Kontaktujte nás

Vaše telefonické dopyty radi zodpovieme počas pracovných dní v čase od 9:00 do 16:00.

Môžete nás tiež kontaktovať e-mailom na adrese touristinfo@visitbratislava.com.

 

Infolinku s prepisom nájdete na tomto linku

Kresba v priestore

Drotárstvo je zapísané vo Svetovom zozname nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva UNESCO. Výstava predstavuje diela tvorcov, ktorých spája hľadanie výtvarných polôh drôtu. Objekty, plastiky, úžitkové predmety či šperky sú prierezom tromi desaťročiami ich práce.

Výstava je predvojom Roka drotárstva, ktorým bude v ÚĽUV-e rok 2026. Poukázaním na výtvarné možnosti tohto materiálu si ÚĽUV dáva za cieľ inšpirovať počas nastávajúcich dvoch rokov novú tvorbu.

Drotárske remeslo vo svete preslávili najmä Slováci. Pátranie po počiatkoch jeho výtvarného potenciálu nás dovedie k drotárskym majstrom, napríklad Jozefovi Holánikovi-Bakeľovi z Dlhého Poľa (v roku 1911 získal Grand Prix na Svetovej výstave v Ríme).

Politický a hospodársky vývoj po prvej svetovej vojne prináša postupný úpadok drotárskeho remesla. Až v druhej polovici 60. rokov minulého storočia ponúka Osvetový ústav v Bratislave amatérskym výtvarníkom možnosť navštevovať dlhodobé odborné kurzy.

V ÚĽUV-e vytvára začiatkom 70. rokov drotársky výrobný program výtvarníčka Janka Menkynová. Prvé prototypy úžitkového riadu a interiérových doplnkov zo železného a z počierneného drôtu vyrobil Anton Oboňa, od roku 1975 pokračoval v ich zhotovovaní Vendelín Kapusník.

Miesto: Dizajn štúdio ÚĽUV, Dobrovičova 13, Bratislava
Otvorené: utorok, streda, piatok 12.00 – 18.00 h, štvrtok 12.00 – 19.00 h
Kurátor: Ladislav Jurovatý

V roku 1990 prichádza Š. Mlich s ideou zorganizovania stretnutia drotárskych majstrov. Jeho nápad zastrešuje riaditeľ Považského múzea v Žiline. Následne sa pri príležitosti 50. výročia vzniku múzea koná konferencia na tému Drotárstvo ako remeslo, umenie a podnikateľská aktivita.

V roku 1994 sa na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave realizuje spolupráca študentov Ateliéru industriálneho dizajnu a v roku 1996 zas spolupráca oddelenia textilného dizajnu.

V tejto podnetnej atmosfére pre rozvoj drotárstva sa v roku 1995 koná v Považskom múzeu prvý ročník trienále Premeny drôtu. Toto tvorivé sympózium spojené s výstavami rokmi vyformovalo aktívnu komunitu drotárov a výtvarníkov, z ktorých viacerí sa stretávajú aj na aktuálnej výstave Kresba v priestore. Ďalší vystavujúci sú absolventmi kurzov drotárstva, ktoré od roku 2000 až do dnešných dní organizuje Škola remesiel ÚĽUV.