Kontaktujte nás

Vaše telefonické dopyty radi zodpovieme počas pracovných dní v čase od 9:00 do 16:00.

Môžete nás tiež kontaktovať e-mailom na adrese touristinfo@visitbratislava.com.

 

Infolinku s prepisom nájdete na tomto linku

Antická Gerulata Rusovce

V areáli múzea, ktorý bol súčasťou Limes Romanus, sa nachádzajú základy stavieb z 2. až 4. storočia. Je to miesto, kde stál rímsky vojenský tábor Gerulata. Vo výstavnej sieni sú umiestnené nálezy z archeologických výskumov.

Gerulata je rímsky vojenský tábor, ktorý bol súčasťou Rímskej hranice Limes Romanus na severe ríše. Okolo tábora sa rozprestierala osada, v širokom oblúku za osídlenou časťou sa nachádzali pohrebiská.
V širšom zázemí boli rustikálne sídliská a villy rustici, súčasťou bol iste aj prístav na Dunaji, ktorý sme zatiaľ archeologicky nepotvrdili.
V roku 1961 pri ťažbe zeminy na stavbu dunajských hrádzí narazili robotníci na kamenné piliere.
Začal sa intenzívny výskum a už v roku 1963 bola znovunájdená Gerulata vyhlásená za Kultúrnu pamiatku.

Múzeum Antická Gerulata môžete navštíviť v lete a nájdete ho za odbočkou pri Kostole sv. Márie Magdalény na Gerulatskej 69.
V lapidáriu múzea je vystavená unikátna zbierka kamenných výtvarných diel, doplnená vitrínami s nálezmi Gerulaty – šperkami, súčasťami odevu, zbraňami, keramikou, toaletnými predmetmi, doplnená modelmi kastela a villy rustici, mapami, fotografickým materiálom a rekonštrukciou kostrového hrobu. V exteriéri sú prezentované kamenné múry kastela 2. stavebnej etapy a piliere neskoroantickej pevnosti zo 4. stor. po Kr.

Hoci prvá písomná zmienka antickej Gerulaty siaha až do 16. storočia, jej presná poloha nebola známa, až kým v roku 1965 archeológ Ján Dekan nenašiel dôkazy o dvoch pevnostiach. Jedna z nich bola po sto rokoch zničená markomanským kmeňom, druhá bola neskôr postavená Rimanmi ako súčasť opevňovania hraníc Rímskej ríše.

Bližšie informácie o vstupnom nájdete TU. *100% zľava s Bratislava Card.