Kontaktujte nás

Vaše telefonické dopyty radi zodpovieme počas pracovných dní v čase od 9:00 do 16:00.

Môžete nás tiež kontaktovať e-mailom na adrese touristinfo@visitbratislava.com.

 

Infolinku s prepisom nájdete na tomto linku

Parkovanie

Ak do Bratislavy pricestujete autom, v centre mesta nájdete početné podzemné i vonkajšie parkoviská. Parkovať na okraji ulice je síce povolené, avšak nezabudnite, že pri porušení parkovacích pravidiel môžete nájsť na vašom aute namontovanú papuču alebo ho odtiahne odťahová služba. Návštevníkom mesta sa preto odporúča, aby použili jedno z početných parkovísk.

V Bratislave vo vymedzených zónach funguje celomestský systém regulovaného parkovania. tzv. Bratislavský parkovací asistent pod skratkou PAAS.

Ako návštevník parkujete v Bratislave podľa hodinových a časových taríf jednotlivých zón. Parkovať môžete aj na pribúdajúcich záchytných parkoviskách a využívať stále zlepšujúcu sa MHD alebo prímestskú železničnú dopravu. Výnimku tvoria abonenti, teda osoby, ktoré podnikajú alebo vlastnia nehnuteľnosť v regulovanej zóne.

V regulovaných zónach platia nerezidenti hodinovú sadzbu podľa tarify za danú zónu a čas. Platiť je možné prostredníctvom mobilných aplikácií, automatov na lístky alebo na predajných miestach. Informácie o danej zóne a možnostiach platby sú zverejnené online, ako aj na informačných tabuliach v uliciach.

Ak nemáte rezidentskú kartu, zaplatiť za parkovné je najjednoduchšie cez niektorú zo zapojených mobilných aplikácií. Máte tak možnosť vybrať si takú aplikáciu, ktorá vám najviac vyhovuje.

Kde parkovať

Parkovanie pre rezidentov a nerezidentov je v parkovacích zónach označené informačnými tabuľami. Parkovacie miesta sú rovnaké pre rezidentov aj nerezidentov, nerezidenti však po zaparkovaní na týchto miestach v spoplatnenom čase platia za parkovanie hodinovú sadzbu.

Modrá tabuľa PAAS značí rezidentské parkovanie. Kód PE1 znamená, že na takto označených uliciach môžu parkovať majitelia rezidentských kariet pre zónu Petržalka 1.

Zelená tabuľa PAAS značí nerezidentské parkovanie s číselným kódom, ktorý označuje kód úseku parkovania a slúži na identifikáciu pri platení. V aplikácii alebo parkomate zadáte kód úseku ulice, na ktorej ste zaparkovali a systém vypočíta hodinovú sadzbu pre daný úsek.

Záchytné parkoviská

Cieľom zriadenia P+R (“Park and Ride”) parkovísk je znížiť množstvo individuálnej automobilovej dopravy smerujúcej do centra mesta a rezidenčných zón a umožniť návštevníkom zaparkovať priamo pri železničných staniciach v mestách a obciach regiónu alebo na vstupe do mesta s možnosťou prestúpiť na verejnú dopravu.

V rámci Bratislavského samosprávneho kraja sú zriadené viaceré P+R parkoviská napríklad pri železničných staniciach v Malackách, Senci, Pezinku, či Svätom Juri. Pre ešte lepšiu dostupnosť sa viaceré záchytné parkoviská nachádzajú aj priamo na území Bratislavy a návštevníci môžu po zaparkovaní prestúpiť na MHD.

Parkovanie v zóne BPS

Kde parkovať v zóne ?
V zóne je parkovanie možné výlučne na plochách, ktoré sú na parkovanie určené, mimo nich je parkovanie zakázané.

V zóne je možné parkovať na:
a, parkovacích miestach vyznačených dopravným značením na ulici (značka)
b, parkovacích miestach, nachádzajúcich sa mimo ulice t.z.
• na parkoviskách s organizovanou prevádzkou (závorové systémy)
• vo veľkokapacitných parkovacích garážach,resp.vo dvorových priestoroch

Čo je zóna?

Zóna s dopravným obmedzením (ďalej len „zóna“)

Zóna s dopravným obmedzením je určená oblasť v centre Bratislavy, ktorá je označená zvislými dopravnými značkami so symbolom značky zákaz státia. Jej súčasťou je aj pešia zóna označená zvislou dopravnou značkou.

V zóne je parkovanie dovolené len na miestach označených dopr. značkami Platené parkovisko alebo P-Reservé.

Mapku zóny s dopravným obmedzením nájdete TU.

Ako parkovať v uličných priestoroch?
– Parkovacie miesta na ulici
– Parkovisko s organizovanou prevádzkou  (na Dunajskej ulici)

Parkovné je možné uhradiť formou sms správy alebo zakúpením parkovacej karty v automate. Povinnosť platenia je v pracovné dni v čase od 8:00 do 18 h.

Na uliciach v centre mesta je celkovo v prevádzke viac ako 50 parkovacích automatov s možnosťou úhrady bezkontaktnou platbou.
Automaty komunikujú v piatich rečiach, okrem slovenčiny je k dispozícii angličtina, nemčina, maďarčina a francúzština.
Na parkovacích automatoch je umožnená voliteľná dĺžka doby parkovania.

 Ako to funguje?

Po úhrade základných 30-tich minút za 0,70 € ( minimálna cena parkovného ) umožní automat zvoliť si vlastnú dĺžku doby parkovania podľa hodnoty vhodených mincí. V praxi to znamená , že za každých vhodených 10centov pripočíta automat 5 minút parkovného. Čas dokedy je parkovanie uhradené, zobrazuje automat na prehľadnom grafickom displeji. Ak vodičovi tento čas vyhovuje, stlačí zelené tlačidlo a automat mu vytlačí parkovací lístok. Lístok potom vodič umiestni na viditeľné miesto za predné sklo svojho vozidla.
V prípade potreby môže vodič celú transakciu červeným tlačidlom zrušiť a voľbu znovu opakovať.
Mincovník akceptuje mince v nominálnych hodnotách 10c, 20c, 50c, 1€, 2€.

Okrem možnosti úhrady parkovného v parkovacích automatov budú naďalej fungovať obľúbené platby formou  SMS správy zaslanej na skrátené číslo 2200.

Parkovanie pre turistické autobusy

Platené
• Autobusová stanica Nivy, Bratislava
www.slovaklines.sk/bus-parking, maximálna kapacita 10 autobusov
• Parkovisko Osobný prístav, Fajnorovo nábrežie 2
www.propark.sk/parkovisko-osobny-pristav/
Primárne určené pre lodných turistov, kapacita je 10 autobusov

Neplatené
• Parkovisko na Litovskej ulici, Slávičie údolie
kapacita 9 autobusov
otvorené nonstop, max. doba státia 3 hodiny
Dostupnosť z centra: po nábreží Dunaja cez Mlynskú dolinu alebo po Pražskej a Brnenskej ulici cez Patrónku a Mlynskú dolinu

Zastávky pre nástup a výstup cestujúcich
Zastávka pre nástup a výstup cestujúcich, max. 10 minút
• Mudroňova ulica – Bratislavský hrad
• Rázusovo nábrežie – pred a oproti Hotelu Park Inn Danube
• Hurbanovo námestie – zastávka MHD
• Nábrežie arm. gen. L. Svobodu – v blízkosti Botela Pressburg
a komplexu River Park
• Na Slavíne – pamätník Slavín
• Malá Scéna – pred divadlom Malá Scéna
• Olejkárska – pri Slovenskom národnom divadle

Ako parkovať na Tyršáku