Kontaktujte nás

Vaše telefonické dopyty radi zodpovieme počas pracovných dní v čase od 9:00 do 16:00.

Môžete nás tiež kontaktovať e-mailom na adrese touristinfo@visitbratislava.com.

 

Infolinku s prepisom nájdete na tomto linku

SDC – Slovenský dom Centrope

Slovenská decentralizovaná kancelária pre spoluprácu. Združenie právnických osôb bolo založené na základe schválenia zastupiteľstiev miest Bratislava a Trnava v r. 2008.
Hlavný cieľ združenia: Je konať v mene svojich členov a zastupovať ich spoločné záujmy v rámci multilaterálnej iniciatívy Centrope.Sídlom združenia je Sabinovská 16, Bratislava 820 05, kde sa nachádzajú aj kancelárie združenia.
Súčasní členovia združenia: Mesto Bratislava, kraj Bratislava, mesto Trnava, kraj Trnava.
Orgány združenia: Valné zhromaždenie, predseda združenia, dozorná rada.
Kancelária združenia je výkonný orgán, ktorý zabezpečuje, odborné, organizačné, administratívne, hospodárske a technické úlohy súvisiace s cieľmi združenia.