Kontaktujte nás

Vaše telefonické dopyty radi zodpovieme počas pracovných dní v čase od 9:00 do 16:00.

Môžete nás tiež kontaktovať e-mailom na adrese touristinfo@visitbratislava.com.

 

Infolinku s prepisom nájdete na tomto linku

Remeslo x dizajn = <3

Vŕbové prútie, koža, sklo, keramika a textil sú prírodné materiály, ktorými sa do 24. novembra zaplnia priestory Dizajn štúdia ÚĽUV na Dobrovičovej 13.

Návštevníci výstavy budú mať možnosť obdivovať prepojenia remesla a dizajnu vo výsledkoch tvorivých dielní a spoluprác študentov dizajnu Fakulty architektúry a dizajnu Slovenskej technickej univerzity (STU) v Bratislave a majstrov remeselníkov zo Slovenska a z Čiech.

Otvorené: utorok, streda, piatok 12.00 – 18.00, štvrtok 12.00 – 19.00

Vystavujúce autorky a autori: Natália Petríková, Magdaléna Kollárová, Martin Jurik, Matej Čička, Juraj Kotoč, Jana Vlčková, Hana Rehorčíková, Lucia Suchá, Eva Polgáryová, Tomáš Páriš, Martin Mjartan, Katarína Pšenáková, Laura Zolnianska, Žofia Horová, Barbora Hagárová, Martina Bajteková, Oliver Uhrák, Dominika Rothová, Sedrik Poturnay, Miroslava Kamenská, Branko Sedlák

Kurátor výstavy: Martin Mjartan

Kurátor výstavy Martin Mjartan dizajnom a remeslom žije. V rámci práce pedagóga v Kreatívnom centre STU v Bratislave poukazuje na hodnoty spojené s prácou, tvorbou a vytváraním pracovných príležitostí v regiónoch Slovenska. „Pre študentov dizajnu je v príprave na ich povolanie kľúčový kontakt s výrobou a možnosť stretnúť ľudí z kreatívnej praxe. Rozhodli sme sa preto zamerať na organizáciu tvorivých dielní a diskusií ako hlavných aktivít Kreatívneho centra. Za dva roky sa nám podarilo zorganizovať štyri dielne, v rámci ktorých mali študenti možnosť stretnúť sa s rôznymiodvetviami remeselnej tvorby,“ objasňuje kurátor.

Séria tvorivých dielní vyplynula z potreby vytvorenia príležitostí na spoluprácu, vzájomné obohatenie a inšpiráciu. Realizovať ich pomohol aj projekt EMIA – Empatia v umení, zameraný popri iných cieľoch na vývoj a predaj produktu pre marginalizované skupiny. Workshopy sa venovali kooperácii študentov dizajnu, ekonómie a remeselníkov a pozostávali z viacerých aktivít, prednášok, diskusií zohľadňujúcich otázky marginalizovaných skupín obyvateľstva. Okrem tvorby vlastných návrhov sa študenti venovali aj inovácii výrobkov, ktoré sa v danom sociálnom prostredí už vyrábali, a sprostredkúvali zraniteľným sociálnym skupinám znalosti o stratégiách navrhovania či predaja a marketingu.

Študentské návrhy vždy usmerňovali majstri remesla. Dohľad nad prácou s kožou mal Jozef Najdek, nad tvorbou keramiky Milan Hanko a o vyrobiteľnosť návrhov na fúkanie skla sa staral Ondrej Novotný. Košikárske výtvory usmerňovala Erika Rudíková s Petrom Beňom a textilné výrobky so študentmi konzultovala Františka Ondrašiková z projektu Roma SUV.

Filozofiou Dizajn štúdia ÚĽUV je podpora mladých slovenských dizajnérov s cieľom zachovania tradičných remeselných postupov. Nespochybniteľný význam takýchto spoluprác dosvedčujú slová Martina Mjartana: „Odnepamäti je nám do rúk odovzdávané dedičstvo vo forme zručností a skúseností nadobudnutých predchádzajúcimi generáciami. Prežíva vďaka vôli učiť sa, tvoriťa následne posunúť nadobudnuté ďalej. Uvedomujeme si beh na dlhú trať, na ktorý sme sa vydali. Už teraz však výsledky ukazujú, že remeslo a dizajn si rozumejú. Majú spoločný potenciál motivovať ďalšie hlavy a ruky, ktoré zaistia, že dedičstvo našich predkov sa bude rozvíjať.