Get in touch with us

We are here to to help you make the most of your visit. Whether you need directions or find out what’s happening in the city or the region during your trip, our friendly and experienced team is here to help you.

We are here for you 7 days a week: Monday ‒ Saturday 9 AM ‒ 5 AM and Sunday 9 AM ‒ 4 AM (technical break 12:30 ‒ 13:00).

Stará radnica

Pôvodne sídlo mestskej samosprávy je od roku 1868 sídlom Múzea mesta Bratislavy. Ako pamiatka na francúzske obliehanie mesta v rokoch 1805 a 1809 bola vedľa gotického okna na prvom poschodí radničnej veže zamurovaná delová guľa.

Tak ako aj inde v Európe, aj v Bratislave bola radnica stredobodom mesta a obrazom jeho bohatstva. Keďže však Hlavné námestie bolo primalé na to, aby bola postavená v jeho strede, mesto sa rozhodlo kúpiť už existujúcu budovu na námestí. Domu richtára Jakuba zo 14. stor., ktorý mesto kúpilo, dodnes dominuje pôvodná obranná veža. V nasledujúcich storočiach mesto prikúpilo všetky okolité objekty a navzájom ich prepojilo. Vznikol tak jedinečný komplex rôznych budov z rôznych období, ktoré sa harmonicky dopĺňajú a sú ideálne na štúdium architektúry. Hoci dom dnes už neslúži ako radnica, naďalej výrazne prispieva k bohatému kultúrnemu životu Starého Mesta.

Otváracie hodiny: denne okrem pondelka 10.00 – 17.00 hod., so – ne 11.00 – 18.00 hod.

Odporúčame: Prehliadku so sprievodcom s možnosťou pozrieť si radničnú vežu

Maximiliánova fontána Najstaršia zachovaná fontána v Bratislave sa nachádza na Hlavnom námestí. Pochádza z roku 1572 a na vrchole stojí Maximilián II. v podobe rytiera. Bol prvým kráľom korunovaným v Bratislave v roku 1563 a fontánu venoval mestu po ničivých požiaroch. Pôvodne tvorili strednú časť cikajúci chlapci, ktorých v 18. stor. vymenili za chlapcov s delfínmi.

Napoleónec Bronzová socha napoleonského vojaka pripomína obliehanie Bratislavy Napoleonom v rokoch 1805 a 1809.

Františkánsky kostol a kláštor Tento najstarší zachovaný kostol v Bratislave pochádza z konca 13. storočia a vďaka množstvu prístavieb a úprav sa stal ideálnym objektom na štúdium architektúry a umenia.

 

This site uses cookies. By continuing to view this site, you agree to their use. Information on the use of cookies.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close