Kontaktujte nás

Vaše telefonické dopyty radi zodpovieme počas pracovných dní v čase od 9:00 do 16:00.

Môžete nás tiež kontaktovať e-mailom na adrese touristinfo@visitbratislava.com.

Radi vás privítame aj osobne v Turistickom informačnom centre počas otváracích hodín:
Pondelok – Piatok: 9:00 – 16:00
Sobota: 10:00 – 15:00
Nedeľa: zatvorené

 

Infolinku s prepisom nájdete na tomto linku

Prehliadky k Bratislavským mestským dňom 2021

Bratislava Tourist Board pripravilo pri príležitosti podujatia Bratislavské mestské dni množstvo zaujímavých prehliadok pre fanúšikov Bratislavy, rodiny s deťmi i zanietených cyklistov. Na každú z nich je potrebná rezervácia cez systém Bookio.

Piatok 25. 6. 2021

Cykloprehliadka petržalskými parkami a zeleňou

Miesto a čas stretnutia: Mýtny domček pri Starom moste v Petržalke, 17:30
Dĺžka prehliadky: 2,5 hodiny

Kto by nepoznal najväčšie betónové sídlisko na Slovensku? Ale vedeli ste, že Petržalka má na svojom území množstvo zelene pôvodných lužných lesov? Aj petržalský erb a názvy Háje a Lúky odkazujú na zeleň, ktorá sa sčasti zachovala dodnes. Petržalka – to však nie sú len lesy, to je aj voda, dokonca množstvo vody v rôznych podobách: priezračné štrkové jazerá, Chorvátsky kanál pretínajúci a skrášľujúci panelové sídlisko a tomu všetkému dominuje najväčšia voda – samotný Dunaj a jeho ramená, ktoré územie dnešnej Petržalky po stáročia formovali.

Tak vznikol prírodný „park“ lužných lesov, od konca 18. storočia postupne pretváraný a upravovaný na rekreačné účely a šport, ktorým slúži dodnes. Prechádzka zelenou Petržalkou síce môže znieť ako utópia, no nie je to fikcia, ale, naopak, príjemná možnosť, ako spoznať betónovú džungľu a jej zelené zákutia zo sedla bicykla.

Prehliadka sa koná v spolupráci s Národným Trustom, ktorý organizuje podujatie Víkend otvorených parkov a záhrad.

Rezervovať miesto


Sobota 26. 6. 2021

Rusovce a ich poklady

Miesto a čas stretnutia: Zastávka Gerulata v Rusovciach, 10:00
Dĺžka prehliadky: 2 hodiny

Gerulata, Oroszvár, Karlburg, Rusovce – to všetko sú názvy jedného malého mestečka, ktoré je dnes neoddeliteľnou súčasťou Bratislavy. Antickú Gerulatu a slávny Rusovský kaštieľ s parkom pozná snáď každý. Zrekonštruovaný Kostol. sv. Víta s kaviarňou už málokto. Rusovce ponúkajú množstvo zaujímavých pamiatok, prírodných zákutí a bohatú históriu, ktorá sa v niektorých obdobiach od tej bratislavskej značne líši. Ako? Dozviete sa počas tejto prehliadky.

Rezervovať miesto


Tajomstvá Horského parku: História Prešporka v Horskom parku

Miesto a čas stretnutia: Trolejbusové obratisko Búdková, 10:00
Dĺžka prehliadky: 2 hodiny

Pred vyše 150 rokmi z iniciatívy vtedajšieho mešťanostu Henricha Justiho vznikol Prešporský okrášľovací spolok, ktorého členovia si dobre uvedomovali potrebu zelene v meste. Justi presvedčil mestskú radu, aby odkúpila vtedajšiu Študentskú horu a v spolupráci s okrášľovacím spolkom mesto vytvorilo verejný park. A tak sa začala písať história tohto mimoriadne obľúbeného miesta oddychu v strede mesta, ktorý si zachoval charakter lesa s takmer nedotknutým prostredím a spletitými cestičkami.

Počas prehliadky sa budeme pohybovať v najväčšej edukačno-rekreačnej časti parku, kde si pozrieme a porozprávame sa o pomníkoch, lavičkách viažucich sa k významným osobnostiam a ďalších významných pamiatkach. Viete, napríklad, prečo je v Galérii Horský park umiestnená tabuľa o pobyte W. A. Mozarta? Že na najvyššom bode parku sa nachádza socha Sediaca od Alexandra Trizuljaka?

Prehliadka sa koná v spolupráci s Národným Trustom, ktorý organizuje podujatie Víkend otvorených parkov a záhrad.

Rezervovať miesto


Karloveské rameno Dunaja a Vodárenská záhrada

Miesto a čas stretnutia: Dvořákovo nábrežie pod mostom Lafranconi, 13:00
Dĺžka prehliadky: 2 hodiny

Pokojná zelená oáza Karloveské rameno sa nachádza niekoľko minút od centra mesta. Je jedným z posledných dunajských ramien, ktoré prúdi a prirodzene reaguje na dynamiku Dunaja, vďaka čomu sa tu vyformovali unikátne brehy s lužnými lesmi, ktoré predstavujú významné hniezdne a potravné biotopy pre mnohé druhy vtákov. Nie je vzácnosťou, ak tu objavíte stopy bobra, ktorý tu žije.

O čo je Karloveské rameno nenápadnejšie, o to neuveriteľnejšie sa zdá, akú skvelú reklamu dokázal tento kratučký kúsok Dunaja Slovensku urobiť vo vodáckom športe. V ramene vyrástli také celebrity ako olympijskí víťazi bratia Pavol a Peter Hochschornerovci a mnohí ďalší športovci. Aj vy si vodné športy môžete obľúbiť v Karloveskej lodenici počas ich Dňa otvorených dverí. Alebo túto prechádzku zakončiť oddychom v krásne zrekonštruovanej Vodárenskej záhrade.

Prehliadka sa koná v spolupráci s Národným Trustom, ktorý organizuje podujatie Víkend otvorených parkov a záhrad.

Rezervovať miesto


Hudba a záhrady

Miesto a čas stretnutia: Roh ulíc Mudroňova a Fialkové údolie, 15:00
Dĺžka prehliadky: 2 hodiny, účastníci sa presúvajú MHD a pešo

Záhrady významných, zámožných a vzdelaných ľudí na všetkých kontinentoch boli vždy odrazom vkusu majiteľa, prezentáciou najmodernejšej architektúry a zrkadlom vtedajšej kultúry. Inak tomu nebolo ani v záhradách prešporskej šľachty a významných bratislavských mešťanov či hudobníkov. V závislosti od veľkosti boli tieto záhrady často miestom spoločenského života – prechádzok, nekonečných debát, laškovania zaľúbených párikov ukrývajúcich sa v zelených labyrintoch, ale aj slávností, osláv, sobášov, hier a pri dobrom počasí aj spoločného muzicírovania a koncertov pod holým nebom.

Bratislava zažila za svojej existencie množstvo hudobných osobností. Niektorí z nich boli bratislavskí rodáci, niektorí tu prežili celý život, iní tu len hosťovali počas spoločenských udalostí alebo prišli na pozvanie svojich priateľov potešiť bratislavské publikum. Každý z nich tu však zanechal svoju stopu. Počas tejto prehliadky vám predstavíme záhrady, s ktorými sa spája niekoľko vybraných hudobníkov a skladateľov. Pridajte sa k nám a odhaľte spolu s nami známe i menej známe záhrady a ich príbehy.

Prehliadka sa koná v spolupráci s Národným Trustom, ktorý organizuje podujatie Víkend otvorených parkov a záhrad.

Rezervovať miesto


Impozantný Devín

*Prehliadka Hradu Devín v anglickom jazyku určená pre expatov a zahraničných návštevníkov mesta

Miesto a čas stretnutia: Pred hotelom Hradná Brána, Slovanské nábrežie 15, 15:00
Dĺžka prehliadky: 2 hodiny

Toto starobylé vinárske mestečko so strategickou polohou na sútoku riek Moravy a Dunaja, kde sa história písala veľkým písmom si stále zachováva charakter vidieka ako jedna z najmenších mestských častí Bratislavy. Pomaly sa presuniete pomedzi hlavné zaujímavosti a pomníky, popri nábreží a sútoku riek až k zrúcanine hradu Devín, kde sa oboznámite s bohatou históriou a zaujímavosťami hradu.

Rezervovať miesto


Deti spoznávajú mesto: Devínska Nová Ves

Miesto a čas stretnutia: Socha Rudolfa Slobodu v Devínskej Novej Vsi, 17:30
Dĺžka prehliadky: 2 hodiny

Krásu tejto mestskej časti môžete na úvod obdivovať z výnimočnej paleontologickej lokality Sandberg. Porozprávame si zaujímavosti o tejto prírodnej lokalite, jej flóre a faune, prejdeme sa okolo kostola a ďalších významných pamiatok, popri bývalej radnici k rieke Morava a zaspomíname si na obdobie železnej opony. Z Cyklomosta slobody sa nám potom odkryjú úchvatné výhľady na rieku a jej okolie či Devínsku Kobylu v pozadí. Na začiatku vychádzky dostanete od Pátrača Tina brožúrku a pero, spoločne budete plniť na jednotlivých miestach pátračské úlohy a na konci môžete získať odmenu.

Prehliadka je organizovaná v spolupráci s OZ Pátrač Tino.

Rezervovať miesto


Sám sebe sprievodcom

Miesto a čas stretnutia: Primaciálny palác, počas celého dňa od 10:00 do 17:00
Prejdite si zákutia či menej známe miesta Primaciálneho paláca s využitím nových audiosprievodcov. Rezervácia nie je potrebná.


Nedeľa 27. 6. 2021

Hudba a záhrady

Miesto a čas stretnutia: Roh ulíc Mudroňova a Fialkové údolie, 10:00
Dĺžka prehliadky: 2 hodiny, účastníci sa presúvajú MHD a pešo

Záhrady významných, zámožných a vzdelaných ľudí na všetkých kontinentoch boli vždy odrazom vkusu majiteľa, prezentáciou najmodernejšej architektúry a zrkadlom vtedajšej kultúry. Inak tomu nebolo ani v záhradách prešporskej šľachty a významných bratislavských mešťanov či hudobníkov. V závislosti od veľkosti boli tieto záhrady často miestom spoločenského života – prechádzok, nekonečných debát, laškovania zaľúbených párikov ukrývajúcich sa v zelených labyrintoch, ale aj slávností, osláv, sobášov, hier a pri dobrom počasí aj spoločného muzicírovania a koncertov pod holým nebom.

Bratislava zažila za svojej existencie množstvo hudobných osobností. Niektorí z nich boli bratislavskí rodáci, niektorí tu prežili celý život, iní tu len hosťovali počas spoločenských udalostí alebo prišli na pozvanie svojich priateľov potešiť bratislavské publikum. Každý z nich tu však zanechal svoju stopu. Počas tejto prehliadky vám predstavíme záhrady, s ktorými sa spája niekoľko vybraných hudobníkov a skladateľov. Pridajte sa k nám a odhaľte spolu s nami známe i menej známe záhrady a ich príbehy.

Prehliadka sa koná v spolupráci s Národným Trustom, ktorý organizuje podujatie Víkend otvorených parkov a záhrad.

Rezervovať miesto


Čiernobiela Bratislava Antona Šmotláka

Miesto a čas stretnutia: Fontána mieru na Hodžovom námestí, 11:00
Dĺžka prehliadky: 2 hodiny, účastníci sa presúvajú MHD a pešo

Ktovie, ako by fotografoval dnes svoju milovanú Bratislavu a jej atmosféru autor, výnimočný obrazový kronikár Anton Šmotlák, ktorý obsiahol taký široký register tém a spracoval ich s takým porozumením ako máloktorý slovenský fotograf. Porovnajte si súčasnú Bratislavu s jeho pohľadom na spoločnej vychádzke po tomto výstavnom okruhu.

Rezervovať miesto


Bratislava, ako ju nepoznáte

*Prehliadky mesta pre expatov a zahraničných návštevníkov mesta v anglickom a nemeckom jazyku
Miesto a čas stretnutia: Pri studni na Primaciálnom námestí, 14:00

Rezervovať miesto


Tajomstvá Horského parku: Oddych, šport, kultúra a politika na prechádzke v Horskom parku

Miesto a čas stretnutia: Trolejbusové obratisko Búdková, 14:30
Dĺžka prehliadky: 2 hodiny

Svieži lesný vzduch priamo len na skok od veľkomesta? V Bratislave je to možné! Priamo v centre si vychutnajte 22-hektárový Horský park, ktorý vznikol na západnom okraji mesta už v roku 1868 úpravou jestvujúceho lesného prostredia, kedy bolo do parku vysádzaných mnoho nových druhov stromov, ako napríklad skupiny tisov, líp, platanov, ale aj ginko a rôzne cudzokrajné dreviny.

Do dnešných dní si park zachoval charakter staršieho lesoparku s nefalšovanou historickou horárňou, ktorá sa stala vyhľadávaným miestom odpočinku, stretávania sa ľudí a originálnym komunitným centrom s kaviarňou. Verejnosť môže navštíviť aj neďalekú vonkajšiu Galériu Horský park, ktorú spravuje Slovenská národná galéria.

Prehliadka sa koná v spolupráci s Národným Trustom, ktorý organizuje podujatie Víkend otvorených parkov a záhrad.

Rezervovať miesto


Impozantný Devín

Miesto a čas stretnutia: Farský kostol svätého Kríža v Devíne, 15:00
Dĺžka prehliadky: 2 hodiny

Toto starobylé vinárske mestečko so strategickou polohou na sútoku riek Moravy a Dunaja, kde sa história písala veľkým písmom si stále zachováva charakter vidieka ako jedna z najmenších mestských častí Bratislavy. Pomaly sa presuniete pomedzi hlavné zaujímavosti a pomníky, popri nábreží a sútoku riek až k zrúcanine hradu Devín, kde sa oboznámite s bohatou históriou a zaujímavosťami hradu.

Rezervovať miesto


Prehliadka Starého Mesta pre nevidiacich

Miesto a čas stretnutia: Turistické informačné centrum na Klobučníckej 2, 15:00
Dĺžka prehliadky: 2 hodiny

Objavte Bratislavu s miestnymi sprievodcami na krátkej prehliadke nášho očarujúceho mesta. Počas prechádzky po historických miestach ako Mirbachov palác, Michalská brána, Primaciálny palác a Hlavné námestie, spoznáte väčšinu zaujímavých miest dostupných pešo a bezbariérovo. Vypočujete si aj pútavé príbehy z bohatej histórie mesta a dozviete sa veľa zábavných pikošiek o jeho obyvateľoch a ešte oveľa viac.

Rezervovať miesto


Deti spoznávajú mesto: Hudba Bratislavy

Miesto a čas stretnutia: Námestie Eugena Suchoňa v Starom Meste, 16:00
Dĺžka prehliadky: 2 hodiny

Bratislava je spojená s hudobnými géniami ako je Wolfgang Amadeus Mozart, Ludwig van Beethoven, Johann Nepomuk Hummel, Franz Liszt, Béla Bartók, Miloš Ruppeldt a mnohými ďalšími. Nasledujte nás spolu s Pátračom Tinom po stopách slávnych hudobníkov, na miesta spojené s ich životom a pôsobením a dozviete sa aj s deťmi viac o histórii Bratislavy interaktívnym spôsobom. Na začiatku vychádzky dostanete od Pátrača Tina brožúrku a pero, spoločne budete plniť na jednotlivých miestach pátračské úlohy a na konci môžete získať odmenu. Prehliadka je organizovaná v spolupráci s OZ Pátrač Tino.

Rezervovať miesto


Sám sebe sprievodcom

Miesto a čas stretnutia: Primaciálny palác, počas celého dňa od 10:00 do 17:00
Prejdite si zákutia či menej známe miesta Primaciálneho paláca s využitím nových audiosprievodcov. Rezervácia nie je potrebná.

Táto stránka používa súbory cookies. Pokračovaním prehliadania tejto stránky vyjadrujete súhlas s ich využívaním. Informácie o využívaní súborov cookies.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close