Kontaktujte nás

Vaše telefonické dopyty radi zodpovieme počas pracovných dní v čase od 9:00 do 16:00.

Môžete nás tiež kontaktovať e-mailom na adrese touristinfo@visitbratislava.com.

 

Infolinku s prepisom nájdete na tomto linku

Krajiny v pohybe

Výber z najnovšej tvorby Michala Fízika, v ktorej sa autor navracia späť k svojmu prvotnému záujmu o krajinu, ktorá ho vždy fascinovala

Vytvára imaginatívne ladené krajiny, scény či situácie, ktoré otvára osobnej predstavivosti diváka. Samotný názov výstavy Krajiny v pohybe môže odkazovať na industriálnu krajinu, kde už neexistuje miesto, čo by nezasiahol vplyv človeka.

Tiež ale umožňuje preniesť sa do „zákulisia“ obrazu, na miesta, ktoré sa v každodennom zhone dajú ľahko prehliadnuť. Výstava je akousi pozvánkou diváka na cestu mentálnou krajinou, nachádzajúcej svoj predobraz za rohom budovy, zo strany, ktorú sme nikdy nevideli, pochádza zo screenshotu bežiaceho videa na youtube alebo zo spomienky na ducha miesta, ktoré autor navštívil ešte ako malý chlapec.

Fízik v pre neho typických odtieňoch fialovej, šedej alebo čiernej farby znázorňuje pomerne všedné až banálne námety, ktoré ale vďaka jeho zobrazeniu vo výsledku pôsobia tajomne, vznešene až monumentálne. Vo svojej maliarskej tvorbe nadväzuje na tradíciu mimetickej maľby, v jednotlivých dielach však osciluje na pomedzí reality a abstrakcie, čo vytvára výsledný snový, niekedy až mysteriózny výraz jeho obrazov.

Vo výstave zastúpené priestory, s ktorými autor pracuje, sú verejné miesta, detaily mestských zákutí, architektúrou, ale i vybranými útržkami krajín. Tie sprostredkúva nielen prostredníctvom média maľby, ale tiež v podobe fotografií, skíc, fotomontáží alebo objektov

Sám experiment je pre autora dôležitou súčasťou tvorby, do svojich obrazov často zasahuje kresbou, sprejom alebo narúša povrch maľby jej ničením či vyrezávaním, čím dochádza k dekonštrukcii klasickej krajinomaľby.

Dôležitým aspektom Fízikovej tvorby je spôsob inštalácie jeho výsledných diel. Podobne ako modernisti, aj on se vymedzuje voči pomyselnému ohraničeniu obrazu rámom a expanduje do priestoru. Často sa tak u jeho obrazov dá stretnúť s volne plápolajúcimi a presahujúcimi koncami plátien, bez pevnej podpory. Inokedy sa u neho narušením povrchu stáva maľba objektom. Napriek tomu, že na prvý pohľad môže jeho tvorba pôsobiť doslovne, opak je pravdou, skutočná abstrakcia sa totiž odohráva ako v obrazoch, tak i vo výstavnom priestore medzi nimi.

foto