Kontaktujte nás

Vaše telefonické dopyty radi zodpovieme počas pracovných dní v čase od 9:00 do 16:00.

Môžete nás tiež kontaktovať e-mailom na adrese touristinfo@visitbratislava.com.

 

Infolinku s prepisom nájdete na tomto linku

Pokoj ľuďom dobrej vôle. Betlehemy na Slovensku

Prvý betlehem na svete vraj vytvoril František z Assisi

Betlehemy, teda známe vianočné „jasličky“, stvárňujú biblické narodenie Ježiša Krista. Zobrazujú biblický výjav opísaný v Matúšovom a najmä Lukášovom evanjeliu. Táto tradícia siaha do 13. storočia, v 16. a 17. storočí potom františkáni s jezuitmi rozšírili betlehemy v kostoloch po celej Európe. Na Slovensko prenikli koncom 18. storočia.

foto

Výstava na druhom poschodí Bratislavského hradu predstavuje reprezentatívny výber historických a ľudových betlehemov z územia celého Slovenska i niektorých susedných európskych krajín. Časovo pokrývajú obdobie od 18. po koniec 20. storočia.

Ústredná myšlienka výstavy nadobúda v dnešných nepokojných časoch mimoriadny zmysel, pretože okrem krásneho zážitku chce zdôrazniť myšlienku kultúrnej a duchovnej spolupatričnosti Európy a víťazstvo betlehemského svetla nad tmou nenávisti.

foto

Betlehemy zo Slovenska, Česka a Rakúska dopĺňajú maľby na skle, papieri a plátne s adventnou a vianočnou tematikou. Vystavené artefakty pochádzajú zo zbierok Slovenského národného múzea – Historického múzea, Ľubovnianskeho múzea – Hradu v Starej Ľubovni a súkromných fondov. Všetky predmety pre túto príležitosť zreštaurovali.