Kontaktujte nás

Vaše telefonické dopyty radi zodpovieme počas pracovných dní v čase od 9:00 do 16:00.

Môžete nás tiež kontaktovať e-mailom na adrese touristinfo@visitbratislava.com.

 

Infolinku s prepisom nájdete na tomto linku

Ozveny, odkazy

Maliarku Vieru Palárik Margetovú v najnovšej prezetntácii jej diel zaujali írske stredoveké rukopisy, evanjeliáre

Inšpirácia ilumináciami evanjeliárov, uvedomenie si ich výnimočných výtvarných a ideových hodnôt, vznikla prirodzene na doterajšej maliarkinej tvorivej ceste, dopracovala sa ku nej.

Objavuje akoby mimovoľne abstrahované konfigurácie a kompozície autonómnej obrazovej reči. Počiatočný zámer voľne interpretovať témy a princípy ikonomaľby prerástol a vyzrel v osobitnú autorskú poetiku.

V nej maliarka prejavuje vysokú kultúru maľovania v komponovaní, vo vytríbenom autochtónnom kolorizme, v tvarových definíciách, v užívaní všetkých elementov obrazu v nadobúdanej reči znakov. Každé plátno obsahuje viacero farebných vrstiev, opakovane nanášaných a strhávaných.

Maliarka oceňuje lineárne osnovy kompozícií, autonómnosť čiary a ďalších skladobných elementov, znakovú artikuláciu figurálnych a zvieracích motívov. Farba hrá v autorkiných interpretáciách iluminácií osobitú úlohu. Spracúva ju metódou palimpsestu.

foto