☎ Zavolajte nášmu Turistickému informačnému centru: +421 2 5441 9410 (miestna sadzba)

Kontaktujte nás

Radi Vám poskytneme praktické informácie o meste a jeho okolí. Či už sa potrebujete len zorientovať alebo poradiť ako čo najlepšie stráviť Váš čas v meste, náš ochotný a skúsený personál Vám rád pomôže.

Sme tu pre Vás 5 dní v týždni: pondelok – piatok 9:00 – 16:30

  • +421 2 5441 9410 (miestna sadzba)
  • touristinfo@visitbratislava.com

Alebo nás navštívte 7 dní v týždni v jednom z našich Turistických informačných centier

Jeseň v Danubiane

WALASSE TING – FASCINUJÚCI SVET FARIEB WALASSE TINGA

Tvorba Walasseho Tinga dnes patrí čínskej i západnej kultúre. Modernita jeho štýlu je vybudovaná na rozdielnosti čínskeho a západného umenia. Napriek tomu bol po príchode do Paríža považovaný za „moderného čínskeho umelca“. Vychádzajúc z tradícií čínskej atramentovej kaligrafickej maľby našiel odozvu v prostredí vtedajšej abstrakcie – tašizmu i abstraktného expresionizmu. Nadviazal úzke kontakty s umelcami skupiny CoBrA (najmä s P. Alechinským), s ktorými ho spájala estetická príbuznosť, interakcia medzi maľbou a kaligrafiou, písanie poézie i kolektívne iniciatívy. Navyše im bola spoločná improvizácia ako základ kreativity. V novom kultúrnom prostredí sa Ting nevzdal tradičných techník a prvkov čínskeho umenia, ale spájal ich s experimentovaním vlastným západnému umeleckému mysleniu.
V období amerického pobytu bolo rozhodujúce jeho stretnutie s popartom a abstraktným expresionizmom. Tieto protikladné umelecké štýly sa v Tingovej tvorbe synkretizovali do osobitej koncepcie zjednotenej východiskami z originality jeho kultúry. Jeho umelecký rast ovplyvnili kontakty s umelcami, najmä so Samom Francisom. Vďaka nemu vydal súbor básní Život za jeden cent (1C Life) s litografiami významných umelcov popartistov i abstrakcionistov (A. Warhol, J. Rosenquist, R. Lichtenstein, T. Wesselmann, P. Alechinsky, K. Appel, A. Jorn, S. Francis, K. Kogelnik a J. Mitchell).
Charakter maľby Walasseho Tinga sa transformoval od ranej monochrómnej gestickej expresie k farebným kompozíciám, ktoré charakterizuje figuralizmus čerpajúci z východných i západných zdrojov. Sériová multiplikácia motívu, žiarivá farebnosť spojená s tradičnou vzdušnosťou a priezračnosťou čínskej maľby situujú jeho tvorbu za hranice vlastnej kultúry. Docielil žiarivý svetielkujúci efekt v sériách kvetov a vtákov, ktoré sa stali legendárnymi.
Výstava predstaví významnú kolekciu diel zo zbierok Meulensteen, Nico Delaive a Frech.

MICHAEL RITTSTEIN – ĽAHKÝM KROKOM

Michael Rittstein (1949) je vynikajúcim umelcom svojbytného maliarskeho štýlu. V obrazových témach je pozorovateľom ľudí a sociálnej interakcie medzi živými bytosťami. Ich zobrazovaním sa snaží preniknúť do verbálnej a viac do neverbálnej podstaty situácie medzi nimi. Michael Rittstein kumuluje zo života odpozorované situácie a inscenuje ich na svojich obrazoch. Výsledkom je obraz, ktorý zachytáva ontologické princípy bytia človeka vo svete: jeho snaženia, výhry, prehry, grotesknosť morálky, ale aj vnútornú integritu jedinca. Fascinuje ho animálnosť pohybu ľudí a zvierat, preto sú scény zo života ľudstva a živočíchov akčné a dynamické, častokrát citujú barokovú perspektívu či hromadnosť a prepletenosť scén ako od Hieronyma Boscha. Rittstein je však súčasný a nepredkladá divákovi mravokárne významy. Rittsteina fascinuje príbeh človeka v jeho snaženiach. Jeho diela sú však esenciou nadhľadu. Preto aj jeho výstava je nazvaná „Ľahkým krokom”, teda svižne a s prehľadom. Koncentruje jeho pohľad na dnešný svet a predstavuje jeho tvorbu za ostatných pätnásť rokov. Expresiu a dynamiku jeho výjavov podtrhuje nezameniteľný rukopis. V spôsobe maľby nešetrí výraznými farbami, kladie ich v hutných vrstvách, obrazy tak majú svoj reliéf, lesk a plasticitu.
Na výstave je možné vidieť sériu malieb Športová epopej (2011), tá pozostáva z dvadsaťsedem obrazov zachytávajúcich olympijské športy a vznikla pri príležitosti XXX. letnej olympiády v Londýne na žiadosť Českého olympijského výboru. Vystavené je aj veľkorozmerné dielo Podľa scenára (2009), ktoré vzniklo na požiadavku významného českého režiséra Jana Němca k filmu 3D Film. Na výstave je možné vidieť viac ako šesťdesiat malieb autora, preto pri tejto príležitosti vznikla aj kniha Michael Rittstein, v ktorej maliar, umelec, pedagóg Rittstein vysvetľuje významy a okolnosti vzniku niekoľkých obrazov vlastnými slovami.

JÁN KELEMEN – BALANS

Možnosti umeleckého hľadania často spájajú zdanlivo protikladné výtvarné i technologické aspekty. Ján Kelemen si v tvorivých experimentoch vyskúšal rôzne technologické procesy a postupy. Prevažujúci abstraktný charakter maľby nepovažoval za jedinú umeleckú formu. Jeho hľadačský naturel vyplynul z citového vzťahu k prírode, prírodným materiálom, štruktúram a figuratívnosti. Na tomto základe sa formovalo netradičné uvažovanie, používanie rôznych materiálov a výtvarných foriem. K pôvodnému záujmu o grafiku a maľbu pribudli ďalšie oblasti – keramika, sochárstvo, tvorba objektov i performancií. Integrálnou súčasťou jeho tvorby sa popri plošných dielach stal priestor. Priestor ako miesto pre sochu a objekt, i ako miesto pre priame intervencie presahujúce do ochrany prírody.
Súčasná výstava ponúka výber z najnovšej maliarskej i sochárskej tvorby. Zámerom je vytvoriť vo výstavnom priestore syntézu farieb a tvarov v kontexte s priestorovými formami sochárskych diel. Charakter akčnej maľby predchádzajúcich období ustupuje farebným plochám a disciplinovanejším líniám, niekedy sa blížiacim ku geometrii. Výtvarný jazyk sa nespolieha na kaligrafické gesto, ale skôr stavia na monumentalite tvarov a expandujúcej farebnosti. Nové pole pre experimenty Kelemen objavil v práci so sklom. Sklená hmota mu poskytuje nielen rozdielne možnosti modelovania, ale aj prácu s ďalším prvkom – svetlom. Na výstave majú premiéru štruktúrované platne z líhaného skla kombinované ako objekty s lesklými sklenenými guľami a so zakomponovanou keramikou. Priestor dotvára súbor keramických sôch, typovo odvodených z figúry. Autor zvolil geometrizujúcu formu vychádzajúcu z kužeľovitých a valcovitých útvarov. Medzi maliarskymi i priestorovými dielami existuje vnútorné prepojenie vyjadrujúce základnú umelcovu ideu hľadania rovnováhy medzi prírodnými a abstraktnými formami.

PETER UCHNÁR – ILUSTRÁCIE

Umelec tým vyslovil základnú charakteristiku svojej tvorby. Peter Uchnár je predstaviteľom maliarsky koncipovanej ilustrácie. Obidve oblasti, voľná tvorba a ilustrácia, sa prelínajú. Spája ich podstata výtvarného spracovania. Základom ilustrácie býva kresba, pričom použitie farby má skôr koloristickú funkciu. Peter Uchnár nezakladá svoj výtvarný prejav na linearizme, i keď je výborný kresliar. Farbu vníma ako čistý maliarsky prostriedok, a tak s ňou aj pracuje. Obrazovú plochu buduje ako hlboké priestory, v ktorých sú figúry a predmety, tvarované plasticky, valérmi ako priestorová kvalita. Farebnosť volí v lomených, miešaných tónoch, ktoré sú zjednotené svetelným oparom. V zásade sa vyhýba kontrastnej a ostrej farebnosti. Farebný tonus udržiava vo funkcii ireálneho kontextu. Podčiarkuje to aj koncepcia obrazového priestoru. Je skôr vzduchom, v ktorom sú kompozície nadľahčované, bez gravitácie, a často levitujú vo vírivom pohybe. Nadhľad z vtáčej perspektívy je akoby nazeraním cudzej entity. Pripisovaná fantazijnosť skôr naznačuje spojenie so súčasnými vizuálnymi konštrukciami iluzívnych sci-fi svetov.
Z početných titulov je ťažiskom výstavy výber z Truhlice najkrajších rozprávok (2014) a ikonického Petra Pana (2009, 2015). Uchnár v nich naplno uplatnil svoj maliarsky princíp, ľahkú prácu so štetcom, šrafovanie, škvrny i farebné nuansy. Dômyselná manipulácia s perspektívou využíva ľubovoľný vzťah veľkosti predmetov a figúr, pôsobivé kontrasty zväčšenín i rotujúce kompozície. Z voľnej grafickej tvorby ponúka výber k básnickým zbierkam Juraja Žemberu V rukavičkách z vlastnej kože (2013), Rana po štepárskom noži (2016) a k zbierke Kataríny Mikolášovej Sonáta pre zem (2017). Básne ho inšpirovali k abstraktným úvahám o vzťahu mikrosveta a makrosveta. Realizoval ich inovovanou technológiou rytím do plastových platní, pripomínajúcou drevoryt.

Trvanie výstav:

9.9.–29.10.2017 (Ján Kelemen, Peter Uchnár)
9.9-12.11.2017 (Walasse Ting, Michael Rittstein)

Majstrovstvá Európy vo volejbale žien 2019

Táto stránka používa súbory cookies. Pokračovaním prehliadania tejto stránky vyjadrujete súhlas s ich využívaním. Informácie o využívaní súborov cookies.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close