Kontaktujte nás

Vaše telefonické dopyty radi zodpovieme počas pracovných dní v čase od 9:00 do 16:00.

Môžete nás tiež kontaktovať e-mailom na adrese touristinfo@visitbratislava.com.

 

Infolinku s prepisom nájdete na tomto linku

Letný arcibiskupský palác

Palác dal postaviť arcibiskup Forgách v roku 1614 na mieste viníc ako letnú rezidenciu ostrihomských arcibiskupov. V pol. 17. stor. bola za palácom zriadená vzácna botanická záhrada geometrických tvarov, plná exotických rastlín, sôch a fontán. V rokoch 1729-39 mal v paláci svoj ateliér Georg Raphael Donner. (Pozri str. 18-19). V rokoch 1761-65 bol palác prestavaný v barokovom slohu a záhrada bola premenená na francúzsku. V 19. stor. sa z nej stal anglický park. Dnes je palác sídlom predsedu vlády SR.

foto