Kontaktujte nás

Vaše telefonické dopyty radi zodpovieme počas pracovných dní v čase od 9:00 do 16:00.

Môžete nás tiež kontaktovať e-mailom na adrese touristinfo@visitbratislava.com.

Radi vás privítame aj osobne v Turistickom informačnom centre počas otváracích hodín:
Pondelok – Piatok: 9:00 – 16:00
Sobota: 10:00 – 15:00
Nedeľa: zatvorené

 

Infolinku s prepisom nájdete na tomto linku

Maľované Vajnory - objavte bratislavský folklór...

Maľované Vajnory – objavte bratislavský folklór online

Niekoľko zastávok v domoch, či na vajnorských uliciach v rámci podujatia Maľované Vajnory vás presvedčí o kráse vajnorského ornamentu, ktorý s úctou k autorkám a tradíciám ich majitelia opatrujú. Podujatie Maľované Vajnory sa snaží zachrániť históriu namaľovanú priamo v sieňach vajnorských domov. Motivuje a povzbudzuje obyvateľov Vajnor, aby sa tieto hodnoty zachované v domoch stali súčasťou moderného života a neváhali ich prezentovať verejnosti.

Jedinečná mestská časť

Táto významná vinárska obec sa po druhej svetovej vojne stala mestskou časťou Bratislavy. Centrum Vajnor bolo v roku 1992 vyhlásené za pamiatkovú zónu. Tradičný život na dedine pripomínajú v súčasnosti nielen architektúra a vajnorské ornamenty, ale aj ľudové piesne a kroje vyšívané nádherným vajnorským ornamentom. Dodnes sa udržiava tradičné čepčenie nevesty vo vajnorskom kroji. Vajnorský ornament bol zapísaný v roku 2016 do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska.

Rodinný dom Roľnícka

V rodinnom dome pána Eduarda Krištofiča vás očarí sieň bohato zdobená nástennou maľbou Hedvigy Krištofičovej s tradičným vajnorským ornamentom a storočnou zbierkou keramiky. Staré výšivky na obrusoch a krojoch pani Danka Krištofičová starostlivo ošetruje a vytvára pozoruhodnú zbierku. Rodný dom pána Eduarda manželia Krištofičovci renovujú v duchu tradície a hrdo uchovávajú spomienkové predmety pre ďalšie generácie.

Rekonštruované pôvodné rodinné domy na Roľníckej

Umelecká hodnota malieb presvedčila aj nových obyvateľov. Aj v tomto objekte bola zachovaná pôvodná nástenná maľba autorky Márie Feketeovej. Pán Jaroslav Fekete, jej syn, spomína s láskou na jej tvorbu. Pán Milan Škorupa, nový majiteľ objektu, pri rekonštrukcii ani na chvíľu nezaváhal a vajnorský ornament na klenbovej maľbe zachoval. Dokonca si objednal mladú vajnorskú výtvarníčku Kristínu Rožnovcovú, aby na budúcu recepciu odtlačila vlastný motív vajnorského ornamentu. Výzdoba príbytku bola kedysi neodmysliteľnou súčasťou života vo Vajnoroch.

Renovovaný dom na Roľníckej

Majitelia rekonštruovanej budovy bývalého Potravného a úverného družstva sú architekti. Bratia Richard a Juraj Duškovci vytvorili moderný priestor pre svoje podnikanie so zachovaním symbolu Vajnor hneď pri vstupe do budovy. Každé dvere, ktoré vedú do pracovní, či spoločných priestorov , majú vajnorský ornament leptaný na skle. Industriálny štýl priestoru, rukou autorky Vierky Slezákovej, nabral príjemný pocit návratu do šesťdesiatych rokov minulého storočia. Na objednávku majiteľov, sa súčasná maliarka podujala vajnorský ornament preniesť na stenu dvoch miestností a zachovať tak genius loci.

Rodinný dom Baničova

Keď sa ocitnete u pána Procházku, v dome po Grebečiovcoch, privíta vás moderné umenie výtvarníčky pani Aleny Kolesárovej – Ličkovej. Pri renovácii domu však dostala výsostné miesto maľba na stene s klasickým ornamentom podľa vzoru Kataríny Brúderovej, ktorý maľovala Hedviga Krištofičová. Celé generácie majiteľov domu mali možnosť obdivovať talent vajnorských žien, ktoré dekorovali siene vajnorských obydlí už od 19.-teho storočia.

Rodinný dom Za farou 24

V prístavbe rodinného domu vnučky Kataríny Rakúsovej – pani Denisky Vaculovej – je na čo pozerať. Obrazy, výšivky a čipky, či rôzne súčasti krojov pre deti a mládež, aj krojované bábiky. Zbierka má veľa podôb a je inšpiráciou pre ďalšie generácie vajnorských ľudových umelkýň. Spomínanie členiek Vajnorského okrášľovacieho spolku siaha o celé storočie dozadu. Mnohí členovia vlastnia kroje, ktorých súčasťou sú výšivky pani Rakúsovej a tie opatrujú pre ďalšie generácie. Domáci vravia, že povyšívala celú dedinu.

Rodinný dom Roľnícka 276

Rodinný dom starých rodičov Janky Belovičovej ukrýva nástennú maľbu z roku 1948 od ľudovej umelkyne Kataríny Bruderovej. Jej pozostatok sa vyníma v modernej kuchyni ako pamiatka na dedka Štefana Feketeho, ktorý si maľbu od pani Brúderovej objednal. Katarína Brúderová ochotne maľovala vajnorský ornament každému, kto prejavil záujem. Vyšívala ornamenty na úžitkové predmety a neskôr učila svoje nástupkyne techniku tvorby.

Exteriérové maľby a kaviareň Prešík

Vináreň pri kaplnke je na hlavnej ceste a upúta nádhernou maľbou na priečelí aj na bočnej stene reštaurácie. Vajnorský ornament sem namaľoval v roku 2000 Branislav Pavlas. Autorka návrhu ornamentu z roku 2016, na budove Domu kultúry, Kristína Rožnovcová, si prizvala na výpomoc pani Vierku Slezákovú a vnútorné priečelie vymaľovali novým vzorom so starými prvkami. Priečelie zmrzlinárne si majiteľ dal vymaľovať v roku 2018 a zhodnotil malú budovu nádhernou maľbou. Autorkou je pani Erika Suranyiová Berenčiová. Pri prehliadke Vajnor sa treba zastaviť aj v Prešíku, útulnej kaviarni v Parku Pod Lipami. Jej príznačný názov sa odhalí hneď pri vstupe.

Rodinný dom Roľnícka 77

Rodinný dom Martina Feketeho je plný spomienok na tvorbu starej mamy, Márie Feketeovej. Očarený ornamentom a hlavne prvkom vtáčika v ňom, tvorí Martin nádherný výtvarný doplnok z medi a maľuje vo farbách ornamentu. Otec so synom, Ján a Martin Feketeovci, sú hrdí na svoju mamu a starú mamu. Vo vínnej pivnici nájdeme sudy plné vína a spomienok pána Feketeho staršieho. Jeho syn Martin stále víno vyrába.

Rodinný dom Roľnícka 73

Rodinný dom manželov Kocianových ukrýva tvorbu viacerých ľudových umelkýň. V predsieni predného domu je nástenná maľba Terézie Zemanovej a aj výšivky s motívom nádherného vajnorského ornamentu.

Výroba suvenírov s vajnorským ornamentom

Vajnorský ornament má svojich obdivovateľov a ľudoví umelci svojich nástupcov. Kristína Rožnovcová záľubu zdedila po rodičoch a maľuje od detstva. Do svojich prác vložila vlastný štýl, ktorý vidieť na Dome kultúry, knižničkách v parkoch, či maľbách interiérov. Široký záber jej tvorivosti vidieť v mnohých domácnostiach a na rôznych novodobých odevoch a doplnkoch pre deti a dospelých. Pani Erika Surányiová je svojim pôvodným povolaním zdravotná sestra a ťažkú prácu kompenzuje relaxom pri tvorbe. Niekoľko kurzov u výtvarníkov jej dalo dobrý základ pre zdokonalenie. Maľuje nádherné obrazy.

Rodinný dom Šinkovské 35

V dome pána Jozefa Nádaždyho nájdeme pôvodný maľovaný nábytok a krásnu nástennú maľbu pani Hedvigy Krištofičovej z roku 1968. Hoci je pán Nádaždy technik, ktorý bol, mimochodom, pri zrode vysielania slovenskej televízie, má ku kultúre blízko. Aj prvý prenosový voz, ktorý s kolegami zostrojili, slúžil na prenos kultúrnych, spoločenských a športových podujatí. Jeho viac ako 90-ročné spomienky na predkov sú s láskou opatrované na stenách, či policiach a ku každému sa viažu osobité príbehy.

Rodinný dom Dorastenecká 42

V rekonštruovanom dome pána Fabryho nájdeme zachovalú pôvodnú nástennú maľbu Hedvigy Polákovej, rodenej Feketeovej. Aj po prestavbe má ornament z roku 1964 výsadné miesto. Vajnorské ženy si po večeroch samé maľovali a vyšívali rôzne predmety. Obrázky sa rozšírili od Kataríny Brúderovej, ale každá ľudová umelkyňa si doň vniesla svoj vlastný rukopis. Rovnako ako aj do výšiviek. Každá vyšívačka mala vlastný postup pri kombinácii stehov a nití. Tak si poznali prácu aj maliarky aj vyšívačky.

Objekt PD Vajnory – Osloboditeľská 30 a výroba keramiky

Dom, ktorý slúžil Poľnohospodárskemu družstvu Vajnory na reprezentačné účely, si zachoval jednu bohato zdobenú stenu. Maľba je zo 60-tych rokov minulého storočia. Bohužiaľ autor nie je známy. Ornamenty znázorňujú vínnu révu, kvety a plody práce vinohradníkov a poľnohospodárov v nádherných detailoch. Vajnorské ornamenty sa opakujú aj na keramike, ktorú dnes zdobia nadané ruky keramikárky v keramickej dielni Kultúrneho domu. Pani Zlatica Sarkozy ručne maľuje na keramiku podľa predlôh zachovaných z minulosti .Vajnorskú tradíciu maľuje na taniere, či krčahy už desaťročia.

Kostol Sedembolestnej Panny Márie

K pamiatkovej zóne Vajnor patrí predovšetkým jej najstaršia stavba z trinásteho storočia – Kostol sedembolestnej Panny Márie, na námestí Titusa Zemana. V kostole sa nachádza celá zbierka tvorby vajnorských ľudových umelkýň. Zaujímavosťou je, že v roku 1990, pred návštevou pápeža Jána Pavla II, bol vydaný maľovaný plagát s vajnorským ornamentom, ktorý vytvorila Viktória Zemanová. Terézia Zemanová vyšila mitru, ktorú venovali Vajnoráci ako dar pápežovi pri príležitosti jeho prvej návštevy Slovenska vo Vajnoroch. Kostol je národnou kultúrnou pamiatkou.

Vajnorský ľudový dom

Vajnorský ľudový dom predstavuje tradičné obydlie vinohradníkov zo začiatku 19. storočia. V dome je možné obdivovať zaujímavú expozíciu ľudovej kultúry bývania a je zozbieraná z darovaných úžitkových predmetov a originálnych vajnorských krojov. Vajnorský Ľudový dom bol pôvodne roľníckym domom zo začiatku 19.storočia, v ktorom je od r. 1966 s prestávkou na rekonštrukciu, umiestnená národopisná expozícia.