Kontaktujte nás

Vaše telefonické dopyty radi zodpovieme počas pracovných dní v čase od 9:00 do 16:00.

Môžete nás tiež kontaktovať e-mailom na adrese touristinfo@visitbratislava.com.

 

Infolinku s prepisom nájdete na tomto linku

Židovská Bratislava

Bratislava bola po celé stáročia významným centrom židovského života a vzdelanosti.

História židov v meste sa bohužiaľ nevyhla tragédiám, či už v podobe ich vyhnania, zahynutia počas holokaustu a ničenia židovského dedičstva počas komunistického režimu.

Dodnes však v meste židovských obyvateľov a ich kultúru pripomína mnoho budov, ulíc či pamätníkov, ktoré v sebe skrývajú kus histórie. Viete, kde sa nachádza skrytá brána synagógy zo 14. storočia či ako vyzerá pamätník holokaustu v Bratislave? Spoznajte tie najvýznamnejšie miesta spájajúce sa so židovskou kultúrou:

Pamätník Chatama Soféra

Pamätník slávneho židovského učenca Chatama Sófera (1762-1839). Okrem jeho hrobky sa tu nachádza ďalších 22 hrobov významných osobností židovskej komunity.

Kde: Nábrežie armádneho generála Ludvika Svobodu 20

Synagóga

Posledná zachovaná synagóga bola postavená v rokoch 1923-1926 podľa projektov architekta Artura Szalatnaia-Slatinského. Synagóga sa v uličnej fronte prezentuje monumentálnym stĺporadím, ktoré má sedem pilierov. V interiéri sa snúbi novátorská železobetónová konštrukcia a dobové kubistické detaily s historizujúcimi prvkami.Synagóga má priestory na štúdium i priestory pre menšie spoločenské zhromaždenia a, samozrejme, šatne a toalety. Synagóga dodnes slúži svojmu pôvodnému účelu. V areáli bude postupne umiestnených niekoľko pamätných tabúľ venovaných spomienke na obete holokaustu.

Kde: Heydukova ulica 11

Židovské komunitné múzeum

Židovské komunitné múzeum sa venuje histórii a kultúre židovskej komunity v Bratislave a regióne. Stála expozícia Židia v Bratislave a ich dedičstvo je inštalovaná na prvom poschodí synagógy, ktorá dodnes slúži ako miesto židovských bohoslužieb.

Kde: Heydukova 11-13

Stredoveké geto

V Bratislave sa v 13.-14. storočí nachádzalo Židovské geto. Židia v tom čase mohli žiť na území hradbami opevneného slobodného kráľovstva mesta. Pôvodnú časť stredovekého opevnenia nájdete dodnes medzi kláštorom uršulínok a vstupmi do bývalého obchodného domu Dunaj a ministerstva kultúry.

Kde: Nedbalova ulica

Múzeum Židovskej kultúry

Poslaním múzea je uchovávať a propagovať židovskú kultúru a umenie na Slovensku. Činnosť múzea je zameraná na prezentáciu duchovnej a hmotnej židovskej kultúry a dokumentáciu holokaustu na Slovensku. Jeho snahou je zachrániť pred zničením, zabudnutím alebo vývozom do zahraničia trojrozmerné judaiká a iné dokumenty.

Kde: Židovská 17

Portál stredovekej synagógy

Skrytým miestom je gotický vstupný portál – jediný uchovaný pozostatok zo stredovekej bratislavskej synagógy. Spomínala sa už v roku 1335, Benedikt XII. informoval ostrihomského arcibiskupa, že cisterciánski mnísi sa sťažovali na rušivý hluk z tejto synagógy. V roku 1360 boli židia prvýkrát vyhnaní z Bratislavy a synagóga bola premenená na Kaplnku Božieho tela.

Kde: Panská 11

Pamätník holokaustu

Memoriál vybudovaný v roku 1996 na pamiatku 105 000 obetí holokaustu zo Slovenska spája dve spomienky. Samotný holokaust a neologickú synagógu. Súčasťou pamätníka je plastika Dávidovej hviezdy a čierna silueta zničenej synagógy.

Kde: Rybné námestie

Židovská ulica

Jediným miestom, kde sa smeli židia usídliť, bola Židovská ulica známa aj ako Judengasse. Nešlo o mestské územie, ale podhradie a jeho obyvatelia boli poddanými.  Pálffyovci dovolili židom usídliť sa tu v roku 1599 a až do roku 1840 smeli bývať iba na tejto ulici. Ulica mala dve brány, ktoré na noc zatvárali mestskí strážnici. Po prijatí Zákona č. XXIX v roku 1840, ktorý židom priniesol rezidenčnú slobodu, prosperujúce židovské rodiny sa presídlili do iných častí mesta. Požiar v roku 1913 spôsobil chátranie tejto štvrti a jej definitívnym koncom bola výstavba Mosta SNP v šesťdesiatych rokoch.

Kde: Židovská ulica

Bratislavská ješiva

Viete, že v Bratislave bola jedna z najvýznamnejších inštitúcií židovského vzdelávania? Bratislavskú ješivu, známu aj ako Prešporská ješiva, videol Chatam Sofer a následne tri generácie jeho potmkov. Srdcom ješivy bola tzv. Šiur štube (poslucháreň), kde prebiehalo denné štúdium a modlitby. Budova bola zbúraná v 60. rokoch 20. storočia a dnes tu stojí obytný dom. Činnosť Prešporskej ješivy obnovili v Izraeli.

Ortodoxný cintorín

Miesto, kde sú pochovaní významní bratislavskí ortodoxní rabíni, medzi nimi aj syn a vnuk Chatama Sofera, sa nachádza na svahu nad Dunajom. Zaujímavým prvkom cintorína je dom smútku. Interiér obradnej siene je nezdobený s terazzovou podlahou s čierno-bielym šachovnicovým motívom.

Kde: Žižkova 36

Viac informácií o pamiatkach, histórii a židovskej komunite nájdete na www.jewishbratislava.sk

Extra tip: Chcete spoznať zo židovskej kultúry čo najviac v sprievode odborníka? Vyskúšajte prehliadku Židovská Bratislava.