Kontaktujte nás

Vaše telefonické dopyty radi zodpovieme počas pracovných dní v čase od 9:00 do 16:00.

Môžete nás tiež kontaktovať e-mailom na adrese touristinfo@visitbratislava.com.

 

Infolinku s prepisom nájdete na tomto linku

Do Bratislavy za barokom

Viete, kde sa nachádza najväčší barokový obraz na Slovensku? Monumentálne dielo Kráľovná anjelov visí v kaplnke františkánskeho kostola na Františkánskej ulici v samom centre mesta.

Zrekonštruovaná olejomaľba s Mariánskou tematikou má takmer 30 štvorcových metrov.

„Je to špičkové dielo z obdobia vrcholného baroka,” hovorí Ivan Jančár, riaditeľ Galérie mesta Bratislavy (GMB). Obraz umiestnili do kaplnky, keďže dielo takýchto rozmerov sa nezmestilo ani do jedného z palácov, v ktorých GMB vystavuje svoje zbierky.

Ak ste držitelmi turistickej karty Bratislava CARD City & Region, máte ich návštevu zadarmo. Barokové diela nájdete v Mirbachovom paláci oproti františkánskemu kostolu.

Na hrad a aj do katedrály

Počas nedávnej rozsiahlej rekonštrukcie sa Bratislavskému hradu vrátila baroková podoba, ktorú mu vtlačila kráľovná Mária Terézia v 18. storočí. Dnes môžu návštevníci opäť obdivovať zlatom vyzdobené honosné schodisko a reprezentačné miestnosti či poprechádzať sa po obnovenej barokovej záhrade. Držitelia turistickej karty majú návštevu hradu zadarmo.

Regotizácii najväčšieho kostola v meste, Dómu sv. Martina, unikla len baroková kaplnka sv. Jána Almužníka pomenovaná po svätcovi z Cypru, ktorého ostatky sa nachádzajú v schránke nad oltárom. Autorom samotnej kaplnky, ako aj jej výzdoby, je významný rakúsky sochár Georg Rafael Donner. Ten v Bratislave strávil až desať rokov svojho aktívneho života a vytvoril tu množstvo diel.

Z vďaky k svojmu mecénovi a objednávateľovi kaplnky, ostrihomskému arcibiskupovi Imrichovi Esterházymu, sochár zvečnil jeho tvár v tvári svätca na jazdeckom súsoší Svätý Martin so žobrákom. Svoju vlastnú tvár dal žobrákovi, ktorému svätec dáva polovicu svojho plášťa. Súsošie sa pôvodne vynímalo na barokovom hlavnom oltári. Po dlhšom čase strávenom vonku pod oknami sa do katedrály vrátilo, avšak už nie na hlavný oltár, ale do pravej bočnej lode.

„Jedinečnosť súsošia je aj v tom, že sv. Martin nie je odetý ako rímsky vojak, ale ako uhorský husár,“ hovorí sprievodkyňa Zuzana Godárová.

Spomedzi cirkevných barokových pamiatok vyniká aj Kostol sv. Jána z  Mathy, známy aj ako Kostol trinitárov či Trojička na Župnom námestí. Bol postavený v štýle radikálneho baroka, čo vidno na fasáde prehnutej do oblúka. Unikátny je strop s iluzívnou freskou, ktorá pri pohľade zvnútra vytvára pocit veľkej výšky, hoci kupola je nižšia. Autorovi, talianskemu maliarovi Antoniovi Galli da Bibienovi, bol pri jej tvorbe predlohou viedenský Kostol sv. Petra. 

 V barokových pivniciach sa dnes varí pivo

Komplex kostola, nemocnice pre mužov a kláštora milosrdných bratov na dnešnom námestí SNP bol založený na podnet ostrihomského arcibiskupa Juraja Szelepcsényiho podľa predlohy viedenského komplexu milosrdných bratov. Bratislavský staviteľ však podľa Godárovej vytvoril pôsobivejší celok. Jednoloďový kostol svojím vybavením pripomína interiér jezuitského kostola Il Gesù v Ríme. Rozsiahle barokové pivnice kláštora dnes slúžia Kláštornému pivovaru.

Neďaleko na Špitálskej ulici sa nachádza ďalšia baroková stavba, kostol alžbetínok. Je súčasťou nemocnice, ktorú Imrich Esterházy založil pre ženy. Fasáda kostola je v štýle radikálneho baroka a interiér v štýle klasicizujúceho baroka. Autorom je viedenský architekt Anton Pilgram.

Stavba svetských barokových budov nasledovala až pár rokov po výstavbe cirkevných. Prvý barokový palác postavila rodina Jeszenákovcov na Michalskej 3 v roku 1730. Nasledovali Keglevičov palác na Panskej 27, Pálffyho palác na Ventúrskej 10 či Jeszenákov palác na Hlavnom námestí 4.

Dnes sú na ich prízemiach rôzne obchodíky a občerstvenie. Návštevníci môžu vyskúšať sendvičové variácie či za studena lisované šťavy v bistre Fach v Pálffyho paláci, alebo si dať preslávené bratislavské rožky v Kaffee Mayer v Jeszenákovom paláci na Hlavnom námestí.