Kontaktujte nás

Vaše telefonické dopyty radi zodpovieme počas pracovných dní v čase od 9:00 do 16:00.

Môžete nás tiež kontaktovať e-mailom na adrese touristinfo@visitbratislava.com.

 

Infolinku s prepisom nájdete na tomto linku

Umenie, ktoré vás vtiahne do sveta ilúzií

Predstavujeme vám 3 nové diela Mateja Kréna v Galérii mesta Bratislavy, ktoré si môžete pozrieť od 26. septembra 2019 do 31. mája 2020. 

Ak ste si niekedy položili otázku, čo prináša doba plná informatizácie a moderných technológií, možno vám na ňu čiastočne odpovie práve výstava Mateja Kréna. Spolu s otcom Jurajom v rámci projektu „Knihy, obrazy“ vystavuje v Pálffyho paláci GMB diela, ktoré výrazne zasahujú do budovy samotnej, ako aj jej fungovania. Otvárajú diskusiu o súčasnej postindustriálnej dobe a postupnej zámene prirodzeného sveta za mediálnu fikciu.

Inštalácia „výťahovej šachty a výťahu“, vytvorenie „kinosály“, zriadenie „depozitára“ a „skládky odpadu“ sú nielen architektonickým zásahom do budovy, ale aj vzájomne kontrastné umelecké diela. Všetky sú zároveň úzko prepojené jedným spoločným objektom – knihou.

PASÁŽ MNEMOCINEMA

Toto dielo je priamym odkazom na pôvodnú PASÁŽ z roku 2004 a využíva jej základnú formu a myšlienku. Steny novej pasáže už nie sú vystavané z pevne uložených skutočných kníh ako v pôvodnej, ale z ich iluzívnej projekcie pohybujúcej sa na LCD monitoroch.

Pôvodná symbolická reprezentácia sveta zakódovaná na stranách kníh sa tu radikálne premieňa na ďalšiu verziu umelého sveta. Aj architektúra pasáže sa premenila, zmenila sa na kinosálu ponorenú do tmy.

AMNEZITÁR

Druhým projektom je výstava zbierky postmediálnych artefaktov s názvom AMNEZITÁR. Jednotlivé objekty sú vytvorené z kníh vyradených z verejných knižníc, ktoré prešli podobným procesom, aký sa používa pri recyklácii. Tento deštruktívny proces bol zastavený tesne pred úplným zánikom kníh.

Štruktúra celého projektu sa začína výberom exponátov a pokračuje cez ich usporiadanie do priestoru. Postupne sa mení a stupňuje, pričom základný organizačný rozvrh diela určujú výstavné priestory Pálffyho paláca.

SEMIOLIFT

Úvodným dielom výstavy je SEMIOLIFT – dočasná dostavba budovy paláca z kníh. Táto „zdanlivá architektúra“, prenikajúca budovou po celej jej výške, pozostáva z dvoch častí: vonkajšej – fyzicky prístupnej výťahovej šachty, a vnútornej – virtuálnej výťahovej kabíny.

Výťahová šachta prechádza jednotlivými poschodiami budovy a je možné si ju postupne prezerať zo schodiska. Kabína výťahu a jej virtuálny interiér umožňuje návštevníkom iný typ prehliadky, a síce simulovaný zážitok pohybu výťahu vo vnútri knižnej šachty.

Matej Krén

Narodil sa v Trenčíne, absolvoval Strednú školu umeleckého priemyslu v Bratislave a v štúdiu pokračoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave a na Akadémii výtvarných umení v Prahe.  Po novembrových udalostiach 1989 sa spolupodieľal na transformácii Vysokej školy výtvarných umení, kde krátko pôsobil aj ako pedagóg. Od začiatku 90. rokov vystavuje na prehliadkach umenia v dôležitých metropolách Európy i zámoria. Získal tiež niekoľko prestížnych štipendií, napr. štipendium americkej nadácie Pollock‑Krasner (1991) či tvorivý pobyt v Štúdiu kreativity v Manufacture Nationale de Sèvres v Paríži (1992 − 1993).