Kontaktujte nás

Vaše telefonické dopyty radi zodpovieme počas pracovných dní v čase od 9:00 do 16:00.

Môžete nás tiež kontaktovať e-mailom na adrese touristinfo@visitbratislava.com.

 

Infolinku s prepisom nájdete na tomto linku

Vonkajšia expozícia

Exterérová expozícia múzea je zameraná na prezentáciu vodárenskej techniky v prírodnom prostredí v tesnej blízkosti Vodárenskej záhrady a múzea. Exponáty dopĺňa prírodné jazierko s oddychovým dreveným mólom. V areáli expozície sú umiestnené dve pitné fontány a prírodný malý amfiteáter.

Exponáty pochádzajú z viacerých objektov BVS a znázorňujú rôzne fázy vo vodárenskom procese – od výroby a distribúcie vody až po odvedenie odpadovej vody kanalizáciou a jej následné čistenie. Najpočetnejšie zastúpenie majú exponáty z objektu čerpacej stanice a vodojemu Baníkova v Karlovej Vsi. Vodojem 1. tlakového pásma s kapacitou 10 000 m² a priľahlá čerpacia stanica boli postavené v roku 1967. V rokoch 2015 – 2018 bol objekt kompletne zrekonštruovaný. Z pôvodnej čerpacej stanice sa vo vonkajšej expozícii nachádzajú dve čerpadlá, spätná klapka a zasúvadlový uzáver. Do vodojemu Baníkova je voda dodávaná prevažne z hlavnej čerpacej stanice v Karlovej Vsi a pochádza z vodného zdroja Sihoť. Z čerpacej stanice č. 4 umiestnenej na Sihoti pochádza náš ďalší exponát – čerpadlo z nízkotlakovej časti.

Najväčším exponátom, a zároveň vstupnou bránou, je časť moderného kanalizačného potrubia DN 2800 pochádzajúceho z veľkej investičnej akcie – rekonštrukcie kanalizačného zberača A VIII. ktorá prebiehala v dvoch etapách v rokoch 2013-2016 v Karlovej Vsi. Medzi ostatnými exponátmi sa nachádza aj zdvíhacie kalové čerpadlo z ČOV Bratislava – Vrakuňa, Historický liatinoý poklop hydrantu a stavidlo pre vodnú nádrž z Mestských lesov v Bratislave.

Informácie o tomto podujatí zabezpečil portál GoOut.sk.

GoOut