Kontaktujte nás

Radi Vám poskytneme praktické informácie o meste a jeho okolí. Či už sa potrebujete len zorientovať alebo poradiť ako čo najlepšie stráviť Váš čas v meste, náš ochotný a skúsený personál Vám rád pomôže.

Sme tu pre Vás 7 dní v týždni: pondelok – sobota od 9:00 od 17:00 (technická prestávka 12:30 – 13:00) a nedeľa od 9:00 do 16:00 (technická prestávka 12:30 – 13:00)

 

Koronavírus: Aktuálne informácie a opatrenia

Všeobecné pravidlá pri príchode zo zahraničia

Pre všetky osoby prichádzajúce na Slovensko platí povinnosť registrovať sa na portáli e-hranica: www.korona.gov.sk/ehranica, a to vopred pred príchodom alebo priamo na hraničnom priechode. Všetky osoby musia byť schopné preukázať sa na požiadanie potvrdením o registrácii aj počas pobytu na území SR.

Pre osoby prichádzajúce na Slovensko leteckou dopravou platí navyše povinnosť vyplniť elektronický formulár na vyhľadanie cestujúceho zverejnený na webovej stránke www.mindop.sk/covid. Prii prílete z krajiny mimo zoznamu uvedeného v zozname nižšie je potrebné preukázať sa negatívnym výsledkom RT-PCR testu nie staršieho než 72 hod.

Všetky nezaočkované osoby, ktoré od 9. júla od 6:00 vstúpia na územie SR, sú povinné ísť do karantény, ktorá sa pri bezpríznakovom priebehu bez otestovania skončí dovŕšením 14. dňa.

Ak sa po návrate zo zahraničia u niekoho objavia príznaky COVID-19, je povinný to ohlásiť svojmu všeobecnému lekárovi či pediatrovi; ak na území SR lekára nemá, nahlási to lekárovi príslušného samosprávneho kraja.


Definícia plne zaočkovanej osoby

 • osoba najmenej 14 dní, ale nie viac než 12 mesiacov po aplikácii druhej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou,
 • osoba najmenej 21 dní ale nie viac než 12 mesiacov po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s jednodávkovou schémou,
 • osoba najmenej 14 dní a nie viac než 12 mesiacov po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, ak bola prvá dávka očkovania proti ochoreniu COVID-19 podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19.

Pre ľudí, ktorí sa zaočkovali pred 9. júlom 2021 a po novom nebudú spĺňať definíciu plne zaočkovanej osoby, sa izolácia skončí obdržaním negatívneho výsledku RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 (test bude hradený štátom), pričom laboratórnu diagnostiku na ochorenie COVID-19 je možné vykonať už v prvý deň karantény. Toto prechodné ustanovenie bude platiť 14 dní od účinnosti vyhlášky, teda sa bude vzťahovať na osoby, ktoré na územie SR prídu do 2. augusta 2021 do 6:00.

Na osoby, ktoré sa zaočkovali po 9. júli 2021, čiže po začiatku účinnosti doterajšej vyhlášky, sa toto prechodné ustanovenie vzťahovať nebude. V ich prípade totiž uplynul príliš krátky čas na to, aby sa im vytvorila aspoň minimálna hladina ochranných protilátok. Pre uvedené osoby platí povinnosť domácej karantény, pričom test proti COVID-19 je možné podstúpiť najskôr na piaty deň. Ak je výsledok testu negatívny, karanténa sa končí.

Okrem COVID-preukazu EÚ alebo potvrdenia o absolvovaní očkovania na Slovensku je možné preukazovať sa aj potvrdeniami z iných krajín. Podmienkou je, aby toto potvrdenie bolo v slovenskom, českom alebo anglickom jazyku. Osoby, ktoré nie sú schopné preukázať sa dokladom o statuse plne zaočkovanej osoby (v slovenskom, českom alebo anglickom jazyku), sa nepovažujú za plne zaočkované a platia pre ne podmienky ako pre nezaočkované osoby.


Registrácia na e-hranica

Každá osoba, ktorá od 9. júla 2021 vstúpi na územie SR, sa musí registrovať na www.korona.gov.sk/ehranica. Registrovať sa nemusia deti do 12 rokov a osoby vykonávajúce tranzit cez územie Slovenska (definovaný nižšie).

Registrovať sa treba pri každom vstupe na územie SR. To sa netýka:

 • plne zaočkovaných, ktorým prvá registrácia platí nasledujúcich 6 mesiacov,
 • osôb po zaočkovaní prvou dávkou ktorejkoľvek vakcíny – týmto osobám platí prvá registrácia do 9. augusta,
 • osôb od 12 do 18 rokov, ktorým prvá registrácia platí do 9. augusta,
 • osôb cestujúcich za diagnostikou alebo liečbou, ktorým prvá registrácia platí 1 týždeň.

Jedna registrácia postačí do 1. septembra:

 • osobám, ktoré majú trvalý alebo prechodný pobyt na Slovensku a miesto výkonu práce v susedných štátoch, krajinách EÚ alebo na Islande, v Nórsku, Lichtenštajnsku alebo Švajčiarsku, pričom za posledných 14 dní navštívili iba tieto krajiny a cestujú iba za prácou
 • majú trvalý pobyt alebo pobyt v krajinách Európskej únie, na Islande, v Nórsku, Lichtenštajnsku alebo vo Švajčiarsku a v prípade Ukrajiny do 100 km cesty od otvoreného hraničného priechodu, miesto výkonu práce na území SR a cestujú iba za prácou
 • občanom SR, ktorí bývajú v prihraničných oblastiach susedných štátov do 100 km od otvoreného hraničného

Karanténa

Všetky osoby, ktoré od 9. júla od 6:00 vstúpia na územie SR, sú povinné ísť do karantény, ktorá sa pri bezpríznakovom priebehu bez otestovania skončí dovŕšením 10. dňa.
Karanténu je možné ukončiť negatívnym výsledkom RT-PCR testu, ktorý je možné vykonať najskôr na 5. deň.
Deti do 12 rokov nie je potrebné testovať, karanténa im skončí vtedy, keď ostatným členom spoločnej domácnosti.
Karanténa platí aj pre členov spoločnej domácnosti, ktorí necestovali – končí sa vtedy, keď ostatným členom.

Karanténa nie je povinná pre:

 • plne zaočkovaných ľudí,
 • osoby od 12 do 18 rokov veku, ak nikto iný v spoločnej domácnosti nemá povinnú karanténu – prechodne do augusta,
 • osoby, ktoré zo zdravotných dôvodov nemôžu byť zaočkované; tieto musia predložiť potvrdenie, zároveň musia mať negatívny výsledok RT-PCR testu nie starší ako 72 hodín,
 • nezaočkovaných občanov SR, ktorí majú trvalý alebo prechodný pobyt v prihraničných oblastiach susedného štátu do 100 km od otvoreného hraničného priechodu na územie SR – musia predložiť negatívny výsledok RT-PCR testu nie starší ako 7 dní,
 • nezaočkované osoby, ktoré mali výnimku aj doteraz, ako posádky lietadiel, vlakov, vodičov nákladných vozidiel, pracovníkov pohrebnej služby a ďalší, presný zoznam a prípadnú potrebu preukazovania sa negatívnym výsledkom testu na COVID-19 stanovuje vyhláška; tieto osoby sa stále musia registrovať na e-hranici.

Ďalšie zmeny vo výnimkách z karantény:

Vstup na územie SR pre vybrané profesijné skupiny (napr. delegácie zastupujúce SR, poslanci Európskeho parlamentu či zamestnanci medzinárodných organizácií) a v niektorých životných situáciách vznikla povinnosť preukázať sa pri vstupe na Slovensko negatívnym výsledkom RT-PCR testu nie starším ako 72 hodín. (Podmienky sú podrobne rozpísané v § 7 vyhlášky)

Povinnosť karantény sa po novom týka aj nezaočkovaných osôb, ktoré krátkodobo vstupujú alebo opúšťajú územie Slovenskej republiky za účelom účasti na uzavretí manželstva vrátane blízkych osôb snúbencov. Výnimka pre krátkodobý vstup za účelom účasti na pohrebe blízkej osoby však ostáva zachovaná, ak sa nezaočkovaná osoba preukáže negatívnym RT-PCR testom nie starším ako 72 hodín.

Režim pre ľudí cestujúcich za prácou, ktorí nie sú zaočkovaní – platí do 1. septembra 2021:

 Karanténa sa na nich nevzťahuje, ak spĺňajú všetky tieto podmienky:

 • za posledných 14 dní navštívili iba krajiny Európskej únie, Island, Nórsko, Lichtenštajnsko, Švajčiarsko alebo Ukrajinu a zároveň majú trvalý alebo prechodný pobyt na Slovensku a miesto výkonu práce v krajinách Európskej únie, na Islande, v Nórsku, Lichtenštajnsku, Švajčiarsku alebo Ukrajine alebo
 • majú trvalý pobyt alebo pobyt v krajinách Európskej únie, na Islande, v Nórsku, Lichtenštajnsku alebo vo Švajčiarsku a v prípade Ukrajiny do 100 km cesty od otvoreného hraničného priechodu, a miesto výkonu práce na území SR
 • majú potvrdenie od zamestnávateľa o mieste výkonu práce
 • majú negatívny výsledok RT-PCR testu nie starší ako 7 dní

Študenti vstupujúci na územie Slovenska, ktorí majú nad 12 rokov a navštevujú materskú, základnú, strednú alebo vysokú školu v susedných štátoch (alebo naopak majú pobyt v týchto krajinách a navštevujú školu na Slovensku) nemusia podstúpiť karanténu, ak majú potvrdenie o prezenčnom štúdiu a zároveň majú negatívny výsledok RT-PCR alebo antigénového testu nie starší ako 7 dní. Podmienky sa vzťahujú aj na jednu sprevádzajúcu osobu, tá sa okrem negatívneho testu musí vedieť preukázať potvrdením o statuse sprevádzajúcej osoby. Zdôrazňujeme, že študenti musia prekračovať hranice z dôvodu aktívneho štúdia (to znamená, že musí prebiehať prezenčná výučba, režim si študenti nemôžu uplatniť v období kedy je prerušená ako napr. počas letných prázdnin).


Vstup na územie SR leteckou dopravou

Režim na hraniciach pre cestujúcich leteckou dopravou od 9.7.2021

Ak na Slovensko vstupujete letecky z krajiny, ktorá sa nenachádza na zozname, musíte sa preukázať negatívnym výsledkom RT- PCR testu na COVID-19 nie starším ako 72 hodín.

 • Zoznam krajín, z ktorých netreba negatívny test: Albánsko, Andorra, Arménsko, Austrália, Azerbajdžan, Bielorusko, Belgicko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Čierna Hora, Čína, Česká republika, Chorvátsko, Cyprus, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Gruzínsko, Holandsko, Hongkong, Írsko, Island, Izrael, Japonsko, Jordánsko, Kanada, Južná Kórea, Kosovo, Kuba, Libanon, Lichtenštajnsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Macau, Maďarsko, Malta, Moldavsko, Monako, Nemecko, Nórsko, Nový Zéland, Poľsko, Rakúsko, Rumunsko, San Marino, Severné Macedónsko, Singapur, Slovinsko, Španielsko, USA, Mexiko, Srbsko, Švajčiarsko, Švédsko, Taiwan, Turecko, Ukrajina.
 • Vzťahuje sa na prílet na letisko na území Slovenska.
 • Každá osoba musí vyplniť formulár na stránke www.mindop.sk/covid/.
 • Pri prílete z krajín, ktoré nie sú uvedené v zozname, sa pri prílete treba preukázať negatívnym výsledkom RT-PCR testu nie starším ako 72 hodín – platí aj pre zaočkované osoby. Táto podmienka je stanovená preto, že cestujúci prichádzajú rizikovým typom dopravy z krajiny, v ktorej hrozí zvýšené riziko nákazy epidemiologicky závažným variantom vírusu SARS- CoV-2. Kombináciou registrácie a testovania sa významne znižuje riziko zavlečenia a následného nekontrolovaného šírenia nových nebezpečnejších variantov pandemického vírusu.

Tranzitné trasy cez Slovensko platné od 9. 7. 2021

Povinnosť karantény po vstupe na územie Slovenska sa nevzťahuje na vykonanie tranzitu osôb a ich rodinných príslušníkov do krajiny, v ktorej majú udelený pobyt alebo ktorej sú občanmi, pričom tieto osoby musia prejsť územím Slovenskej republiky určenými dopravnými koridormi bez zastavenia okrem zastavenia na nevyhnutné tankovanie pohonných hmôt, celkovo najneskôr do ôsmich hodín od vstupu na územie Slovenska.

Pre prejazd územím SR naďalej platí, že treba prejsť bez zastavenia s výnimkou čerpania pohonných látok.

 • Tranzit treba vykonať do 8 hodín.
 • Pre tranzit sa netreba vopred registrovať.
 • Pre tranzit sú určené koridory, ktorými je možné prechádzať:

Ukrajina – Česká republika

 • Trasa Ukrajina – Česká republika je stanovená v smere hraničný priechod Vyšné Nemecké – Užhorod, Sobrance, Michalovce, Prešov, Poprad, Ružomberok, Žilina, cez hraničný priechod Makov – Bílá-Bumbálka/Starý Hrozenkov – Drietoma

Česká republika – Ukrajina

 • Trasa Česká republika – Ukrajina je stanovená v smere hraničný priechod Makov – Bílá-Bumbálka/Starý Hrozenkov – Drietoma, Žilina, Ružomberok, Poprad, Prešov, Michalovce, Sobrance, hraničný priechod Vyšné Nemecké – Užhorod

Poľsko – Rakúsko/Maďarsko

 • Trasa Poľsko – Rakúsko/Maďarsko je stanovená v smere hraničný priechod Trstená – Chyžné, Dolný Kubín, Martin, Žilina, Nové Mesto nad Váhom, Bratislava hraničný priechod (Bratislava -Jarovce – Kittsee/ Čunovo – Rajka).
 • Trasa Poľsko – Maďarsko je stanovená v smere hraničný priechod Trstená – Chyžné, Dolný Kubín, Ružomberok, Banská Bystrica, Zvolen, hraničný priechod Šahy –
 • Trasa Poľsko – Rakúsko/Maďarsko je stanovená v smere hraničný priechod Skalité – Zwardoň, Čadca, Kysucké Nové Mesto, Žilina, Nové Mesto nad Váhom, Bratislava hraničný priechod (Bratislava -Jarovce – Kittsee/ Čunovo – Rajka).
 • Trasa Poľsko – Maďarsko je stanovená v smere hraničný priechod Vyšný Komárnik – Barwinek – Svidník, Giraltovce, Prešov, Košice, hraničný priechod Milhosť – Tornyosnémeti.

Rakúsko/Maďarsko – Poľsko

 • Trasa Rakúsko/Maďarsko – Poľsko je stanovená v smere hraničný priechod (Bratislava -Jarovce – Kittsee/ Čunovo – Rajka), Bratislava, Nové Mesto nad Váhom, Žilina, Martin, Dolný Kubín, hraničný priechod Trstená – Chyžné.
 • Trasa Maďarsko – Poľsko je stanovená v smere hraničný priechod Šahy – Parassapuszta, Zvolen, Banská Bystrica, Ružomberok, Dolný Kubín, hraničný priechod Trstená – Chyžné.
 • Trasa Rakúsko/Maďarsko – Poľsko je stanovená v smere hraničný priechod (Bratislava -Jarovce – Kittsee/ Čunovo – Rajka), Bratislava, Nové Mesto nad Váhom, Žilina, Kysucké Nové Mesto, Čadca, hraničný priechod Skalité – Zwardoň.
 • Trasa Maďarsko – Poľsko je stanovená v smere hraničný priechod Milhosť – Tornyosnémeti, Košice, Prešov, Giraltovce, Svidník, hraničný priechod Vyšný Komárnik – Barwinek.

Česká republika – Rakúsko/Maďarsko

 • Trasa po D2 v smere hraničný priechod Břeclav- Brodské, Bratislava, hraničný priechod (Bratislava -Jarovce – Kittsee/ Čunovo – Rajka).

Rakúsko/Maďarsko – Česká republika

 • Trasa po D2 v smere hraničný priechod (Bratislava-Jarovce – Kittsee/Čunovo – Rajka), Bratislava, hraničný priechod Břeclav – Brodské.

Osoby s trvalým alebo prechodným pobytom na Slovensku, ktoré vstupujú alebo opúšťajú Slovensko pre diagnostiku a liečbu, ako aj ich blízke osoby, nemusia žiadať o výnimku ministerstvo zdravotníctva, ak ich pobyt nepresiahne 12 hodín. Musia však predložiť lekárske pozvanie alebo následne potvrdenie o ošetrení. Ak pobyt presiahne 12 hodín, musia požiadať o posúdenie žiadosti na webstránke www.cestujem.standardnepostupy.sk

Osoby, ktoré prepravujú svojich blízkych z/na medzinárodné letiská na území Česka, Poľska, Maďarska a Rakúska, sa najneskôr pri odchode zo Slovenska musia zaregistrovať na www.naletisko.mzv.sk/. Pri kontrole sa musia preukázať vytlačeným potvrdením tejto registrácie a letenkou prepravovanej osoby alebo jej elektronickou kópiou. Cestu sú povinné vykonať výhradne cez územie členských štátov EÚ, bez zastavenia (s výnimkou zastavenia na nevyhnutné tankovanie pohonných látok a nástup či výstup prepravovanej osoby). Pri dodržaní týchto pravidiel je možné vstúpiť na územie Slovenska aj bez platného negatívneho testu.

Ak sa u vás po návrate zo zahraničia, bez ohľadu na to, z ktorej krajiny ste prišli, prejavia príznaky respiračného ochorenia, telefonicky kontaktujte svojho ošetrujúceho lekára a oboznámte ho s cestovateľskou anamnézou. Lekár následne určí ďalší postup diagnostiky a liečby. To isté platí aj pre osoby, u ktorých sa objavia príznaky respiračného ochorenia a vedia, že boli v kontakte s osobou, ktorá prišla zo zahraničia.


Vybrané aktuálne platné opatrenia

V súčasnosti sa opatrenia v jednotlivých zariadeniach, ako aj na hromadných podujatiach riadia podľa COVID automatu. Slovensko je rozdelené na okresy od I. a II. stupňa ostražitosti do I. až IV. stupňa varovania, pričom najmiernejšie obmedzenia platia v I. stupni ostražitosti, do ktorého v súčasnosti patrí aj Bratislava.

Interiér

Vo vnútorných priestoroch a v dopravných prostriedkoch musia mať všetky osoby prekryté horné dýchacie cesty rúškom, šatkou alebo šálom. Výnimkou sú deti do veku 6 rokov, osoby s mentálnym alebo sluchovým postihnutím, osoby s poruchami autistického spektra a osoby s potvrdením od lekára o prekážke nosiť prekrytie horných dýchacích ciest.

Všetky múzeá, galérie, obchody, voľnočasové, ubytovacie a gastronomické zariadenia sú v súčasnosti otvorené a platia v nich základné hygienické opatrenia ako vstup s prekrytými hornými dýchacími cestami, dezinfekcia rúk a dodržiavanie bezpečného odstupu.

Konzumácia jedál a nápojov je možná už aj v interiéri gastronomických zariadení.

Exteriér

V exteriéri nie je povinné mať prekryté horné dýchacie cesty, ale len dodržiavať bezpečný odstup. Výnimkou sú hromadné podujatia, kedy je potrebné, aby mali všetci účastníci prekryté horné dýchacie cesty a organizátor má tiež povinnosť vyhotoviť menný zoznam účastníkov s kontaktmi (tel. číslo, e-mail) pre potreby dohľadania kontaktov.

Skupinové prehliadky

Prehliadky mesta sa riadia rovnakými pokynmi ako hromadné podujatia. V Bratislave sú v súčasnosti povolené hromadné podujatia v exteriéri do 250 účastníkov v prípade státia a do 500 účastníkov v prípade sedenia.

V múzeách a galériách sú povolené hromadné prehliadky do 30 osôb.

Organizátor má povinnosť vyhotoviť menný zoznam účastníkov prehliadky s kontaktmi (tel. číslo, e-mail) pre potreby dohľadania kontaktov.

Preprava organizovaných skupín (autobusy, lode)

Každá prepravná spoločnosť sa riadi vlastným interným hygienickým štandardom, ktorý vo svojich vozidlách dodržiava. Odporúča sa napr. pravidelné vetranie, dávkovače na dezinfekciu, pravidelná hĺbková dezinfekcia interiéru vozidiel medzi prepravami ako aj nástup/výstup samostatnými dverami.

Počet pasažierov v turistických vyhliadkových vozidlách v súčasnosti nie je obmedzený.

V prípade objavenia sa pozitívneho prípadu u niektorej z prepravovaných osôb, musia zostať v karanténe všetci pasažieri daného dopravného prostriedku. Karanténu môžu absolvovať v karanténnom ubytovacom zariadení, v prípade lode, na jej palube. V súčasnosti v Bratislave ponúka karanténne ubytovanie len Hotel Expo*** na Viedenskej ceste 7.

V prípade potreby je možné objednať si skupinové antigénové testovanie pre pasažierov, a to min. 5 dní vopred a pri min. počte 50 osôb. Táto služba je však spoplatnená a všetky náklady s ňou spojené hradí objednávateľ. Túto službu v súčasnosti v Bratislave ponúkajú tieto spoločnosti:

 • AGEL CLINIC – agelclinic@agelclinic.sk, agelclinic.sk
 • UNILABS – unilabs@unilabs.sk, unilabs.sk

Testovanie/očkovanie turistických sprievodcov

Testovanie a očkovanie je na Slovensku na báze dobrovoľnosti. Je na každom dodávateľovi sprievodcovskej služby aké si stanoví podmienky pre spoluprácu so sprievodcami.

Ďalšie informácie o aktuálnych opatreniach

Oficiálny informačný portál: www.korona.gov.sk
Prehľadný digitálny COVID automat: www.automat.gov.sk

Infolinka COVID-19

 • dostupná denne od 8:00 do 20:00
 • volania zo Slovenska: +421 800 174 174
 • volania zo zahraničia: +421 222 200 910, +421 222 200 910

Turistické informačné centrum

Turistické informačné centrum je pre verejnosť  otvorené od pondelka do soboty v čase od 9:00 do 17:00 a v nedeľu od 9:00 do 18:00. Naďalej sme vám k dispozícii aj na e-mailovej adrese touristinfo@visitbratislava.com a na telefónnom čísle +421 2 16 186 (zo zahraničia +421 2 5441 9410).

Táto stránka používa súbory cookies. Pokračovaním prehliadania tejto stránky vyjadrujete súhlas s ich využívaním. Informácie o využívaní súborov cookies.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close