Kontaktujte nás

Vaše telefonické dopyty radi zodpovieme počas pracovných dní v čase od 9:00 do 16:00.

Môžete nás tiež kontaktovať e-mailom na adrese touristinfo@visitbratislava.com.

Radi vás privítame aj osobne v Turistickom informačnom centre počas otváracích hodín:
Pondelok – Piatok: 9:00 – 16:00
Sobota: 10:00 – 15:00
Nedeľa: zatvorené

 

Infolinku s prepisom nájdete na tomto linku

STaRZ

Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta SR Bratislavy (STaRZ) vznikla 1. januára 1979 ako rozpočtová mestská organizácia. S účinnosťou od 1.januára 2007 je STaRZ príspevková organizácia.

STaRZ vytvára podmienky pre rozvoj záujmovej telovýchovnej, športovej a rekreačnej činnosti. Vytvára podmienky pre zvyšovanie fyzickej a psychickej odolnosti a zdravý spôsob života obyvateľov a návštevníkov hlavného mesta SR Bratislavy.

V rámci svojho poslania a predmetu činnosti plní  STaRZ najmä tieto úlohy: 

  • spravuje a zabezpečuje prevádzku mestských telovýchovných, rekreačných a športových zariadení a objektov,
  • organizuje športové a športovo-kultúrne podujatia,
  • zabezpečuje poskytovanie telovýchovných služieb v spravovaných telovýchovných a športových zariadeniach,
  • zabezpečuje využívanie telovýchovných,rekreačných a športových zariadení formou krátkodobého prenájmu na športovú činnosť.