Kontaktujte nás

Vaše telefonické dopyty radi zodpovieme počas pracovných dní v čase od 9:00 do 16:00.

Môžete nás tiež kontaktovať e-mailom na adrese touristinfo@visitbratislava.com.

 

Infolinku s prepisom nájdete na tomto linku

Františkánsky kostol Zvestovania Pána

Františkánsky kostol Zvestovania Pána je lokalizovaný v centre Bratislavy.  Kostol, ktorý bol zasvätený Zvestovaniu Panny Márie, má dlhú históriu. Je najstaršou zachovanou sakrálnou stavbou v Bratislave.

Najstarší kostol Bratislavy

Jeho slávnostná konsekrácia (vysvätenie) bola uskutočnená v roku 1297. Kostol nechal postaviť uhorský kráľ Ladislav IV. Kumánsky v 13. storočí ako pamiatku na víťazstvo nad českým kráľom Přemyslom Otakarom II. v bitke na Moravskom poli. Kostol bol postavený v gotickom slohu ako jednoduchý jednoloďový chrám. Pôvodné gotické presbytérium a bočné steny lode sa zachovali v pôvodnom stave dodnes. Sú najstaršou pôvodnou časťou kostola. Hlavný oltár pochádza z prvej polovice 18. storočia. Bočné oltáre z 18. storočia sú barokové. Kazateľnica  z roku 1756 je rokoková, zdobí ju niekoľko významných reliéfov.

Kaplnka sv. Jána Evanjelistu

Reprezentatívna gotická kaplnka bola postavená ako bočná prístavba františkánskeho Kostola v 14. storočí. Na tomto mieste stála staršia kaplnka, spomínaná v písomných prameňoch už v roku 1296.

Z kaplnky vedie vchod ku kryptám, kde sa v minulosti nechávali pochovávať okrem bratov františkánov aj slávne rody uhorského kráľovstva, šľachtici a biskupi. Šľachtické rody tu túžili mať pochovaného aspoň jedného člena svojho rodu. Posledný dátum na hrobovej jame pochovaného šľachtica je rok 2011. V podzemí  kostola a kaplniek sa nachádza 14 krýpt. Okrem sprístupnených pod kaplnkami, sú krypty aj pod oltármi a spleť hrobových jám je aj v strede lode kostola.

V kaplnke je vystavený najväčší známy barokový obraz na Slovensku s úctyhodnými rozmermi 5 m x 5,65 m. Obraz Kráľovná anjelov od neznámeho autora je zo zbierky Galérie mesta Bratislava, pochádza z obdobia 1730-1740 a bol zreštaurovaný v rokoch 2011-2017.

Tip na zaujímavosť:

Tradícia vianočných betlehemov sa rozšírila vďaka sv. Františkovi z Assisi.  Počas adventu v kaplnke vystavujú vyše tri desiatky betlehemov z viacerých krajín sveta rôznych veľkostí a najmä z prírodných materiálov ako drevo, šúpolie, hlina, vosk, banánové listy.

Unikátna panoráma mesta z veže kostola

Šesťboká gotická veža bola k južnej strane lode pristavená v rokoch 1410 – 1420. Neskôr bola však zistená jej statická narušenosť a dnes kostolnú vežu nahrádza jej verná neogotická kópia. Vrch veže bol premiestnený do Sadu Janka Kráľa, kde je výrazným architektonickým prvkom parku a slúži ako altánok.

Počas výstupu na vežu návštevníkov čakajú zaujímavé exponáty, ako napr. srdce pôvodného zvona, špička z vrcholu veže.  Púzdro s listinou opisujúcou vtedajšie historické pomery a proces opravy, ktoré bolo vložené  do kríža veže po rekonštrukcii kostola v roku 1896.

Chrámová klenotnica s virtuálnou realitou

V bývalej hornej sakristii je možné vidieť výber najreprezentatívnejších umeleckoremeselných diel z drahých kovov a liturgických odevov z inventára františkánskeho kostola a kláštora. Spomedzi dochovaných zlatníckych liturgických predmetov je najstarším strieborná kadidelnica datovaná rokom 1208. Vzácnym exponátom je aj Telegdiho kalich, ktorý je považovaný za jeden z najkrajších predmetov uhorského zlatníckeho umenia neskorého stredoveku.

Okrem pocitu zo samotného priestoru môžete zažiť aj Interaktívnu prezentáciu a 3D prehliadku priestorov františkánskeho kostola a veže.

Otváracie hodiny

Otvorené: júl – august, pondelok – piatok v čase 11.00 – 16.00.
Možnosť dohodnúť si výstup na vežu v inom období na adrese kostolba@frantiskani.sk.
Výstup na vežu v pol hodinových intervaloch.
Možnosť výstupu na vežu, prehliadka klenotnice a VR vizualizácia je za poplatok 1 EUR. Vstupenku je možné zakúpiť si v klenotnici.