Kontaktujte nás

Vaše telefonické dopyty radi zodpovieme počas pracovných dní v čase od 9:00 do 16:00.

Môžete nás tiež kontaktovať e-mailom na adrese touristinfo@visitbratislava.com.

Radi vás privítame aj osobne v Turistickom informačnom centre počas otváracích hodín:
Pondelok – Piatok: 9:00 – 16:00
Sobota: 10:00 – 15:00
Nedeľa: zatvorené

 

Infolinku s prepisom nájdete na tomto linku

Ako sa stať členom BTB

Dokumenty na stiahnutie:

Výhody členstva v BTB:

 • zastrešenie v organizácii v oblasti marketingových aktivít, propagácia na medzinárodnej úrovni (turistické veľtrhy a workshopy), kde ako samostatný subjekt by náklady boli nerentabilné
 • účasť a spolupodieľanie sa pri rozhodovacích procesoch, kde a na aké účely sa rozpočet organizácie ekonomicky a efektívne rozdelí
 • možnosť získavania kontaktov medzinárodných korporatívnych firiem
 • propagácia členov a ich aktivít v TIC – zabezpečenie priameho kontaktu s turistami
 • prístup k štatistickým údajom z oblasti CR
 • usmerňovanie spoločných marketingových aktivít organizácie s cieľom budovať spoločný brand destinácie
 • prečítajte si viac o benefitoch členstva v BTB

Hlavné úlohy organizácie:

 • rozvíjať všetky formy cestovného ruchu
 • podporovať ich prezentáciu a vytvárať platformu spolupráce súkromného a verejného sektora v cestovnom ruchu
 • riadiť, iniciovať a koordinovať rozvoj cestovného ruchu v Bratislave
 • zlepšovať imidž a realizovať propagáciu hlavného mesta Bratislava s cieľom prilákať najmä návštevníkov zo zahraničia

Marketingové aktivity BTB:

 • medzinárodná spolupráca a členstvo BTB v medzinárodnej organizácii European Cities Marketing – aktívna spolupráca pri projektoch organizácie v oblasti štatistiky a prieskumov, turistických informačných centier a mestských kariet.
 • aktívna spolupráca so MDV SR na národnej úrovni (spoluúčasť na výstavách a veľtrhoch cestovného ruchu)
 • média – promotion destinácie Bratislava podporovaním infociest zahraničných novinárov a vydavateľov – inzercie v cestovateľských bedekroch, publikovanie turistických sprievodcov a článkov v časopisoch zameraných na turizmus
 • spolupráca s cestovnými kanceláriami agentúrami zastrešujúcimi touroperátorov na medzinárodných trhoch
 • správa turistických informačných centier (TIC) na Klobučníckej ulici č.2 v historickom centre mesta a na ŽST Bratislava-Hlavná stanica – priamy kontakt so zákazníkom, propagácia členov prostredníctvom propagačných a informačných materiálov
 • e-marketing – správa web stránky www.visitbratislava.com, komunikácia pomocou sociálnych sietí Facebook, Instagram a LinkedIn a internetových portálov zameraných na cestovný ruch
 • tlačová a edičná činnosť, výroba propagačných a informačných materiálov a máp na účely prezentácie pri účasti na medzinárodných workshopoch a veľtrhoch, dopĺňanie fotobanky
  spolupráca s Bratislava CARD City & Region – mestská karta výhod pre turistov (24, 48 a 72-hodinová)
 • budovanie značky BTB a destinačného loga Bratislavy
 • Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava, btb@visitbratislava.com, www.visitbratislava.com

Táto stránka používa súbory cookies. Pokračovaním prehliadania tejto stránky vyjadrujete súhlas s ich využívaním. Informácie o využívaní súborov cookies.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close