Kontaktujte nás

Vaše telefonické dopyty radi zodpovieme počas pracovných dní v čase od 9:00 do 16:00.

Môžete nás tiež kontaktovať e-mailom na adrese touristinfo@visitbratislava.com.

Radi vás privítame aj osobne v Turistickom informačnom centre počas otváracích hodín:
Pondelok – Piatok: 9:00 – 16:00
Sobota: 10:00 – 15:00
Nedeľa: zatvorené

 

Infolinku s prepisom nájdete na tomto linku

Immersion

Široko koncipovaná samostatná výstava Martina Krajca na Slovensku sa koncentruje na jeho najnovšie obrazy z obdobia 2019-2021, okrem jedného, umiestneného nad vstupnou rampou, ktorý pochádza z roku 2013.

Výstava predstavuje Martina Krajca ako výrazného figuralistu, ktorý nachádza podnety v modernistickej architektúre, filme, módnej fotografii a literatúre. Jej názov sa týka jednej z dlhodobých čŕt autorovej práce: vyjavovanie, prelínanie a prenikanie odohrávajúce sa medzi figurálnymi a zoomorfnými námetmi a ich uvoľneným znázornením založeným na prepojení bezprostredného maliarskeho gesta a kontemplatívneho výrazu.

Výstava je rozvrhnutá do niekoľkých vzájomne na seba nadväzujúcich okruhov. Každý z nich zahŕňa jednu z hlavných tém autorovho súčasného záujmu. Výstavu navrhli tak, že sa v nej dá prejsť z oboch strán: je uvedená a ukončená obdobným námetom: okom mladej ženy, pozorujúcim prichádzajúceho a odchádzajúceho diváka, ktorej telo sa mení na labuť. Tá sa ešte objavuje ako samostatný motív na jednom z najrozmernejších obrazov. Ide o výnimočné dielo, názov ktorého – Immersion nesie aj táto výstava.

Obrazy Martina Krajca oslovujú strhujúcim energickým vyhotovením. Vychádzajú z kresby poskytujúcej základný kompozičný priestorový rozvrh a určujúci hlavné obrysy tiel a predmetov, ktoré sú prekryté farebnými vrstvami, ktoré stále dôraznejšie zahusťujú vymedzenú „stage“, až po ich úplné potlačenie, v ktorom sa stráca aj príležitostne vrhnutý tieň.

Priebeh svojej práce v tomto roku Krajc zovšeobecnil pod názvom Päť foriem, ktorý stručne objasňuje základné vrstvy jeho maliarskeho prístupu: kresbu, lazúru, detail, gesto a liatie. Poukazujú na postupne sa prelínajúce, na seba kladené roviny posledných prác uchovávajúcich si svoju otvorenosť voči pozadiu, z ktorého sa v priebehu vlastného aktu maľby jednotlivé vrstvy pozvoľna vynárajú.