Kontaktujte nás

Vaše telefonické dopyty radi zodpovieme počas pracovných dní v čase od 9:00 do 16:00.

Môžete nás tiež kontaktovať e-mailom na adrese touristinfo@visitbratislava.com.

 

Infolinku s prepisom nájdete na tomto linku

Jiří Kroha – Od moderny po socialistický realizmus

Výstava predstavuje zložitú osobnosť a umelecký vývoj pozoruhodného architekta a výtvarného umelca 20. storočia v Československu

Mnohostranná osobnosť architekta, maliara, sochára, scénografa, spisovateľa a pedagóga Jiřího Krohu, člena medzivojnovej avantgardy je v histórii výtvarného umenia jedinečná. Vo svojom umeleckom prejave vyšiel z expresionizmu, prešiel  kubistickým i konštruktivistickým obdobím, cez purizmus a funkcionalizmus a vzhľadom k jeho silnému sociálnemu cíteniu a ľavicovej orientácii tvoril po roku 1948 v duchu socialistického realizmu.

Sociologické fragmenty v kolážach

Vrcholným dielom Jiřího Krohu v oblasti sociológie je súbor obrazových koláží tzv. Sociologický fragment bývania (1930 – 1933), kde na základe výskumu jednotlivých sociálnych tried definoval sociálny štandard bývania v niekoľkých oblastiach napr.: hygiena, voľný čas, odievanie, zdravie, ako aj spánok, rodina či sexualita. Krohov  monumentálny cyklus koláží Sociologický fragment bývania odráža v štatistických údajoch a obrazoch sociálne pomery medzivojnového obdobia v Československu.