Kontaktujte nás

Vaše telefonické dopyty radi zodpovieme počas pracovných dní v čase od 9:00 do 16:00.

Môžete nás tiež kontaktovať e-mailom na adrese touristinfo@visitbratislava.com.

Radi vás privítame aj osobne v Turistickom informačnom centre počas otváracích hodín:
Pondelok – Piatok: 9:00 – 16:00
Sobota: 10:00 – 15:00
Nedeľa: zatvorené

 

Infolinku s prepisom nájdete na tomto linku

Brasil diferente

Menej známu tvár Brazílie predstavuje výstava v Umeleckom klube Studňa

Keď Zdenko Somorovský z osobnej skúsenosti tvrdí, že „každá cesta sa odohráva v určitom kolobehu, ktorý ma štyri fázy“ (od čítania a samovzdelávania až po textové či obrazové rozprávanie), potvrdzuje tak svoj dobrý prístup ako reportéra.

Ten vo svojich fotografických reportážach obohacuje aj o väčší záujem zameriavať sa na zdanlivo okrajové témy, na individuálne príbehy obyčajných ľudí, zákulisie „v jedinečných prírodných kulisách“ či skrátka na sprostredkovanie danej krajiny aj inak, ako sa od jeho zadaní očakáva.

Aspoň takto chce Zdenkovu tvorbu predstaviť aktuálna výstava „Brasil diferente“ v Stredoeurópskom dome fotografie v Bratislave. Z jeho početných a verejnosti známych fotografických reportáží často ďalekých krajín sa výstavný výber zameriava práve na Brazíliu (geograficky skôr severovýchod a Amazónia), ktorej venoval aj svoju prvú, nedávno vydanú knihu „Úžasná Brazília“.

No pozornosť na výstave sa neupriamuje na Rio de Janeiro, karneval, horúci temperament, spontánnych ľudí či kávovú kultúru, ale na skromných prievozníkov rýb, tajomné mangrovníky, architektúru baníckych mestečiek, paradoxné situácie v mestskej a vidieckej krajine, prepojenie ľudí s prírodou či na gestá, výtvarné zátišia a portréty bezdomovcov. Výstava sa tak pokúša poukázať nielen na iné videnie Brazílie, ale aj na iné „plány“ v Zdenkovej fotografickej tvorbe, ktoré nás posúvajú k úvahe nad niečím univerzálnejším a hlbším.