Kontaktujte nás

Vaše telefonické dopyty radi zodpovieme počas pracovných dní v čase od 9:00 do 16:00.

Môžete nás tiež kontaktovať e-mailom na adrese touristinfo@visitbratislava.com.

 

Infolinku s prepisom nájdete na tomto linku

Divadlo GUnaGU

Divadlo GUnaGU je profesionálny súbor alternatívneho typu, ktorý oslovuje predovšetkým mladých ľudí – stredoškolákov a vysokoškolákov, ale často prichádzajú aj starší diváci. GUnaGU dodnes uviedlo vyše štyridsať pôvodných premiér. Výrazným znakom hier „Made in GUnaGU“ je humor – miestami čierny a cool, ktorý najlepšie vystihuje hodnotový a citový zmätok začiatku tretieho tisícročia.

Práve miešanie snového s komickým, poetického s brutálnym, spájanie literárnych jemností so slangom ulice tvorí dráždivý javiskový koktejl, vyhľadávaný najmä mladými divákmi, pre ktorých sa GUnaGU stalo kultovou scénou. V repertoári GUnaGU vládne tematická a žánrová pestrosť. Divadlo GUnaGU ponúka aj zaujímavé predstavenia pre deti, najmä cez víkend.

foto