Kontaktujte nás

Vaše telefonické dopyty radi zodpovieme počas pracovných dní v čase od 9:00 do 16:00.

Môžete nás tiež kontaktovať e-mailom na adrese touristinfo@visitbratislava.com.

Radi vás privítame aj osobne v Turistickom informačnom centre počas otváracích hodín:
Pondelok – Piatok: 9:00 – 16:00
Sobota: 10:00 – 15:00
Nedeľa: zatvorené

 

Infolinku s prepisom nájdete na tomto linku

Prehliadky k Bratislavským mestským dňom 2021

Bratislava Tourist Board pripravilo pri príležitosti podujatia Bratislavské mestské dni množstvo zaujímavých prehliadok pre fanúšikov Bratislavy, rodiny s deťmi i zanietených cyklistov. Na každú z nich je potrebná rezervácia cez systém Bookio.

Piatok 25. 6. 2021

Cykloprehliadka petržalskými parkami a zeleňou

Miesto a čas stretnutia: Mýtny domček pri Starom moste v Petržalke, 17:30
Dĺžka prehliadky: 2,5 hodiny

Kto by nepoznal najväčšie betónové sídlisko na Slovensku? Ale vedeli ste, že Petržalka má na svojom území množstvo zelene pôvodných lužných lesov? Aj petržalský erb a názvy Háje a Lúky odkazujú na zeleň, ktorá sa sčasti zachovala dodnes. Petržalka – to však nie sú len lesy, to je aj voda, dokonca množstvo vody v rôznych podobách: priezračné štrkové jazerá, Chorvátsky kanál pretínajúci a skrášľujúci panelové sídlisko a tomu všetkému dominuje najväčšia voda – samotný Dunaj a jeho ramená, ktoré územie dnešnej Petržalky po stáročia formovali.

Tak vznikol prírodný „park“ lužných lesov, od konca 18. storočia postupne pretváraný a upravovaný na rekreačné účely a šport, ktorým slúži dodnes. Prechádzka zelenou Petržalkou síce môže znieť ako utópia, no nie je to fikcia, ale, naopak, príjemná možnosť, ako spoznať betónovú džungľu a jej zelené zákutia zo sedla bicykla.

Prehliadka sa koná v spolupráci s Národným Trustom, ktorý organizuje podujatie Víkend otvorených parkov a záhrad.

Rezervovať miesto


Sobota 26. 6. 2021

Rusovce a ich poklady

Miesto a čas stretnutia: Zastávka Gerulata v Rusovciach, 10:00
Dĺžka prehliadky: 2 hodiny

Gerulata, Oroszvár, Karlburg, Rusovce – to všetko sú názvy jedného malého mestečka, ktoré je dnes neoddeliteľnou súčasťou Bratislavy. Antickú Gerulatu a slávny Rusovský kaštieľ s parkom pozná snáď každý. Zrekonštruovaný Kostol. sv. Víta s kaviarňou už málokto. Rusovce ponúkajú množstvo zaujímavých pamiatok, prírodných zákutí a bohatú históriu, ktorá sa v niektorých obdobiach od tej bratislavskej značne líši. Ako? Dozviete sa počas tejto prehliadky.

Rezervovať miesto


Tajomstvá Horského parku: História Prešporka v Horskom parku

Miesto a čas stretnutia: Trolejbusové obratisko Búdková, 10:00
Dĺžka prehliadky: 2 hodiny

Pred vyše 150 rokmi z iniciatívy vtedajšieho mešťanostu Henricha Justiho vznikol Prešporský okrášľovací spolok, ktorého členovia si dobre uvedomovali potrebu zelene v meste. Justi presvedčil mestskú radu, aby odkúpila vtedajšiu Študentskú horu a v spolupráci s okrášľovacím spolkom mesto vytvorilo verejný park. A tak sa začala písať história tohto mimoriadne obľúbeného miesta oddychu v strede mesta, ktorý si zachoval charakter lesa s takmer nedotknutým prostredím a spletitými cestičkami.

Počas prehliadky sa budeme pohybovať v najväčšej edukačno-rekreačnej časti parku, kde si pozrieme a porozprávame sa o pomníkoch, lavičkách viažucich sa k významným osobnostiam a ďalších významných pamiatkach. Viete, napríklad, prečo je v Galérii Horský park umiestnená tabuľa o pobyte W. A. Mozarta? Že na najvyššom bode parku sa nachádza socha Sediaca od Alexandra Trizuljaka?

Prehliadka sa koná v spolupráci s Národným Trustom, ktorý organizuje podujatie Víkend otvorených parkov a záhrad.

Rezervovať miesto


Karloveské rameno Dunaja a Vodárenská záhrada

Miesto a čas stretnutia: Dvořákovo nábrežie pod mostom Lafranconi, 13:00
Dĺžka prehliadky: 2 hodiny

Pokojná zelená oáza Karloveské rameno sa nachádza niekoľko minút od centra mesta. Je jedným z posledných dunajských ramien, ktoré prúdi a prirodzene reaguje na dynamiku Dunaja, vďaka čomu sa tu vyformovali unikátne brehy s lužnými lesmi, ktoré predstavujú významné hniezdne a potravné biotopy pre mnohé druhy vtákov. Nie je vzácnosťou, ak tu objavíte stopy bobra, ktorý tu žije.

O čo je Karloveské rameno nenápadnejšie, o to neuveriteľnejšie sa zdá, akú skvelú reklamu dokázal tento kratučký kúsok Dunaja Slovensku urobiť vo vodáckom športe. V ramene vyrástli také celebrity ako olympijskí víťazi bratia Pavol a Peter Hochschornerovci a mnohí ďalší športovci. Aj vy si vodné športy môžete obľúbiť v Karloveskej lodenici počas ich Dňa otvorených dverí. Alebo túto prechádzku zakončiť oddychom v krásne zrekonštruovanej Vodárenskej záhrade.

Prehliadka sa koná v spolupráci s Národným Trustom, ktorý organizuje podujatie Víkend otvorených parkov a záhrad.

Rezervovať miesto


Hudba a záhrady

Miesto a čas stretnutia: Roh ulíc Mudroňova a Fialkové údolie, 15:00
Dĺžka prehliadky: 2 hodiny, účastníci sa presúvajú MHD a pešo

Záhrady významných, zámožných a vzdelaných ľudí na všetkých kontinentoch boli vždy odrazom vkusu majiteľa, prezentáciou najmodernejšej architektúry a zrkadlom vtedajšej kultúry. Inak tomu nebolo ani v záhradách prešporskej šľachty a významných bratislavských mešťanov či hudobníkov. V závislosti od veľkosti boli tieto záhrady často miestom spoločenského života – prechádzok, nekonečných debát, laškovania zaľúbených párikov ukrývajúcich sa v zelených labyrintoch, ale aj slávností, osláv, sobášov, hier a pri dobrom počasí aj spoločného muzicírovania a koncertov pod holým nebom.

Bratislava zažila za svojej existencie množstvo hudobných osobností. Niektorí z nich boli bratislavskí rodáci, niektorí tu prežili celý život, iní tu len hosťovali počas spoločenských udalostí alebo prišli na pozvanie svojich priateľov potešiť bratislavské publikum. Každý z nich tu však zanechal svoju stopu. Počas tejto prehliadky vám predstavíme záhrady, s ktorými sa spája niekoľko vybraných hudobníkov a skladateľov. Pridajte sa k nám a odhaľte spolu s nami známe i menej známe záhrady a ich príbehy.

Prehliadka sa koná v spolupráci s Národným Trustom, ktorý organizuje podujatie Víkend otvorených parkov a záhrad.

Rezervovať miesto


Impozantný Devín

*Prehliadka Hradu Devín v anglickom jazyku určená pre expatov a zahraničných návštevníkov mesta

Miesto a čas stretnutia: Pred hotelom Hradná Brána, Slovanské nábrežie 15, 15:00
Dĺžka prehliadky: 2 hodiny

Toto starobylé vinárske mestečko so strategickou polohou na sútoku riek Moravy a Dunaja, kde sa história písala veľkým písmom si stále zachováva charakter vidieka ako jedna z najmenších mestských častí Bratislavy. Pomaly sa presuniete pomedzi hlavné zaujímavosti a pomníky, popri nábreží a sútoku riek až k zrúcanine hradu Devín, kde sa oboznámite s bohatou históriou a zaujímavosťami hradu.

Rezervovať miesto


Deti spoznávajú mesto: Devínska Nová Ves

Miesto a čas stretnutia: Socha Rudolfa Slobodu v Devínskej Novej Vsi, 17:30
Dĺžka prehliadky: 2 hodiny

Krásu tejto mestskej časti môžete na úvod obdivovať z výnimočnej paleontologickej lokality Sandberg. Porozprávame si zaujímavosti o tejto prírodnej lokalite, jej flóre a faune, prejdeme sa okolo kostola a ďalších významných pamiatok, popri bývalej radnici k rieke Morava a zaspomíname si na obdobie železnej opony. Z Cyklomosta slobody sa nám potom odkryjú úchvatné výhľady na rieku a jej okolie či Devínsku Kobylu v pozadí. Na začiatku vychádzky dostanete od Pátrača Tina brožúrku a pero, spoločne budete plniť na jednotlivých miestach pátračské úlohy a na konci môžete získať odmenu.

Prehliadka je organizovaná v spolupráci s OZ Pátrač Tino.

Rezervovať miesto


Sám sebe sprievodcom

Miesto a čas stretnutia: Primaciálny palác, počas celého dňa od 10:00 do 17:00
Prejdite si zákutia či menej známe miesta Primaciálneho paláca s využitím nových audiosprievodcov. Rezervácia nie je potrebná.


Nedeľa 27. 6. 2021

Hudba a záhrady

Miesto a čas stretnutia: Roh ulíc Mudroňova a Fialkové údolie, 10:00
Dĺžka prehliadky: 2 hodiny, účastníci sa presúvajú MHD a pešo

Záhrady významných, zámožných a vzdelaných ľudí na všetkých kontinentoch boli vždy odrazom vkusu majiteľa, prezentáciou najmodernejšej architektúry a zrkadlom vtedajšej kultúry. Inak tomu nebolo ani v záhradách prešporskej šľachty a významných bratislavských mešťanov či hudobníkov. V závislosti od veľkosti boli tieto záhrady často miestom spoločenského života – prechádzok, nekonečných debát, laškovania zaľúbených párikov ukrývajúcich sa v zelených labyrintoch, ale aj slávností, osláv, sobášov, hier a pri dobrom počasí aj spoločného muzicírovania a koncertov pod holým nebom.

Bratislava zažila za svojej existencie množstvo hudobných osobností. Niektorí z nich boli bratislavskí rodáci, niektorí tu prežili celý život, iní tu len hosťovali počas spoločenských udalostí alebo prišli na pozvanie svojich priateľov potešiť bratislavské publikum. Každý z nich tu však zanechal svoju stopu. Počas tejto prehliadky vám predstavíme záhrady, s ktorými sa spája niekoľko vybraných hudobníkov a skladateľov. Pridajte sa k nám a odhaľte spolu s nami známe i menej známe záhrady a ich príbehy.

Prehliadka sa koná v spolupráci s Národným Trustom, ktorý organizuje podujatie Víkend otvorených parkov a záhrad.

Rezervovať miesto


Čiernobiela Bratislava Antona Šmotláka

Miesto a čas stretnutia: Fontána mieru na Hodžovom námestí, 11:00
Dĺžka prehliadky: 2 hodiny, účastníci sa presúvajú MHD a pešo

Ktovie, ako by fotografoval dnes svoju milovanú Bratislavu a jej atmosféru autor, výnimočný obrazový kronikár Anton Šmotlák, ktorý obsiahol taký široký register tém a spracoval ich s takým porozumením ako máloktorý slovenský fotograf. Porovnajte si súčasnú Bratislavu s jeho pohľadom na spoločnej vychádzke po tomto výstavnom okruhu.

Rezervovať miesto


Bratislava, ako ju nepoznáte

*Prehliadky mesta pre expatov a zahraničných návštevníkov mesta v anglickom a nemeckom jazyku
Miesto a čas stretnutia: Pri studni na Primaciálnom námestí, 14:00

Rezervovať miesto


Tajomstvá Horského parku: Oddych, šport, kultúra a politika na prechádzke v Horskom parku

Miesto a čas stretnutia: Trolejbusové obratisko Búdková, 14:30
Dĺžka prehliadky: 2 hodiny

Svieži lesný vzduch priamo len na skok od veľkomesta? V Bratislave je to možné! Priamo v centre si vychutnajte 22-hektárový Horský park, ktorý vznikol na západnom okraji mesta už v roku 1868 úpravou jestvujúceho lesného prostredia, kedy bolo do parku vysádzaných mnoho nových druhov stromov, ako napríklad skupiny tisov, líp, platanov, ale aj ginko a rôzne cudzokrajné dreviny.

Do dnešných dní si park zachoval charakter staršieho lesoparku s nefalšovanou historickou horárňou, ktorá sa stala vyhľadávaným miestom odpočinku, stretávania sa ľudí a originálnym komunitným centrom s kaviarňou. Verejnosť môže navštíviť aj neďalekú vonkajšiu Galériu Horský park, ktorú spravuje Slovenská národná galéria.

Prehliadka sa koná v spolupráci s Národným Trustom, ktorý organizuje podujatie Víkend otvorených parkov a záhrad.

Rezervovať miesto


Impozantný Devín

Miesto a čas stretnutia: Farský kostol svätého Kríža v Devíne, 15:00
Dĺžka prehliadky: 2 hodiny

Toto starobylé vinárske mestečko so strategickou polohou na sútoku riek Moravy a Dunaja, kde sa história písala veľkým písmom si stále zachováva charakter vidieka ako jedna z najmenších mestských častí Bratislavy. Pomaly sa presuniete pomedzi hlavné zaujímavosti a pomníky, popri nábreží a sútoku riek až k zrúcanine hradu Devín, kde sa oboznámite s bohatou históriou a zaujímavosťami hradu.

Rezervovať miesto


Prehliadka Starého Mesta pre nevidiacich

Miesto a čas stretnutia: Turistické informačné centrum na Klobučníckej 2, 15:00
Dĺžka prehliadky: 2 hodiny

Objavte Bratislavu s miestnymi sprievodcami na krátkej prehliadke nášho očarujúceho mesta. Počas prechádzky po historických miestach ako Mirbachov palác, Michalská brána, Primaciálny palác a Hlavné námestie, spoznáte väčšinu zaujímavých miest dostupných pešo a bezbariérovo. Vypočujete si aj pútavé príbehy z bohatej histórie mesta a dozviete sa veľa zábavných pikošiek o jeho obyvateľoch a ešte oveľa viac.

Rezervovať miesto


Deti spoznávajú mesto: Hudba Bratislavy

Miesto a čas stretnutia: Námestie Eugena Suchoňa v Starom Meste, 16:00
Dĺžka prehliadky: 2 hodiny

Bratislava je spojená s hudobnými géniami ako je Wolfgang Amadeus Mozart, Ludwig van Beethoven, Johann Nepomuk Hummel, Franz Liszt, Béla Bartók, Miloš Ruppeldt a mnohými ďalšími. Nasledujte nás spolu s Pátračom Tinom po stopách slávnych hudobníkov, na miesta spojené s ich životom a pôsobením a dozviete sa aj s deťmi viac o histórii Bratislavy interaktívnym spôsobom. Na začiatku vychádzky dostanete od Pátrača Tina brožúrku a pero, spoločne budete plniť na jednotlivých miestach pátračské úlohy a na konci môžete získať odmenu. Prehliadka je organizovaná v spolupráci s OZ Pátrač Tino.

Rezervovať miesto


Sám sebe sprievodcom

Miesto a čas stretnutia: Primaciálny palác, počas celého dňa od 10:00 do 17:00
Prejdite si zákutia či menej známe miesta Primaciálneho paláca s využitím nových audiosprievodcov. Rezervácia nie je potrebná.