Kontaktujte nás

Vaše telefonické dopyty radi zodpovieme počas pracovných dní v čase od 9:00 do 16:00.

Môžete nás tiež kontaktovať e-mailom na adrese touristinfo@visitbratislava.com.

 

Infolinku s prepisom nájdete na tomto linku

Parkovanie

Ak do Bratislavy pricestujete autom, v centre mesta nájdete početné podzemné i vonkajšie parkoviská. Parkovanie pre návštevníkov Bratislavy je možné aj v obchodných centrách, v zónach plateného parkovania a na ďalších miestach.

Bratislavský parkovací asistent

V Bratislave vo vymedzených zónach funguje celomestský systém regulovaného parkovania. tzv. Bratislavský parkovací asistent pod skratkou PAAS.

Ako návštevník parkujete v Bratislave podľa hodinových a časových taríf jednotlivých zón. V regulovaných zónach platia nerezidenti hodinovú sadzbu podľa tarify max 2 Eurá za hodinu.

Informácie o danej zóne a možnostiach platby sú zverejnené online, ako aj na informačných tabuliach v uliciach. Zaplatiť za parkovné je najjednoduchšie cez niektorú zo zapojených mobilných aplikácií, ale aj prostredníctvom automatov. Máte tak možnosť vybrať si takú aplikáciu, ktorá vám najviac vyhovuje, alebo môžete použiť mestskú aplikáciu PAAS. Môžete v nej uhradiť, predĺžiť, alebo skrátiť parkovné.

Platba cez SMS: zadáte kód úseku parkovania, EČV vozidla, ktoré parkuje a počet hodín parkovania (príklad: 2035 XX123XX 1) a odošlete ju na číslo 2200. Cena parkovania cez SMS je vyššia oproti platbe cez aplikáciu či parkomat o poplatky, ktoré si účtujú operátori.

Kde parkovať

Parkovanie pre rezidentov a nerezidentov je v parkovacích zónach označené informačnými tabuľami. Modrá tabuľa PAAS značí rezidentské parkovanie. Kód PE1 znamená, že na takto označených uliciach môžu parkovať majitelia rezidentských kariet pre zónu Petržalka 1.

Zelená tabuľa PAAS značí nerezidentské parkovanie s číselným kódom, ktorý označuje kód úseku parkovania a slúži na identifikáciu pri platení. V aplikácii alebo parkomate zadáte kód úseku ulice, na ktorej ste zaparkovali a systém vypočíta hodinovú sadzbu pre daný úsek.

Parkovisko Gondova

🅿️Parkovisko v centre mesta, priamo pri Dunaji.
▶️Parkovné: v pracovné dni 8:00 – 18:00 hod. 1,6 €/hod., víkendy a 18:00 hod. – 8:00 0,5 €/30 min.

Foto: Mapy.cz

Tyršovo nábrežie:

🅿️Pravidlá parkovania na Tyršovom nábreží poskytujú parkovanie, aby ste mohli ísť na kultúru, šport či prechádzku:
▶️Tyršák 1: 3:00 – 24:00 bezplatne, 00:00 – 3:00 mimo prevádzky.
▶️Tyršák 2: 24/7, 7:00 – 22:00 – 3 hodiny zadarmo, následne každá začatá hodina 1,5 €/hod. vrátane víkendov a sviatkov, 22:00 – 7:00 bezplatne.

Foto: BSK

Garáž Krížna

🅿️Podzemná garáž v širšom centre mesta na Námestí Martina Benku, otvorená 24 hodín denne.
▶️Cena parkovného je 2 €/hod. Parkovanie na preukaz ŤZP max. 2hod./deň bezplatne.
▶️Parkovné je možné uhradiť v hotovosti alebo platobnou kartou.
▶️Z garáže sa pohodlne dopravíte do centra mesta, autobusom č. 47, alebo električkami č. 3 a 4.
▶️V garáži je možné parkovať aj dlhodobo, menej ako mesiac – po dohode, mesiac a viac – 120€/mesiac.
▶️Kontakt: +421 2 22 11 11 52, spravagarazi@mepasys.sk.

Záchytné parkoviská

Cieľom zriadenia P+R (“Park and Ride”) parkovísk je znížiť množstvo individuálnej automobilovej dopravy smerujúcej do centra mesta a rezidenčných zón a umožniť návštevníkom zaparkovať priamo pri železničných staniciach v mestách a obciach regiónu alebo na vstupe do mesta s možnosťou prestúpiť na verejnú dopravu.

V rámci Bratislavského samosprávneho kraja sú zriadené viaceré P+R parkoviská napríklad pri železničných staniciach v Malackách, Senci, Pezinku, či Svätom Juri. Pre ešte lepšiu dostupnosť sa viaceré záchytné parkoviská nachádzajú aj priamo na území Bratislavy a návštevníci môžu po zaparkovaní prestúpiť na MHD.

Parkovanie pre turistické autobusy

Stiahnite si našu brožúru v pdf.:

Platené
🅿️Autobusová stanica Nivy, Bratislava, maximálna kapacita 10 autobusov.
🅿️ Parkovisko Osobný prístav, Fajnorovo nábrežie 2.
Primárne určené pre lodných turistov, kapacita je 10 autobusov.

Neplatené
🅿️Parkovisko na Litovskej ulici, Slávičie údolie, kapacita 9 autobusov, otvorené nonstop, max. doba státia 3 hodiny.
Dostupnosť z centra: po nábreží Dunaja cez Mlynskú dolinu alebo po Pražskej a Brnenskej ulici cez Patrónku a Mlynskú dolinu.

Zastávky pre nástup a výstup cestujúcich
Zastávka pre nástup a výstup cestujúcich, max. 10 minút:
• Mudroňova ulica – Bratislavský hrad
• Rázusovo nábrežie – zastávka MHD Most SNP – nutné povolenie
• Hurbanovo námestie – zastávka MHD
• Nábrežie arm. gen. L. Svobodu – v blízkosti Botela Pressburg
a komplexu River Park
• Na Slavíne – pamätník Slavín
• Malá Scéna – pred divadlom Malá Scéna
• Olejkárska – pri Slovenskom národnom divadle