Kontaktujte nás

Vaše telefonické dopyty radi zodpovieme počas pracovných dní v čase od 9:00 do 16:00.

Môžete nás tiež kontaktovať e-mailom na adrese touristinfo@visitbratislava.com.

 

Infolinku s prepisom nájdete na tomto linku

Múzeum Jána Cikkera

Múzeum J. Cikkera vzniklo v roku 2004 rozhodnutím Nadácie J. Cikkera, ktorá je testamentárne určeným jediným dedičom umelcovej pozostalosti. Zbierka obsahuje rukopisy skladateľových partitúr, korešpondenciu, fotografie, knihy, historický nábytok, porcelán, výtvarné diela ako aj veci osobnej potreby umelca.

Expozícia je otvorená na požiadanie. Návštevy je potrebné vopred nahlásiť na tel.č.: 02/544 12 555, alebo 0918 471 225, ako aj prostredníctvom mailu: muzeum@jan-cikker.org.