Kontaktujte nás

Vaše telefonické dopyty radi zodpovieme počas pracovných dní v čase od 9:00 do 16:00.

Môžete nás tiež kontaktovať e-mailom na adrese touristinfo@visitbratislava.com.

 

Infolinku s prepisom nájdete na tomto linku

Parky a fontány

Vodárenské múzeum
Vodárenské múzeum Bratislavskej vodárenskej spoločnosti susedí s areálom vodárenskej záhrady.

Rusovský park
Rusovský park so svojimi príjemnými cestičkami, zákutiami alebo menšími riekami a jazierkami patrí k ideálnym miestam, kde možno…

Ganymedova fontána
Ganymedovu fontánu vytvoril bratislavský rodák a sochár V. Tilgner v roku 1888 (ktorý je tiež autorom putti na…

Bratislavský lesopark
Bratislavský lesopark, ktorý sa nachádza na kopcoch nad mestom, je skvelým miestom pre deti i dospelých.

Železná studienka
Horná Mlynská dolina – Železná studienka - patrí medzi najznámejšie bratislavské rekreačné lokality.

Medická záhrada
Medická záhrada je najobľúbenejší bratislavský verejný park. Udržiavané trávnaté plochy, kvetinové záhony a staré stromy vytvárajú ideálne podmienky…

Grassalkovichova záhrada
Pred bránou na Suchom Mýte kúpil veľké pozemky obľúbenec cisárovnej, prezident bratislavskej stavebnej komory, slobodný pán Anton Grassalkovich.

Botanická záhrada
Botanická záhrada je vedecko-pedagogickým pracoviskom Univerzity Komenského, ktorého poslaním je udržovať a rozširovať zbierky živých rastlín a poskytovať…

Karloveské rameno
Karloveské rameno je jedným z mnohých dunajských ramien. Vďaka prúdeniu a dynamike vody sa tu vyformovali unikátne brehy…

ZOO Bratislava
Zoologická záhrada Bratislava sa špecializuje na chov a záchranu ohrozených druhov živočíchov, vedecko-výskumnú prácu, vzdelávanie verejnosti s cieľom nenásilnou formou vytvárať…