Kontaktujte nás

Vaše telefonické dopyty radi zodpovieme počas pracovných dní v čase od 9:00 do 16:00.

Môžete nás tiež kontaktovať e-mailom na adrese touristinfo@visitbratislava.com.

 

Infolinku s prepisom nájdete na tomto linku

Cyrilometodské dobové slávnosti v Devíne

Cyrilometodské dobové slávnosti na Devíne si pripomenú slávnu históriu a kultúrny odkaz prostredníctvom zábavných a zaujímavých dobových ukážok a predstavení

Európska kultúrna cesta svätých Cyrila a Metoda spája miesta historicky spojené so životom a poslaním byzantských učencov a ich nasledovníkov, kde môžeme aj dnes objavovať významné stopy ich dávneho pôsobenia. Rada Európy zaradila v roku 2021 Cyrilo-metodskú cestu prechádzajúcu aj cez bratislavský región medzi certifikované európske kultúrne cesty. Vychutnajte si ďalší ročník slávností pripomínajúci si toto slávne obdobie dejín:

Jedným zo slávnych miest doby pôsobenia vierozvestcov je aj Devín a jeho okolie. Archeologické nálezy z dôb Slovanov sú síce najviditeľnejšie v areáli hradu, ale dve slovanské hradiská boli objavené aj na svahoch neďalekej Devínskej Kobyly. Nepochybne toto miesto patrilo medzi hlavné kultúrno-politické centrá slovanskej ríše. Sidlil tu aj vtedajší panovník knieža Rastislav, ktorý Konštantína a Metoda na Veľkú Moravu pozval. Prítomnosť kostolíka z tých čias vypovedá o možnosti, že v ňom mohol slúžiť omše aj samotný sv. Metod alebo jeho učeníci.