Kontaktujte nás

Vaše telefonické dopyty radi zodpovieme počas pracovných dní v čase od 9:00 do 16:00.

Môžete nás tiež kontaktovať e-mailom na adrese touristinfo@visitbratislava.com.

 

Infolinku s prepisom nájdete na tomto linku

Korunovačný sprievod

Obdivujte prechod kráľovskej družiny, duchovenstva, šľachty a ďalších účastníkov korunovačného sprievodu mestom a zatajte dych pri odvahe a obratnosti rytierov

Korunovačný sprievod

Korunovačný sprievod sa po skupinovom fotografovaní historických skupín s kulisou hradu, ktoré ho budú tvoriť, vydá na svoju púť v sobotu 29. júla o tretej popoludní. Vyberie sa z Bratislavského hradu na Hlavné námestie, kde bude nasledovať ďalší lákavý program v podobe divadelných a šermiarskych vystúpení.

Čo vás čaká?

V korunovačnom sprievode môžete sledovať jednotlivých kráľov, ktorých v Bratislave v minulosti korunovali, spolu s ich dobovým sprievodom, zatiaľ čo kráľ Leopold I. pôjde na koni aj so svojou suitou na čele sprievodu. V sprievode bude pred korunovačnými klenotmi kráčať aj duchovenstvo na čele s arcibiskupom.

Postupne tak uvidíte vývoj odevu, zbroje a odevných doplnkov v čase. Počas celého sprievodu vám bude na Hlavnom námestí herold prinášať informácie o historických súvislostiach korunovácií. Len čo sa ukáže sprievod, predstaví aj jeho jednotlivé zložky.

Korunovačné prísahy

Súčasťou uhorského korunovačného rituálu boli aj dve prísahy: „korunovačná prísaha“  a „prísaha krajine“.  Korunovačná prísaha pozostávala z aktu, keď kráľ vzopäl svojho žrebca na zadné nohy a korunovačným mečom mávol na štyri svetové strany, aby dokladoval, že je pripravený brániť krajinu proti nepriateľom, nech by prišli odkiaľkoľvek. Tento akt si budete môcť vychutnať na Hlavnom námestí spolu so šermiarskymi súbojmi.

Prísahou krajine sa panovník zaväzuje, že bude rešpektovať a ctiť zákony krajiny, zvykové právo a všetky dovtedy udelené výsady, či už jednotlivcom, alebo spoločenstvám. V zmysle Zlatej buly Ondreja II. porušenie tejto prísahy oprávňovalo obyvateľov kráľovstva povstať proti kráľovi so zbraňou v ruke. Aj preto bolo v dejinách Uhorska také množstvo stavovských povstaní.