Kontaktujte nás

Vaše telefonické dopyty radi zodpovieme počas pracovných dní v čase od 9:00 do 16:00.

Môžete nás tiež kontaktovať e-mailom na adrese touristinfo@visitbratislava.com.

 

Infolinku s prepisom nájdete na tomto linku

Bratislavu zahalí Noc múzeí a galérií

V polovici mája ostanú brány múzeí a galérií v celej Bratislave otvorené do neskorých hodín. Noc múzeí a galérií popri tom ponúkne bohatý sprievodný program

Noc múzeí a galérií je na Slovensku zviazaná so sviatkom múzejníkov na celom svete – s Medzinárodným dňom múzeí, keď múzejníci pripomínajú verejnosti, že sú tu preto, aby sme pamätali na bohatstvo nášho kultúrneho dedičstva, jeho význam pre poznanie našej púte, po ktorej kráčame za poznaním, odkiaľ prichádzame, kto sme a kam smerujeme.

Celoeurópska noc pod patronátom Rady Európy s cieľom v čo najväčšej miere prezentovať kultúrne dedičstvo si v krátkom čase získala veľkú obľubu a každoročne priťahuje veľké množstvo návštevníkov. 18. ročník Noci múzeí a galérií sa uskutoční v jeden deň na celom Slovensku – v sobotu 14. mája. Dvere múzeí a galérií zostanú otvorené pre návštevníkov do neskorých večerných a nočných hodín, aby im umožnili prehliadku expozícií.

Činnosti múzeí a galérií sú orientované najmä na rozšírenie tradičnej ponuky múzeí a na činnosti, ktoré po celý rok zostávajú pred verejnosťou ukryté. Prehliadka depozitárov, ukážky reštaurovania, odborné poradenstvo v rôznych oblastiach od umeleckých až po prírodovedné, či nočné prehliadky expozícií s pútavým výkladom kurátorov sú aktivity, ktoré pomôžu verejnosti aj prostredníctvom takto získaných poznatkov a informácií lepšie chápať význam múzeí a galérií a ich úlohy pri záchrane, ochrane a sprístupňovaní kultúrneho dedičstva.

Rozhodnutie o Medzinárodnom dní múzeí prijala generálna konferencia Medzinárodnej rady múzeí ICOM v Moskve v roku 1977. Rezolúciu o ustanovení 18. mája za Medzinárodný deň múzeí podporilo 108 národných komitétov. Podporiť význam MDM si pred osemnástimi rokmi dala za cieľ aj francúzska iniciatíva založiť tradíciu Nuit européenne des musées. Európska noc múzeí prebieha pod patronátom Rady Európy.

Podujatie má v čo najväčšej miere prezentovať kultúrne dedičstvo, význam jeho záchrany a ochrany pri kultúrnej výmene, šírení informácií o kultúrnej rozmanitosti jednotlivých krajín i regiónov Európy, pri neformálnom vzdelávaní a kultivovanom oddychu.

Múzeá a galérie sa počas Noci múzeí a galérií orientujú na to, čo počas celého roka zostávajú pred verejnosťou ukryté. V tom čase múzeá otvárajú verejnosti svoje „skryté“ komnaty a odkrývajú tajomstvá, schovávané pred zrakmi verejnosti. Cieľom tejto noci je rozšírenie tradičnej ponuky múzeí o činnosti inak ukryté pre zrakmi návštevníkov. Takto môže verejnosť preniknúť do tajov „múzejnej kuchyne“. Toto „odkrývanie tajomstiev“ pomáha verejnosti aj prostredníctvom takto získaných poznatkov a informácií lepšie pochopiť význam múzeí pri ochrane súčasti kultúrneho a prírodného dedičstva, uchovávaných v múzeách a galériách.

Druhú májovú sobotu tak môžete v Bratislave urobiť napríklad v múzeách Slovenského národného múzea (Prírodovedné múzeum, Historické múzeum, Archeologické múzeum, Hudobné múzeum, Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku, Múzeum kultúry karpatských Nemcov na Slovensku, Múzeum židovskej kultúry a Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku), v Slovenskej národnej galérii, v expozíciách Múzea mesta Bratislavy v Antickej Gerulate, na hrade Devín, v Starej radnici, Apponyiho paláci, Pamätnom dome J. N. Hummela, Múzeu Arthura Fleischmanna, Múzeu farmácie a Múzeu hodín, v Mirbachovom paláci aj Pálffyho paláci Galérie mesta Bratislavy, ako aj v Českom centre, Galérii dizajnu Satelit, Galérii Nedbalka, Galérii Umelka, Galérii ÚĽUV, Medzinárodnom dome umenia pre deti Bibiana, Múzeu dopravy, Múzeu obchodu, Múzeu petržalského opevnenia, Múzeu polície, Múzeu školstva a pedagogiky, Národnom osvetovom centre, Slovenskom centre dizajnu, Slovenskom olympijskom a športovom múzeu, Staromestskej galérii Zichy, Stredoeurópskom dome fotografie, Univerzitnej knižnici, Vodárenskom múzeu a v Železničnom múzeu Slovenskej republiky. Jednotné vstupné je vo výške 5 eur.

Objavte v tento deň a najmä v túto noc poklady múzeí a galérií, ich programy, výstavy a rôzne podujatia. Historické aj moderné priestory desiatok múzeí, galérií, hradov, zámkov, palácov a iných pamiatok vám ukážu Bratislavu a slovenské kultúrne bohatstvo z netradičného uhla pohľadu.