Kontaktujte nás

Vaše telefonické dopyty radi zodpovieme počas pracovných dní v čase od 9:00 do 16:00.

Môžete nás tiež kontaktovať e-mailom na adrese touristinfo@visitbratislava.com.

 

Infolinku s prepisom nájdete na tomto linku

Pálfiovci z Červeného Kameňa a Mária Terézia

Červený Kameň bol rodovým sídlom slávnej aristokratickej rodiny do roku 1945

Výstava je ďalšou z radu výstav múzeí SNM, ktoré predstavuje vo svojej sídelnej budove v Bratislave. Rovnako ako u predošlých výstav špecializovaných múzeí SNM, ani teraz nejde o všeobecnú profilovú prezentáciu múzea a jeho zbierok, ale o tematicky špecifickú výstavu.

Sídlo SNM – Múzea Červený Kameň, hrad Červený Kameň, bolo od konca 16. storočia až do roku 1945 rodovým sídlom šľachtického rodu Pálfiovcov. Zbierkový fond, ktorý tu následne vznikol, tvorí široké spektrum zbierkových predmetov z oblasti histórie, umeleckého remesla a výtvarného umenia rôznorodej proveniencie a datovania. Zvolená téma prezentuje prostredníctvom zbierkových predmetov konkrétny výsek z dejín hradu i rodu, s ktorým je toto šľachtické sídlo späté. Zachované predmety sú však len zlomkami z bohatej histórie rodu. Kvôli umocneniu reprezentatívneho charakteru výstavy je téma zasadená do širšieho historického kontextu a ilustruje previazanosť Pálfiovcov s panovníckym dvorom v období vládnutia Márie Terézie.

foto

Výstava pozostáva z viacerých tém, ktoré približujú konkrétnych členov rodu Pálffy, hrad Červený Kameň a panstvo v tomto období. V 18. storočí, ktoré znamenalo novú éru v dejinách Habsburskej monarchie, boli Pálfiovci aktívnou súčasťou politického diania. Dominanty výstavy – portréty príslušníkov vládnucej dynastie a ich súčasníkov z rodu Pálfiovcov, dobre ilustrujú spoločenský status rodu v tomto období ale aj výsledky snahy o naklonenie uhorskej šľachty na stranu panovníckeho dvora. Po dvoch bratoch, palatínoch Mikulášovi (1657 – 1732) a Jánovi (1663 – 1751), je ústrednou postavou výstavy Mikulášov vnuk Rudolf Pálfi (1719 – 1768), ktorý pokračoval v tradícii previazania rodu s viedenským dvorom. Jeho život bol však výrazne spätý s panstvom a hradom Červený Kameň. Okrem úprav samotného objektu to dobre dokladá viacero artefaktov z jeho rozsiahlej zbierky starožitností a kuriozít, ale i fragmenty knižnice či stolovacích súprav.

Na výstave sú prezentované maľby a grafiky popredných dobových portrétnych majstrov a ich dielní (Johann Gottfried Auerbach, Rosalba Carriera, Johann Gottfried Haid, Martin van Meytens, Jakub Schmutzer), viaceré doposiaľ nevystavované predmety z kabinetu starožitností Rudolfa Pálfiho, ukážky fajansy z holíčskej cisársko-kráľovskej manufaktúry, unikátna veľkorozmerná mapa časti Malých Karpát v blízkosti Červeného Kameňa, mortuárium Márie Terézie z pozostalosti viedenského arcibiskupa Krištofa Migazziho, zakázaný spis „slovenského Sokrata“ Adama Františka Kollára o vzťahu panovníckej moci k cirkvi a k šľachte z knižnice Rudolfa Pálfiho a mnohé ďalšie predmety zo zbierok SNM – Múzea Červený Kameň.