii veľtrhov a výstav, destinačný marketing, činnosť spojená so zabezpečením aktualizácie a dotlače tematických brožúr a propagačných materiálov, spolupráca na projektoch smart Bratislava

Ing. Zuzana Valacsai
marketingová manažérka
tel.: +421 948 719 268
e-mail: valacsai@visitbratislava.com
Oblasť: destinačný marketing, organizácia podujatí, spolupráca na vybraných zahraničných prezentáciách a veľtrhoch

Ing. Michal Drugaj
marketingový manažér – otcovská dovolenka
tel.: +421 918 465 706
e-mail: drugaj@visitbratislava.com
Oblasť: odborné spracovanie štatistík a analýz pre potreby BTB a destinácie, činnosť spojená so zabezpečením realizácie reklamných predmetov a tematických brožúr, spolupráca na vybraných zahraničných prezentáciách a veľtrhoch

Oddelenie MICE, kongresového a incentívneho cestovného ruchu

Dávid Pobjecký, BSBA
vedúci oddelenia
tel.: +421 902 985 805
e-mail: pobjecky@visitbratislava.com
Oblasť: budovanie platformy pre rozvoj kongresového cestovného ruchu v Bratislave, definovanie BVP destinácie a strategické plánovanie marketingových, PR a sales aktivít pre jednotlivé MICE trhy (meetings, incetives, conferences and events), reprezentácia na kľúčových veľtrhoch branže, podpora kandidatúr pre usporiadanie konferenčných podujatí, projektový manažment

Ing. Bohdana Jelemenská
MICE špecialistka
tel.: +421 905 449 168
e-mail: jelemenska@visitbratislava.com
Oblasť: realizácia projektov, content marketing management, podpora pre strategické plánovanie, RfPs management,
reprezentácia na veľtrhoch branže, činnosť spojená s realizáciou propagačných predmetov pre účely MICE podujatí


Oddelenie stratégie, projektov a destinačného manažmentu

Túto pozíciu práve obsadzujeme
referent/ka oddelenia
tel.: N/A
e-mail: N/A
Oblasť: projektové a dotačné riadenie, výskumu trhu a stratégií,
sieťovanie subjektov cestovného ruchu,  medzinárodná spolupráca, poradenstvo


Predseda predstavenstva

Ing. Vladimír Grežo
e-mail: predseda@visitbratislava.com


Výkonný riaditeľ

Ing. Mgr. Tomáš Koniar, PhD.
tel: +421 911 760 855
e-mail: koniar@visitbratislava.com


Právnik

JUDr. Lucia Kralovičová
e-mail: kralovicova@visitbratislava.com
Oblasť: právna agenda


Ekonomicko-personálne oddelenie

Ing. Ondrej Volek
vedúci oddelenia
tel.: +421 907 980 927
e-mail: volek@visitbratislava.com

Mgr. Zuzana Huljaková
office manager
tel.: +421 918 365 674
e-mail: huljakova@visitbratislava.com

Mgr. Lenka Korbašová
office managerka/asistentka
tel.: +421 910 849 057
e-mail: korbasova@visitbratislava.com


Turistické informačné centrum

PhDr. Eva Mazuchová
vedúca oddelenia
tel.: +421 905 848 409
e-mail: mazuchova@visitbratislava.com
Oblasť: projektový manažment Bratislava CARD, content management a tvorba produktov

Mgr. Monika Štefunková
tel.: +421 2 544 19 410
tel.: +421 2 16 186
e-mail: touristinfo@visitbratislava.com
Oblasť: správa call centra, provízny predaj Bratislava CARD, komerčná propagácia v TIC BTB

Ing. Andrea Lantoš
tel.: +421 905 848 407
e-mail: guides@visitbratislava.com
Oblasť: tematické prehliadky mesta na objednávku, prehliadky mesta a okolia šité na mieru vrátane doplnkových služieb

Mária Šedivá
tel.: +421 2 593 56 652
e-mail: sediva@visitbratislava.com
Oblasť: poskytovanie informácií a predaj produktov, provízny predaj ubytovacích služieb

Mgr. Jana Kačalová
tel.: +421 908 705 070
e-mail: kacalova@visitbratislava.com
Oblasť: poskytovanie informácií a predaj produktov, správa informačného fondu

Magdaléna Sýkorová
tel.: +421 2 5935 6651
e-mail: sykorova@visitbratislava.com
Oblasť: poskytovanie informácií a predaj produktov