Kontaktujte nás

Vaše telefonické dopyty radi zodpovieme počas pracovných dní v čase od 9:00 do 16:00.

Môžete nás tiež kontaktovať e-mailom na adrese touristinfo@visitbratislava.com.

 

Infolinku s prepisom nájdete na tomto linku

Stará radnica

Pôvodne sídlo mestskej samosprávy je od roku 1868 sídlom Múzea mesta Bratislavy. Ako pamiatka na francúzske obliehanie mesta v rokoch 1805 a 1809 bola vedľa gotického okna na prvom poschodí radničnej veže zamurovaná delová guľa.

Tak ako aj inde v Európe, aj v Bratislave bola radnica stredobodom mesta a obrazom jeho bohatstva. Keďže však Hlavné námestie bolo primalé na to, aby bola postavená v jeho strede, mesto sa rozhodlo kúpiť už existujúcu budovu na námestí. Domu richtára Jakuba zo 14. stor., ktorý mesto kúpilo, dodnes dominuje pôvodná obranná veža. V nasledujúcich storočiach mesto prikúpilo všetky okolité objekty a navzájom ich prepojilo. Vznikol tak jedinečný komplex rôznych budov z rôznych období, ktoré sa harmonicky dopĺňajú a sú ideálne na štúdium architektúry. Hoci dom dnes už neslúži ako radnica, naďalej výrazne prispieva k bohatému kultúrnemu životu Starého Mesta.

Odporúčame: Prehliadku so sprievodcom s možnosťou pozrieť si radničnú vežu

Maximiliánova fontána Najstaršia zachovaná fontána v Bratislave sa nachádza na Hlavnom námestí. Pochádza z roku 1572 a na vrchole stojí Maximilián II. v podobe rytiera. Bol prvým kráľom korunovaným v Bratislave v roku 1563 a fontánu venoval mestu po ničivých požiaroch. Pôvodne tvorili strednú časť cikajúci chlapci, ktorých v 18. stor. vymenili za chlapcov s delfínmi.

Napoleónec Bronzová socha napoleonského vojaka pripomína obliehanie Bratislavy Napoleonom v rokoch 1805 a 1809.

Františkánsky kostol a kláštor Tento najstarší zachovaný kostol v Bratislave pochádza z konca 13. storočia a vďaka množstvu prístavieb a úprav sa stal ideálnym objektom na štúdium architektúry a umenia.

Súčasné výstavy a informácie o vstupnom