Get in touch with us

The Tourist Information Centre is closed from 25th November 2021 until further notice.

In urgent cases, please contact us on workdays either by phone at +421 918 573 172 or email us at touristinfo@visitbratislava.com. We are happy to answer your queries between 10:00 am and 3:00 pm.

Koronázási ünnepségek

Magát a koronázást megelőzte a királyválasztó gyűlés, amelyen döntöttek a király személyéről. Később utódját már maga az uralkodó választotta majd az 1687-es évtől a magyar országgyűlés törvénybe iktatta a Habsburg-ház örökös jogát a magyar koronára és trónra. A királynak mindig a megelőző király elsőszülött fiának kellett lennie. III. (VI.) Károly uralkodása alatt ezt a törvényt kibővítették, így férfi örökös hiányában az uralkodó leányát is meg lehetett koronázni.

A királyok koronázása a királyválasztó gyűlés által jóváhagyott pontos szertartásrend szerint folyt le, amely meghatározta az útvonalat, melyen a koronázási menet haladt az ünnepség egyes állomásaihoz. A leendő uralkodó rendszerint ugyanazon a kapun lépett a városba és ugyanazon az úton haladt végig, mint elődei.

Az uralkodó a koronázás előtt a Dunán átívelő, csónakokon vagy pontonokon alátámasztott hídon át érkezett a város területére, ahol fanfárokkal és ágyúkból leadott díszsortüzekkel üdvözölték. Ezután a várban vagy a városban, a mai Prímási téren található érseki palotában szállt meg.

A koronázási szertartás a Szent Márton dómban zajlott le, ahová a leendő uralkodó lóval vagy kocsival jutott el a várból vagy az érseki palotából. A templomba a déli bejáraton át léptek be, majd a koronázási menet az immár megkoronázott királlyal az északi kapun át hagyta el a dómot. Az ünnepélyesen feldíszített dómban a királyt az egyházi és világi méltóságok fogadták. A több óráig tartó koronázási szertartás résztvevői számára magában a templomban páholyokat és lépcsős emelvényeket állítottak. A koronázási szertartás ünnepélyes szentmise keretén belül folyt le. Magyarország Szent Koronáját az ország legnagyobb egyházi méltósága, a pápát képviselő prímás – az esztergomi érsek helyezte az új király fejére.

A király jobb kezébe a jogart, bal kezébe pedig az országalmát kapta. A jelenlevők a nádor után háromszor kiáltották „Vivat Rex!“ – Éljen a király! Ezt a Te Deum himnusz követte, majd folytatódott a mise. A királyi feleségek koronázásakor a magyar koronát a királyné jobb válla fölött tartották annak jeléül, hogy férje mellett álljon és segítsen neki vinni a királyi kötelességek terhét. A királynékat nem az esztergomi, hanem a veszprémi érsek koronázta. Ennél a szertartásnál nem a Szent Koronát, hanem a Habsburgoknak egy erre a célra készült koronáját használták és a királyné nem kapott kardot, jogart és országalmát sem.

A dómból a frissen megkoronázott uralkodó a koronázási menettel együtt elindult a városon keresztül. A menet élén a koronázási kereszt mögött papok vonultak, utánuk pedig a főnemesek, akik a magyar korona alá tartozó országok zászlait vitték. A koronázási menet útvonala a ferences kolostorig vörös posztóval vagy a magyar zászló három színét viselő posztóval volt borítva, amelyet a menet elvonulása után a tömeg darabokra tépett. A ferences kolostor felé haladva a menet áthaladt a városháza előtti téren a Miksa, az első Pozsonyban koronázott magyar király szobrával díszített szökőkút mellett. Mária Terézia koronázási menete volt az egyetlen, amely megállt Szűz Máriának a jezsuita templom előtti márványszobránál is, hogy a királynő tiszteletét fejezze ki védőszentjének.

A ferencesek templomában baldachinos emelvény állt, amelyre trónt állítottak a király számára. A király innen ütötte a koronázási karddal az Aranysarkantyús rend lovagjaivá az uralkodó iránti hűségükért kiválasztott férfiakat. A lovagok innentől arany vagy aranyozott sarkantyút, kardot és lószerszámot viselhettek. A szertartás befejeztével a menet a lovon ülő (Mária Terézia hintón) uralkodóval áthaladt a szűk, fehér homlokzatú házakkal közrefogott Fehér utcácskán.

A menet ezután a Mihály-kapun és a várárkon átívelő kőhídon át elhagyta a középkori város területét és a városfalakkal szembeni szabad térségen állt meg, ahol vörös vagy háromszínű posztóval bevont fa tribün állt. Itt zajlott le a koronázási ünnepség következő fontos eseménye, amikor az uralkodó letette a koronázási esküt. A király hangosan ismételte az esztergomi érsek által előmondott eskü szövegét. A király ebben megesküdött a nemesség jogainak és kiváltságainak megőrzésére, az ország területének megóvására, vagy új területek szerzésére és az ország elfoglalt területeinek felszabadítására. Az eskütétel után a nemesség felkiáltásokkal üdvözölte új királyát. A nádor háromszor egymás után „Vivat Rex!“-et kiáltott és a sokadalom megismételte. Ezt a teret még sokáig az Eskütétel terének (a mai SNP tér) is nevezték, később a 17. sz. végén itt épült meg az irgalmas barátok templommal és kórházzal is rendelkező rendháza.

A koronázási szertartás a Duna partján érte el csúcspontját (a mai Ľ. Štúr tér), ahova a menet a városfalak mentén lóháton érkezett. Az ünnepség előtt földet hordtak ide a Magyar Királyság minden vármegyéjéből, ebből emelték a koronázási dombot. Az uralkodó itt lóháton felvágtatott a dombra, majd kardjával a négy égtáj felé suhintva jelképesen ígéretet tett a királyság védelmére a világ bármely tájáról érkező ellenséggel szemben. A szertartás befejeztével felharsantak a fanfárok, dobok és díszsortüzek, amihez csatlakoztak a vár ágyúi is.

Az újonnan megkoronázott királyt a vár dísztermében vagy a Prímási palotában koronázási lakoma várta, de az utcákon hömpölygő nép is ünnepelt. A menet ideje alatt pénzt és emlékérméket dobáltak a tömegbe, a nyársakon sültek az ökrök és a szökőkutakból bor folyt. De szórakozásból sem volt hiány, lovagi tornákat rendeztek és nem maradhatott el a tűzijáték sem.

A magyar királyok koronázási jelvényei

A koronázás során az uralkodónak átadják azokat a tárgyakat, amelyek a királyi hatalmat jelképezik. Magyarországon a királyt a szentistváni Szent Koronával koronázták, a szertartás során díszesen hímzett koronázási palástot és kardot kapott, amivel az Aranysarkantyús lovagokat felavatta, valamint az országalmát (kettős kereszttel díszített aranyozott gömb) és a jogart (aranyozott ezüstből készült, filigránokkal díszített markolat, hegyikristályból készült és aranyfüggőkkel díszített gömbbel).

This site uses cookies. By continuing to view this site, you agree to their use. Information on the use of cookies.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close