Kontaktujte nás

Vaše telefonické dopyty radi zodpovieme počas pracovných dní v čase od 9:00 do 16:00.

Môžete nás tiež kontaktovať e-mailom na adrese touristinfo@visitbratislava.com.

 

Infolinku s prepisom nájdete na tomto linku

Adamčiak, začni!

Samostatná výstava neo-avantgardného umelca Milana Adamčiaka (1946 – 2017), ktorého náhle úmrtie zasiahlo slovenskú kultúrnu scénu v týchto dňoch, predstaví v hlavných črtách jeho tvorbu od 60. rokov po súčasnosť.

Adamčiak, ktorý vyšiel z muzikológie a zhodnotil inšpirácie novou hudbou, pričom inšpiráciu čerpal nielen od Johna Cagea, ktorý bol pre neho kľúčovou postavou, ale pracoval s podnetmi zo širokej delty nových tendencií a osobností povojnovej avantgardy. Svoj autentický intermediálny program postavil na prieniku vedy, hudby, poézie a vizuálneho umenia.

Na výstave, ktorej koncepcia vznikla ešte v úzkej spolupráci s autorom, budú predstavené viaceré tematické a mediálne okruhy ako experimentálna poézia, nová hudba, grafické partitúry, objekty a autorské hudobné nástroje. Ako si želal autor, prehliadka bude multimediálna a priamo v nej sa budú konať /sprievodné podujatia (diskusie, živé vystúpenia, hudobné interpretácie a performancie).

K výstave vyjde publikácia-bibliofília venovaná konceptuálnemu umeniu a hudbe, na ktorej sa autorsky podieľal aj Milan Adamčiak.