Kontaktujte nás

Vaše telefonické dopyty radi zodpovieme počas pracovných dní v čase od 9:00 do 16:00.

Môžete nás tiež kontaktovať e-mailom na adrese touristinfo@visitbratislava.com.

 

Infolinku s prepisom nájdete na tomto linku

Divadlo P. O. Hviezdoslava

Mestské divadlo Pavla Országha Hviezdoslava je umeleckou scénou mesta, podobne, ako je to bežné v iných európskych metropolách.

DPOH je umelecká scéna s vlastným repertoárom, miesto významných udalostí v oblasti kultúry a vzdelávania, otvorený priestor pre invenčné umelecké projekty, diskusie, workshopy, festivaly. Programovú ponuku DPOH tvoria vlastné inscenácie, ktoré dopĺňajú koprodukčné predstavenia a hosťujúce divadlá.

Nachádza sa v bývalej budove Slovenskej národnej banky na rohu Laurinskej a Štúrovej ulice, postavenej v rokoch 1943 – 1947. Projekt vzišiel z verejnej súťaže na budovu banky a komorného divadla. Víťazmi súťaže sa stali architekti Ing. arch. Eugen Kramár a Ing. arch. Štefan Lukačovič. V roku 1944 dokončili hrubú stavbu a ďalej sa pokračovalo len v stavbe bankovej časti.

V roku 1948 sa rozhodlo o pridelení budovy Slovenskému národnému divadlu a začalo sa s vybavovaním budovy divadelnou technikou. Výtvarník František Gajdoš je zodpovedný za pôvodnú výzdobu hľadiska, foyerov a opony. Mozaikové okná vo foyeri vytvoril významný slovenský maliar Janko Alexy. Výstavba bola dokončená roku 1955.

V parteri divadla nájdete aj Divadelný Kiosk, v ktorom nájdete divadelný merchendise, kávu a iné 14.00-19.00 hod. a vždy hodinu pred predstavením.

Program a vstupenky