Kontaktujte nás

Vaše telefonické dopyty radi zodpovieme počas pracovných dní v čase od 9:00 do 16:00.

Môžete nás tiež kontaktovať e-mailom na adrese touristinfo@visitbratislava.com.

Radi vás privítame aj osobne v Turistickom informačnom centre počas otváracích hodín:
Pondelok – Piatok: 9:00 – 16:00
Sobota: 10:00 – 15:00
Nedeľa: zatvorené

 

Infolinku s prepisom nájdete na tomto linku

Scherzovci. Reštaurovanie rodinného portrétu

Výnimočné dielo zo zbierky Galérie mesta Bratislavy dostalo nový šat vďaka náročnej reštaurácii

Obraz zobrazujúci rodinu svojho času jedného z najbohatších ľudí v Prešporku vzbudil pozornosť už pri svojom vzniku v roku 1835. Namaľovať veľkorozmerné dielo s 11 postavami v nadživotnej veľkosti bolo totiž časovo a finančne náročné.

Tento obraz z obdobia biedermeieru patrí dnes už medzi ikonické diela, nielen vďaka výnimočnému príbehu svojho vzniku, ale aj preto, že sa ho podarilo získať do verejnej inštitúcie.

V roku 2018 nadviazala Galéria mesta Bratislavy spoluprácu s Historickým múzeom a Maďarskou akadémiou výtvarných umení v Budapešti. Jej cieľom bola príprava medzinárodného výstavného projektu, ktorý by predstavil dielo a aktivity pôvodom talianskeho umelca pôsobiaceho v Uhorsku a krátko aj v historickom Prešporku – Jakuba Marastoniho (1804 Benátky ˗ 1860 Pešť).

Okrem predpokladaného hosťovania putovnej výstavy, ktorá sa pre pandémiu zatiaľ neuskutočnila, si v mestskej galérii predsavzali aj re-reštaurovať jedno z najvýznamnejších Marastoniho diel – veľkorozmerný skupinový portrét rodiny obchodníka Filipa Scherza de Vaszója, ktorý je od roku 1959 súčasťou galerijných zbierok.

Tohto časovo i odborne náročného zásahu sa v roku 2019 ujali reštaurátorky a dlhoročné pracovníčky Galérie mesta Bratislavy Barbara Davidson a Anna Gregová. Časom sa do projektu okrem realizačného tímu galérie zapojili aj ďalší odborníci, čím vznikol komplexnejší obraz o tomto ikonickom diele z obdobia biedermeiera.

Cieľom tejto komornej výstavy je prezentovať postup reštaurátorského zásahu a materiálovo-technickú analýzu skladby diela, ktorú realizovala Zuzana Machatová z Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave. Okrem skupinového portrétu rodiny Filipa Scherza do nej zahrnula aj ďalší solitér zo zbierky galérie – portrét pátra Karola Scherza.

Vďaka historickému výskumu vyšli najavo aj nové genealogické súvislosti a upresňujúce poznatky o členoch rodiny Scherzovcov a ich postavení v rámci prešporských finančných a spoločenských mestských elít. Elene Kurincovej z Múzea mesta Bratislavy, ktorá sa tejto téme dlhodobo venuje, sa podarilo potvrdiť či vyvrátiť niektoré doterajšie hypotézy ohľadne identifikácie viacerých zobrazených členov rodiny.

foto