Kontaktujte nás

Vaše telefonické dopyty radi zodpovieme počas pracovných dní v čase od 9:00 do 16:00.

Môžete nás tiež kontaktovať e-mailom na adrese touristinfo@visitbratislava.com.

Radi vás privítame aj osobne v Turistickom informačnom centre počas otváracích hodín:
Pondelok – Piatok: 9:00 – 16:00
Sobota: 10:00 – 15:00
Nedeľa: zatvorené

 

Infolinku s prepisom nájdete na tomto linku

Koronavírus: Aktuálne informácie a opatrenia

Aktuálne informácie nájdete aj na webe korona.gov.sk a na webe Ministerstva zdravotníctva.

Aktuálne opatrenia

Momentálne sú v platnosti nasledovné opatrenia:

 • plne očkovaní a tí, ktorí prekonali COVID-19 pred nie viac ako 180 dňami, môžu navštevovať všetky obchody a služby starostlivosti o telo. Môžu tiež navštevovať lyžiarske strediská, múzeá a galérie, povolené sú aj bohoslužby,
 • povolené sú aj kultúrne podujatia ako divadlo, kino a koncert v režime OP (očkovaní, prekonaní) s obmedzenou kapacitou,
 • od 19. januára 2022 sa zavádza sa nový režim OP+, ktorý bude podmienkou vstupu do vybraných prevádzok (napríklad fitness, wellness, akvaparky, kúpele a kúpeľné liečebne bez zdravotnej indikácie a krátkodobé ubytovacie služby – hotelové, turistické a podobné),
 • neočkovaní môžu navštevovať základné obchody ako potraviny, drogérie, chovateľské potreby, lekárne, predajne odevov a obuvi, kancelárske a školské potreby, potreby pre deti, galantéria a textil, stavebniny, inštalačný a elektroinštalačný materiál, železiarstva, farby-laky, predajné miesta diaľničných známok, knižnice,
 • reštaurácie, kaviarne a pohostinstvá sú otvorené v režime OP (očkovaní, prekonaní), pri jednom stole môžu sedieť ľudia zo spoločnej domácnosti alebo max. 4 osoby,
 • hotely a podobné služby krátkodobého ubytovania môžu fungovať v režime OTP v súvislosti s výkonom práce, za účelom návštevy zdravotníckeho zariadenia alebo pre osoby na lyžiarskych či snowboardových výcvikoch a kurzoch v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu alebo môžu fungovať v režime OP+,
 • povinnosť nosiť respirátor FFP2 vo všetkých interiéroch a MHD (okrem domácnosti), ako aj v exteriéri, a to v prípade, že od ostatných osôb, s ktorými nežijete v jednej domácnosti, nie ste vzdialení viac ako 2 metre.

Turistické informačné centrum je otvorené v režime OP (očkovaní, prekonaní). Radi vás privítame od pondelka do piatku v čase od 9:00 do 16:00 a v soboty od 10:00 do 15:00. Ďalšie informácie nájdete na tomto linku.

Ďalšie informácie o aktuálnych opatreniach

Oficiálny informačný portál: www.korona.gov.sk
Prehľadný digitálny COVID automat: www.automat.gov.sk

Aktuálne vyhlášky:
Obmedzenia pre prevádzky a služby: č. 6/2022 platná od 19. 1. 2022
Obmedzenia pre hromadné podujatia: č. 5/2022 platná od 19. 1. 2022
Vstup na územie SR: č. 268/2021 platná od 1. 12. 2021 a č. 309/2021 platná od 23. 12. 2021

Infolinka COVID-19

 • dostupná denne od 8:00 do 20:00
 • volania zo Slovenska: +421 800 174 174
 • volania zo zahraničia: +421 222 200 910

Definícia plne zaočkovanej osoby

 • osoba najmenej 14 dní, ale nie viac než 12 mesiacov po aplikácii druhej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou, avšak nie viac ako jeden rok po aplikácii poslednej dávky, alebo
 • osoba najmenej 21 dní, ale nie viac než 12 mesiacov po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s jednodávkovou schémou, avšak nie viac ako jeden rok po aplikácii poslednej dávky, alebo
 • osoba najmenej 14 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, ak bola prvá dávka očkovania proti ochoreniu COVID-19 podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19, avšak nie viac ako jeden rok po aplikácii poslednej dávky, alebo
 • osoba do 12 rokov a dvoch mesiacov veku.

Okrem COVID-preukazu EÚ alebo potvrdenia o absolvovaní očkovania na Slovensku je možné preukazovať sa aj potvrdeniami z iných krajín. Podmienkou je, aby toto potvrdenie bolo v slovenskom, českom alebo anglickom jazyku. Osoby, ktoré nie sú schopné preukázať sa dokladom o statuse plne zaočkovanej osoby (v slovenskom, českom alebo anglickom jazyku), sa nepovažujú za plne zaočkované a platia pre ne podmienky ako pre nezaočkované osoby.


Režim OP+

 • osoby plne zaočkované, ktoré dostali posilňujúcu (tretiu) dávku vakcíny,
 • osoby plne zaočkované, ktoré majú negatívny výsledok RT-PCR alebo LAMP testu nie starší ako 72 hodín alebo antigénového testu nie starší ako 48 hodín,
 • plne zaočkované osoby do 18 rokov a 2 mesiacov veku (teda bez posilňujúcej dávky aj bez testu),
 • plne zaočkované osoby, ktoré prekonali COVID-19 pred nie viac ako 180 dňami,
 • osoba, ktorá má kontraindikáciu očkovania proti ochoreniu COVID-19 a je schopná sa preukázať:
  • certifikátom o výnimke z očkovania podľa odborného usmernenia MZ SR, ktorý je v prílohe vyhlášky a zároveň
  • negatívnym výsledkom RT-PCR alebo LAMP testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín od odberu alebo antigénového testu nie starším ako 48 hodín od odberu,
 • osoby od 6 do 12 rokov a 2 mesiacov veku, ktoré majú negatívny výsledok RT-PCR alebo LAMP testu nie starší ako 72 hodín alebo antigénového testu nie starší ako 48 hodín,
 • osoby do 6 rokov veku bez testu.

Všeobecné pravidlá pri príchode zo zahraničia

Pre všetky osoby prichádzajúce na Slovensko platí povinnosť registrovať sa na portáli e-hranica: www.korona.gov.sk/ehranica, a to vopred pred príchodom alebo priamo na hraničnom priechode. Všetky osoby musia byť schopné preukázať sa na požiadanie potvrdením o registrácii aj počas pobytu na území SR.

Pre osoby prichádzajúce na Slovensko leteckou dopravou platí navyše povinnosť vyplniť elektronický formulár na vyhľadanie cestujúceho zverejnený na webovej stránke www.mindop.sk/covid. Pri prílete z krajiny mimo zoznamu uvedeného v zozname nižšie je potrebné preukázať sa negatívnym výsledkom RT-PCR testu nie staršieho než 72 hod.

Všetky nezaočkované osoby, ktoré vstúpia na územie SR, sú povinné ísť do karantény, ktorá sa pri bezpríznakovom priebehu bez otestovania skončí dovŕšením 10. dňa. Výnimky z karantény sú uvedené nižšie.

Ak sa po návrate zo zahraničia u niekoho objavia príznaky COVID-19, je povinný to ohlásiť svojmu všeobecnému lekárovi či pediatrovi; ak na území SR lekára nemá, nahlási to lekárovi príslušného samosprávneho kraja.


Registrácia na e-hranica

Každá osoba, ktorá vstúpi na územie SR, sa musí registrovať na www.korona.gov.sk/ehranica. Registrovať sa nemusia deti do 12 rokov a osoby vykonávajúce tranzit cez územie Slovenska.

Registrovať sa treba pri každom vstupe na územie SR. To sa netýka:

 • plne zaočkovaných, ktorým prvá registrácia platí nasledujúcich 6 mesiacov,
 • osôb cestujúcich za diagnostikou alebo liečbou, ktorým prvá registrácia platí 1 týždeň.

Karanténa

Všetky osoby, ktoré vstúpia na územie SR, sú povinné ísť do karantény, ktorá sa pri bezpríznakovom priebehu bez otestovania skončí dovŕšením 10. dňa.
Karanténu je možné ukončiť negatívnym výsledkom RT-PCR testu, ktorý je možné vykonať najskôr na 5. deň. Deti do 12 rokov a dvoch mesiacov nie je potrebné testovať, karanténa im skončí vtedy, keď ostatným členom spoločnej domácnosti.
Karanténa platí aj pre členov spoločnej domácnosti, ktorí necestovali – končí sa vtedy, keď ostatným členom.

Karanténa nie je povinná pre:

 • plne zaočkované osoby,
 • osoby, ktoré zo zdravotných dôvodov nemôžu byť zaočkované; tieto musia predložiť potvrdenie, zároveň musia mať negatívny výsledok RT-PCR testu nie starší ako 72 hodín,
 • nezaočkovaných občanov SR, ktorí majú trvalý alebo prechodný pobyt v prihraničných oblastiach susedného štátu do 100 km od otvoreného hraničného priechodu na územie SR – musia predložiť negatívny výsledok RT-PCR testu nie starší ako 7 dní,
 • nezaočkované osoby, ktoré mali výnimku aj doteraz, ako posádky lietadiel, vlakov, vodičov nákladných vozidiel, pracovníkov pohrebnej služby a ďalší, presný zoznam a prípadnú potrebu preukazovania sa negatívnym výsledkom testu na COVID-19 stanovuje vyhláška; tieto osoby sa stále musia registrovať na e-hranici.

Ďalšie zmeny vo výnimkách z karantény:

Vstup na územie SR pre vybrané profesijné skupiny (napr. delegácie zastupujúce SR, poslanci Európskeho parlamentu či zamestnanci medzinárodných organizácií) a v niektorých životných situáciách vznikla povinnosť preukázať sa pri vstupe na Slovensko negatívnym výsledkom RT-PCR testu nie starším ako 72 hodín. (Podmienky sú podrobne rozpísané v § 7 vyhlášky.)

Povinnosť karantény sa po novom týka aj nezaočkovaných osôb, ktoré krátkodobo vstupujú alebo opúšťajú územie Slovenskej republiky za účelom účasti na uzavretí manželstva vrátane blízkych osôb snúbencov. Výnimka pre krátkodobý vstup za účelom účasti na pohrebe blízkej osoby však ostáva zachovaná, ak sa nezaočkovaná osoba preukáže negatívnym RT-PCR testom nie starším ako 72 hodín.

Táto stránka používa súbory cookies. Pokračovaním prehliadania tejto stránky vyjadrujete súhlas s ich využívaním. Informácie o využívaní súborov cookies.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close