Kontaktujte nás

Vaše telefonické dopyty radi zodpovieme počas pracovných dní v čase od 9:00 do 16:00.

Môžete nás tiež kontaktovať e-mailom na adrese touristinfo@visitbratislava.com.

 

Infolinku s prepisom nájdete na tomto linku

Horský park

Horský park patrí k najstarším verejným parkom v Bratislave. Je to jedna z najhodnotnejších prírodných lokalít takmer v centre mesta so štvrtým stupňom ochrany. K parku patrí aj historická horáreň s kaviarňou a mini ZOO, vonkajšia galéria a park je obľúbeným miestom na prechádzky, oddych ale i športové aktivity

Horský park vznikol na západnom okraji mesta v roku 1868 úpravou už jestvujúceho lesného prostredia. Koncom 19. storočia bolo do parku vysádzaných mnoho nových druhov stromov, ako napríklad skupiny tisov, líp, platanov, ale aj ginko a rôzne cudzokrajné ihličnany. Park vznikal v období realizmu, počas ktorého sa v záhradnom umení presadzovali prírodno-krajinárske úpravy a rovnako sa zvýšil záujem o cudzokrajné dreviny.

Vzhľadom k drsnejším prírodným podmienkam, ktoré Horský park má (členitosť terénu, rozdielna slnečná expozícia, rozdielne vlhkostné pomery) sa tendencie o vysadenie rozmanitejšieho sortimentu rastlín výraznejšie neuplatnili a Horský park si zachoval charakter staršieho lesoparku. Prirodzeným centrom parku je Justiho pamätník s odpočinkovou terasou.

Historická horáreň

Dnes k parku patrí neodmysliteľne aj historická horáreň Horský park, ktorá sa stala vyhľadávaným miestom odpočinku, stretávania sa ľudí a originálnym kultúrnym centrom Bratislavy. Jej súčasťou je aj záhrada s detským ihriskom a libresso s vynikajúcou kávou a tradičnými bratislavskými orechovými a makovými rožkami. Počas leta sa tu konajú rôzne kultúrno-spoločenské podujatia. Horáreň zrenovovala a pre verejnosť otvorila Nadácia Horský park, ktorá sa výrazne zasadzuje aj o ochranu a zmysluplné vyžívanie Horského parku v dnešných dňoch.

 Horáreň nájdete na Lesnej 1

Nevynechajte ani Galériu Horský park, kde uvidíte sochárske diela slovenských autorov.

foto

Foto: Galéria Horský park