Kontaktujte nás

Vaše telefonické dopyty radi zodpovieme počas pracovných dní v čase od 9:00 do 16:00.

Môžete nás tiež kontaktovať e-mailom na adrese touristinfo@visitbratislava.com.

 

Infolinku s prepisom nájdete na tomto linku

Bratislava Mozart Festival

Desiata edícia Bratislava Mozart Festivalu je dôvodom na krátke zamyslenie sa či dokonca drobné bilancovanie. Za desať rokov existencie podujatie prešlo prirodzeným vývojom. Našlo si svoje miesto v štruktúre bratislavských hudobných eventov a čas dostatočne preveril aj jeho životaschopnosť.

V osobnej rovine som rád, že zásluhou festivalu sa v Bratislave uvádza podstatne viac Mozartovej hudby v podaní elitných interpretačných špecialistov. Okrem opakovaného uvedenia Gran Partity či Requiem v rámci jednotlivých ročníkov BAMF zazneli aj iné nádherné Mozartove opusy ako napr. Les petite Rien, Sei Notturni, Koncert pre flautu a harfu, veľká Symfónia g mol či zaujímavý aranžmán Jupiterskej symfónie z pera Petra Lichtenthala.

Umeleckú identitu podujatia veľmi ovplyvnila aj hudba „prešporských“ autorov (Zimmermann, Družecký, Sperger), ktorí práve v ére Mozarta dokázali vytvoriť mimoriadne hodnotné opusy. Viaceré z nich už zazneli v uplynulých festivalových edíciách, ďalšie sú v aktuálnom programe a v dramaturgickom pláne nasledujúcich ročníkov.

V jubilejnom 10. ročníku sme pre Vás pripravili koncert Ensemble Dialoghi s úžasnou španielskou klaviristkou Cristinou Esclapez a talianskym fenomenálnym klarinetistom Lorenzom Coppolom. Osobne ma teší, že po mnohoročnom plánovaní sa konečne dočkáme uvedenia Mozartových piesní v podaní ukrajinského sesterského dua Olgy a Natalye Pasichnyk. A v neposlednom rade máme vysoké umelecké očakávania od mladej poľskej formácie Quartetto Nero. Festival otvárame tradične uvedením Mozartovho Requiem a podujatie vyvrcholí koncertom flámskeho orchestra Terra Nova Collective s dirigentom Vladom Weverbergom a sólistkou Aureliou Vişovan.

V rámci sprievodného programu sa uskutočnia majstrovské triedy pre klarinet, kladivkový klavír a spev, či Hudobná vychádzka so sprievodom Zuzany Godárovej.

Róbert Šebesta, umelecký riaditeľ festivalu

Program

27.10. 19:00 Mozart: Requiem, Katedrála sv. Martina
otvárací koncert festivalu
Sólisti Salzburskej koncertnej spoločnosti, Orchester 1756, Cantus XVII
Marian Lejava a.h. – dirigent

5.11. 19:00 Ensemble Dialoghi, Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca
W. A. Mozart, J. Haydn, F. A. Hoffmeister
Sonáty a Duo pre klarinet d’amour a kladivkový klavír / Sonáta a Rondo pre klavír
Ensemble Dialoghi
Lorenzo Coppola (IT) – klarinet d’amour • Cristina Esclapez (ES) – kladivkový klavír

11.11. 19:00 Quartetto Nero, Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca
A. Zimmermann, J. Haydn, W. A. Mozart
Sláčikové kvartetá a Klarinetové kvinteto
Quartetto Nero (PL), Róbert Šebesta – klarinet d’amour

12.11. 14:00 Hudobný génius & Genius loci Prešporka, začiatok vychádzky: Primaciálne námestie
Hudobná vychádzka Bratislavou na tému jubilejného ročníka festivalu, ktorou sprevádza Zuzana Godárová
Po skončení vychádzky vás pozývame na teplý čaj / kávu v Dome Albrechtovcov na Kapitulskej ulici.

21.11. 19:00 Mozart: Piesne, Koncertná sieň Dvorana
W. A. Mozart: Piesne pre soprán a klavír – výber
Olga Pasichnyk (UA) – soprán, Natalya Pasichnyk (UA) – klavír

24.11. 19:00 Terra Nova Collective, Moyzesova sieň
P. van Maldere, J. Haydn, W. A. Mozart
Symfónie a Klavírny koncert
Terra Nova Collective (BE), Vlad Weverbergh – dirigent
Aurelia Vişovan (RO) – kladivkový klavír

Sprievodné podujatia

6.11. 09:30 Majstrovská trieda – Cristina Esclapez , VŠMU – Koncertná sieň Dvorana (vstup voľný)
120 min
kladivkový klavír
majstrovská trieda – kladivkový klavír 
Cristina Esclapez (ES)
pre študentov hudobných odborov
V spolupráci s Hudobnou a tanečnou fakultou VŠMU.

6.11. 14:30 Majstrovská trieda – Lorenzo Coppola, VŠMU – Koncertná sieň Dvorana (vstup voľný)
120 min
klarinet
majstrovská trieda – klarinet / historický klarinet
 Lorenzo Coppola (IT)
pre študentov hudobných odborov
V spolupráci s Hudobnou a tanečnou fakultou VŠMU.

22.11. 10:00 Majstrovská trieda – Olga Pasichnyk, VŠMU – Koncertná sieň Dvorana (vstup voľný)
120 min
majstrovská trieda – spev
 Olga Pasichnyk (UA)
pre študentov hudobných odborov
V spolupráci s Hudobnou a tanečnou fakultou VŠMU.

ONLINE VSTUPENKY